Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου

Από το 2022 το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, εντάχθηκε στην «Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου», της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας που εδρεύει στην Πάφο. Σε μια χώρα όπου η τουριστική βιομηχανία συνέβαλε, αρκετές φορές, στην ανόρθωση της οικονομίας της Κύπρου, δημιουργεί µια τεράστια δυναµική προοπτικών η οποία θα δράσει καταλυτικά προς την περαιτέρω ανάδειξη των τουριστικών επαγγελμάτων, στην αναβάθμιση της ποιότητας και την προβολή του τουριστικού µας προϊόντος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Σκοπός της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου είναι η εκπαίδευση στα πεδία της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής τεχνογνωσίας και η συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας στους πιο πάνω τομείς. Τα προγράμματα σπουδών της Ακαδημίας προσφέρονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, και η εισαγωγή φοιτητριών και φοιτητών γίνεται με Παγκύπριες Εξετάσεις.

Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου

Από το 2022 το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, εντάχθηκε στην «Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου», της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας που εδρεύει στην Πάφο. Σε μια χώρα όπου η τουριστική βιομηχανία συνέβαλε, αρκετές φορές, στην ανόρθωση της οικονομίας της Κύπρου, δημιουργεί µια τεράστια δυναµική προοπτικών η οποία θα δράσει καταλυτικά προς την περαιτέρω ανάδειξη των τουριστικών επαγγελμάτων, στην αναβάθμιση της ποιότητας και την προβολή του τουριστικού µας προϊόντος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Σκοπός της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου είναι η εκπαίδευση στα πεδία της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής τεχνογνωσίας και η συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας στους πιο πάνω τομείς. Τα προγράμματα σπουδών της Ακαδημίας προσφέρονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, και η εισαγωγή φοιτητριών και φοιτητών γίνεται με Παγκύπριες Εξετάσεις.