Πρακτικά Συνεδριάσεων

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
17η Συνεδρία Μέρος B' 26/09/2013
17η Συνεδρία Μέρος Α' 26/09/2013
16η Συνεδρία Μέρος Α' 04/09/2013
15η Συνεδρία Μέρος B' 25/06/2013
15η Συνεδρία Μέρος Α' 25/06/2013
14η Συνεδρία Μέρος B' 04/06/2013
14η Συνεδρία Μέρος Α' 04/06/2013
13η Συνεδρία Μέρος Α' 26/04/2013
12η Συνεδρία Μέρος Β' 27/02/2013
11η Συνεδρία Μέρος Β' 30/01/2013
11η Συνεδρία Μέρος Α' 30/01/2013
10η Συνεδρία Μέρος Α' 28/11/2012
9η Συνεδρία Μέρος Α' 31/10/2012
9η Συνεδρία Μέρος Β' 31/10/2012
8η Συνεδρία Μέρος Α' 10/10/2012
7η Συνεδρία Μέρος Α' 27/08/2012
6η Συνεδρία Μέρος B' 21/06/2012
6η Συνεδρία Μέρος Α' 21/06/2012
5η Συνεδρία Μέρος B' 24/05/2012
5η Συνεδρία Μέρος A' 24/05/2012