Ετήσια Διάλεξη της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ με τον Καθηγητή Paul Ekins


Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ διοργάνωσε στις 12 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά την «Ετήσια Διάλεξη της Σχολής», με προσκεκλημένο ομιλητή τον Καθηγητή Paul Ekins, Professor of Resources and Environmental Policy στο University College London. Μεταξύ άλλων θέσεων, ο Καθ. Ekins είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του UK Energy Research Centre και επικεφαλής του ‘Global Environment Outlook Report’ του Περιβαλλοντικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

Τίτλος της διάλεξης ήταν "Increasing Resource Productivity: Rationale, Potential and Economic Implications". Ο ομιλητής αναφέρθηκε στη σπανιότητα φυσικών πόρων, τροφίμων και πρώτων υλών παγκοσμίως, που αναμένεται να γίνει εντονότερη τα επόμενα χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη και ιδιαίτερα της Ευρώπης που εισάγει πολύ μεγάλο μέρος των πρώτων υλών της. Ωστόσο, οι χώρες έχουν μεγάλες δυνατότητες να αυξήσουν σημαντικά την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων τους. Ο ομιλητής πρότεινε δημόσιες πολιτικές, με βάση και την εμπειρία του από τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Τον ομιλητή προλόγισαν ο Πρώτος Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Λούης Τσαγγαρίδης, εκ μέρους του Υπουργού κ. Νίκου Κουγιάλη που απουσίαζε στο εξωτερικό, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός.

Η παρουσίαση του Καθηγητή Ekins είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Ημερίδα Ecowinery

Ημερίδα Ecowinery

Ερευνητικός Απολογισμός Σχολής 2016-2018

Ερευνητικός Απολογισμός Σχολής 2016-2018

Ετήσια Διάλεξη της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ με τον Καθηγητή Paul Ekins

Ετήσια Διάλεξη της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ με τον Καθηγητή Paul Ekins

Ετήσια Διάλεξη της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ με τον Καθηγητή Paul Ekins

Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ διοργάνωσε στις 12 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά την «Ετήσια Διάλεξη της Σχολής», με προσκεκλημένο ομιλητή τον Καθηγητή Paul Ekins, Professor of Resources and Environmental Policy στο University College London. Μεταξύ άλλων θέσεων, ο Καθ. Ekins είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του UK Energy Research Centre και επικεφαλής του ‘Global Environment Outlook Report’ του Περιβαλλοντικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

Τίτλος της διάλεξης ήταν "Increasing Resource Productivity: Rationale, Potential and Economic Implications". Ο ομιλητής αναφέρθηκε στη σπανιότητα φυσικών πόρων, τροφίμων και πρώτων υλών παγκοσμίως, που αναμένεται να γίνει εντονότερη τα επόμενα χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη και ιδιαίτερα της Ευρώπης που εισάγει πολύ μεγάλο μέρος των πρώτων υλών της. Ωστόσο, οι χώρες έχουν μεγάλες δυνατότητες να αυξήσουν σημαντικά την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων τους. Ο ομιλητής πρότεινε δημόσιες πολιτικές, με βάση και την εμπειρία του από τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Τον ομιλητή προλόγισαν ο Πρώτος Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Λούης Τσαγγαρίδης, εκ μέρους του Υπουργού κ. Νίκου Κουγιάλη που απουσίαζε στο εξωτερικό, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός.

Η παρουσίαση του Καθηγητή Ekins είναι διαθέσιμη εδώ.