Ημερίδα ΤΕΠΑΚ - Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο ΤΕΠΑΚ ημερίδα με θέμα «Γεωργική και Περιβαλλοντική Ανάπτυξη: Συνέργειες και Προοπτικές», η οποία αποτελεί συνδιοργάνωση του ΤΕΠΑΚ και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό, ο οποίος ευχαρίστησε τον Υπουργό κ. Νίκο Κουγιάλη για τη θετική ανταπόκριση και τη συνεργασία που διατηρεί το Υπουργείο και τα Τμήματά του με το Πανεπιστήμιο. Ο κ. Αναγιωτός ανέφερε ότι « η εκδήλωση αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της υφιστάμενης αλλά και της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και του Υπουργείου, η οποία επισημοποιήθηκε με υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας. Σκοπός της ημερίδας είναι η περαιτέρω αλληλογνωριμία, η πληροφόρηση για τις δράσεις και τη δυναμική εκατέρωθεν και η γόνιμη ανταλλαγή ιδεών στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος». Ο Υπουργός με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Αντιπρύτανη για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της ημερίδας και σημείωσε ότι «η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δίνει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για στήριξη της έρευνας στον τομέα της γεωργίας. Η έρευνα μπορεί να επικουρήσει την Αγροτική Πολιτική του κράτους, θα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους στον αγροδιατροφικό τομέα και θα προσθέτει αξία στα γεωργικά προϊόντα της Κύπρου».

Στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς από τα Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και Τμήμα Επιστήμης Περιβάλλοντος και από λειτουργούς από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Υδάτων και Τμήμα Περιβάλλοντος. Αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα γεωργικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανάπτυξης και διαφάνηκαν δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Για το επόμενο διάστημα αναμένονται συνέργειες Πανεπιστημίου και Υπουργείου σε ειδικά σχέδια και προγράμματα στους τομείς της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, της Αλιείας, των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Ενδεικτικές περιοχές προτεραιότητας για τις επόμενες πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας ενδέχεται να αφορούν προσπάθειες για την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής, τη διαχείριση φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, την ενημέρωση και εκπαίδευση των γεωργών.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Ημερίδα Ecowinery

Ημερίδα Ecowinery

Ερευνητικός Απολογισμός Σχολής 2016-2018

Ερευνητικός Απολογισμός Σχολής 2016-2018

Ετήσια Διάλεξη της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ με τον Καθηγητή Paul Ekins

Ετήσια Διάλεξη της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ με τον Καθηγητή Paul Ekins

Ετήσια Διάλεξη της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ με τον Καθηγητή Paul Ekins

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο ΤΕΠΑΚ ημερίδα με θέμα «Γεωργική και Περιβαλλοντική Ανάπτυξη: Συνέργειες και Προοπτικές», η οποία αποτελεί συνδιοργάνωση του ΤΕΠΑΚ και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό, ο οποίος ευχαρίστησε τον Υπουργό κ. Νίκο Κουγιάλη για τη θετική ανταπόκριση και τη συνεργασία που διατηρεί το Υπουργείο και τα Τμήματά του με το Πανεπιστήμιο. Ο κ. Αναγιωτός ανέφερε ότι « η εκδήλωση αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της υφιστάμενης αλλά και της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και του Υπουργείου, η οποία επισημοποιήθηκε με υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας. Σκοπός της ημερίδας είναι η περαιτέρω αλληλογνωριμία, η πληροφόρηση για τις δράσεις και τη δυναμική εκατέρωθεν και η γόνιμη ανταλλαγή ιδεών στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος». Ο Υπουργός με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Αντιπρύτανη για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της ημερίδας και σημείωσε ότι «η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δίνει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για στήριξη της έρευνας στον τομέα της γεωργίας. Η έρευνα μπορεί να επικουρήσει την Αγροτική Πολιτική του κράτους, θα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους στον αγροδιατροφικό τομέα και θα προσθέτει αξία στα γεωργικά προϊόντα της Κύπρου».

Στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς από τα Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και Τμήμα Επιστήμης Περιβάλλοντος και από λειτουργούς από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Υδάτων και Τμήμα Περιβάλλοντος. Αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα γεωργικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανάπτυξης και διαφάνηκαν δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Για το επόμενο διάστημα αναμένονται συνέργειες Πανεπιστημίου και Υπουργείου σε ειδικά σχέδια και προγράμματα στους τομείς της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, της Αλιείας, των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Ενδεικτικές περιοχές προτεραιότητας για τις επόμενες πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας ενδέχεται να αφορούν προσπάθειες για την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής, τη διαχείριση φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, την ενημέρωση και εκπαίδευση των γεωργών.