Χρήσιμες υπηρεσίες για εργασία από το σπίτι

1. Για απομακρυσμένη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου

 • Υπηρεσία VPN: προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΤΠΚ που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει από οποιοδήποτε υπολογιστή μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης π.χ στο CUTdepartments και στη σελίδα https://payments.cut.ac.cy
  Οδηγίες χρήσης
   

2. Πρόσβαση στα αρχεία του Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (CUTdepartments, CUTcommon, PersonalData)

 • Δημιουργία συντομεύσεων (shortcuts): μπορούν να προστεθούν στην επιφάνεια εργασίας οποιουδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με VPN κι επιτρέπουν στο χρήστη πρόσβαση στα αρχεία του.
  Οδηγίες χρήσης

Χρήσιμες υπηρεσίες για εργασία από το σπίτι

1. Για απομακρυσμένη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου

 • Υπηρεσία VPN: προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΤΠΚ που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει από οποιοδήποτε υπολογιστή μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης π.χ στο CUTdepartments και στη σελίδα https://payments.cut.ac.cy
  Οδηγίες χρήσης
   

2. Πρόσβαση στα αρχεία του Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (CUTdepartments, CUTcommon, PersonalData)

 • Δημιουργία συντομεύσεων (shortcuts): μπορούν να προστεθούν στην επιφάνεια εργασίας οποιουδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με VPN κι επιτρέπουν στο χρήστη πρόσβαση στα αρχεία του.
  Οδηγίες χρήσης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι για Ακαδημαϊκό Προσωπικό