Χρήσιμες υπηρεσίες για εργασία από το σπίτι

1. Για απομακρυσμένη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου

 • Υπηρεσία VPN: προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΤΠΚ που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει από οποιοδήποτε υπολογιστή μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης π.χ στο CUTdepartments και στη σελίδα https://payments.cut.ac.cy
  Οδηγίες χρήσης
   

2. Πρόσβαση στα αρχεία του Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (CUTdepartments, CUTcommon, PersonalData)

 • Δημιουργία συντομεύσεων (shortcuts): μπορούν να προστεθούν στην επιφάνεια εργασίας οποιουδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με VPN κι επιτρέπουν στο χρήστη πρόσβαση στα αρχεία του.
  Οδηγίες χρήσης

3. Multi Factor Authentication (MFA)

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ενεργοποιήσει το Multi-Factor Authentication (MFA) Office 365. Το MFA είναι επιπρόσθετη μέθοδος (two factor authentication) ελέγχου επαλήθευσης ταυτότητας για τους χρήστες κατά τη σύνδεσή τους στo Office 365.
  Δείτε εδώ σχετικές οδηγίες

  Αφού ενεργοποιήσετε με επιτυχία το Multi-Factor Authentication (MFA) στο Office 365, την επόμενη φορά που θα εισέλθετε σε κάποια από τις υπηρεσίες του Office 365 θα σας ζητηθεί να ταυτοποιήσετε το εαυτό σας μέσω της εφαρμογής Microsoft Authenticator στο κινητό σας.

  Συγκεκριμένα πριν την είσοδο σας σε υπηρεσία του Office 365 θα σας εμφανιστεί το παράθυρο που εμφανίζεται στην πιο κάτω εικόνα όπου θα περιέχει ένα αριθμό.


  Ακoλούθως στην εφαρμογή Microsoft Authenticator στο κινητό σας θα εμφανιστεί  παράθυρο όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα και θα σας ζητηθεί όπως πληκτρολογήσετε τον αριθμό αυτό. Αφού πληκτρολογήσετε το αριθμό στην εφαρμογή Microsoft Authenticator στο κινητό σας και πατήσετε “Yes” θα εισέλθετε στην υπηρεσία του Office 365.   
 • 4. Πλατφόρμα Cyberaware Security Awareness

 

 

Χρήσιμες υπηρεσίες για εργασία από το σπίτι

1. Για απομακρυσμένη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου

 • Υπηρεσία VPN: προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΤΠΚ που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει από οποιοδήποτε υπολογιστή μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης π.χ στο CUTdepartments και στη σελίδα https://payments.cut.ac.cy
  Οδηγίες χρήσης
   

2. Πρόσβαση στα αρχεία του Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (CUTdepartments, CUTcommon, PersonalData)

 • Δημιουργία συντομεύσεων (shortcuts): μπορούν να προστεθούν στην επιφάνεια εργασίας οποιουδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με VPN κι επιτρέπουν στο χρήστη πρόσβαση στα αρχεία του.
  Οδηγίες χρήσης

3. Multi Factor Authentication (MFA)

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ενεργοποιήσει το Multi-Factor Authentication (MFA) Office 365. Το MFA είναι επιπρόσθετη μέθοδος (two factor authentication) ελέγχου επαλήθευσης ταυτότητας για τους χρήστες κατά τη σύνδεσή τους στo Office 365.
  Δείτε εδώ σχετικές οδηγίες

  Αφού ενεργοποιήσετε με επιτυχία το Multi-Factor Authentication (MFA) στο Office 365, την επόμενη φορά που θα εισέλθετε σε κάποια από τις υπηρεσίες του Office 365 θα σας ζητηθεί να ταυτοποιήσετε το εαυτό σας μέσω της εφαρμογής Microsoft Authenticator στο κινητό σας.

  Συγκεκριμένα πριν την είσοδο σας σε υπηρεσία του Office 365 θα σας εμφανιστεί το παράθυρο που εμφανίζεται στην πιο κάτω εικόνα όπου θα περιέχει ένα αριθμό.


  Ακoλούθως στην εφαρμογή Microsoft Authenticator στο κινητό σας θα εμφανιστεί  παράθυρο όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα και θα σας ζητηθεί όπως πληκτρολογήσετε τον αριθμό αυτό. Αφού πληκτρολογήσετε το αριθμό στην εφαρμογή Microsoft Authenticator στο κινητό σας και πατήσετε “Yes” θα εισέλθετε στην υπηρεσία του Office 365.   
 • 4. Πλατφόρμα Cyberaware Security Awareness

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι για Ακαδημαϊκό Προσωπικό