Όραμα-Στόχοι

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση οραματίζεται την αντιμετώπιση σημαντικών εκπαιδευτικών κενών στο ευρύ πεδίο της Διοίκησης, συμβάλλοντας παράλληλα σημαντικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας.

Ειδικά, μέσα από την προσφορά εξειδίκευσης στην «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το πρόγραμμα επιδιώκει να καταρτίσει επιστημονικά τους φοιτητές καθιστώντας τους ικανούς να αναλάβουν το ρίσκο της ίδρυσης, διοίκησης και ανάπτυξης νεότευκτων επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, μέσα από την προσφορά εξειδίκευσης στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων», το πρόγραμμα αποβλέπει στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών καθιστώντας τους ικανούς να παίρνουν αποφάσεις οικονομικής, νομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πτυχής ως ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων στους κλάδους της ενέργειας.

Οι ειδικοί στόχοι της κατεύθυνσης στην «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» είναι:

 • Να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση της οικονομίας ώστε να βασίζεται στην προώθηση και εκμετάλλευση της καινοτομίας, της διαφοροποίησης και της ανταγωνιστικότητας
 • Να καλύψει ένα σημαντικό κενό που παρατηρείται στην εγχώρια τριτοβάθμια εκπαίδευση στην παροχή προγραμμάτων σπουδών στην επιχειρηματικότητα και καινοτομία
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις θεμελιώδεις γνώσεις που απαιτούνται για την επινόηση καινοτόμων ιδεών
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις θεμελιώδεις γνώσεις για την υλοποίηση των ιδεών μέσα από την εγκαθίδρυση και λειτουργία νεότευκτων επιχειρήσεων
 • Να καλλιεργήσει τις ικανότητες για τη μεθοδεμπορία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά
 • Να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής αλλά και επαγγελματικής εμπειρίας

Οι ειδικοί στόχοι της κατεύθυνσης στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων» είναι:

 • Να προετοιμάσει τους αποφοίτους για να εργαστούν στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων στις αγορές ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση αλλά και τις ικανότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στη διοίκηση ενεργειακών πόρων, πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις οικονομικής, νομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πτυχής στον τομέα της ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Nα καλλιεργήσει στους φοιτητές τις αναλυτικές ικανότητες για να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του τομέα ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής αλλά και επαγγελματικής εμπειρίας

Όραμα-Στόχοι

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση οραματίζεται την αντιμετώπιση σημαντικών εκπαιδευτικών κενών στο ευρύ πεδίο της Διοίκησης, συμβάλλοντας παράλληλα σημαντικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας.

Ειδικά, μέσα από την προσφορά εξειδίκευσης στην «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το πρόγραμμα επιδιώκει να καταρτίσει επιστημονικά τους φοιτητές καθιστώντας τους ικανούς να αναλάβουν το ρίσκο της ίδρυσης, διοίκησης και ανάπτυξης νεότευκτων επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, μέσα από την προσφορά εξειδίκευσης στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων», το πρόγραμμα αποβλέπει στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών καθιστώντας τους ικανούς να παίρνουν αποφάσεις οικονομικής, νομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πτυχής ως ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων στους κλάδους της ενέργειας.

Οι ειδικοί στόχοι της κατεύθυνσης στην «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» είναι:

 • Να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση της οικονομίας ώστε να βασίζεται στην προώθηση και εκμετάλλευση της καινοτομίας, της διαφοροποίησης και της ανταγωνιστικότητας
 • Να καλύψει ένα σημαντικό κενό που παρατηρείται στην εγχώρια τριτοβάθμια εκπαίδευση στην παροχή προγραμμάτων σπουδών στην επιχειρηματικότητα και καινοτομία
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις θεμελιώδεις γνώσεις που απαιτούνται για την επινόηση καινοτόμων ιδεών
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις θεμελιώδεις γνώσεις για την υλοποίηση των ιδεών μέσα από την εγκαθίδρυση και λειτουργία νεότευκτων επιχειρήσεων
 • Να καλλιεργήσει τις ικανότητες για τη μεθοδεμπορία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά
 • Να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής αλλά και επαγγελματικής εμπειρίας

Οι ειδικοί στόχοι της κατεύθυνσης στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων» είναι:

 • Να προετοιμάσει τους αποφοίτους για να εργαστούν στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων στις αγορές ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση αλλά και τις ικανότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στη διοίκηση ενεργειακών πόρων, πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις οικονομικής, νομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πτυχής στον τομέα της ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Nα καλλιεργήσει στους φοιτητές τις αναλυτικές ικανότητες για να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του τομέα ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής αλλά και επαγγελματικής εμπειρίας