Ασύρματο Δίκτυο (wifi)

Ασύρματη Πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κτήρια του ΤΠΚ

Οι φοιτητές συνδέονται με τους προσωπικούς τους υπολογιστές ή τηλέφωνα μέσω του δικτύου CUTedu.

Για τη σύνδεση χρησιμοποιείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός που παραχωρείται από την ΥΣΠΤ.

Ασύρματη πρόσβαση στο Eduroam κατά την επίσκεψη σε άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα με τους κωδικούς χρήστη του ΤΠΚ. Για να βρείτε τα σημεία ανά τον κόσμο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Eduroam, πατήστε εδώ

Ασύρματο Δίκτυο (wifi)

Ασύρματη Πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κτήρια του ΤΠΚ

Οι φοιτητές συνδέονται με τους προσωπικούς τους υπολογιστές ή τηλέφωνα μέσω του δικτύου CUTedu.

Για τη σύνδεση χρησιμοποιείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός που παραχωρείται από την ΥΣΠΤ.

Ασύρματη πρόσβαση στο Eduroam κατά την επίσκεψη σε άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα με τους κωδικούς χρήστη του ΤΠΚ. Για να βρείτε τα σημεία ανά τον κόσμο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Eduroam, πατήστε εδώ