Η Νέα Πολιτική της ΕE για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή με Ορίζοντα το Έτος 2030 και οι Επιδράσεις της για την Κύπρο


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Η νέα πολιτική της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή με ορίζοντα το έτος 2030 και οι επιδράσεις της για την Κύπρο» στον Πολυχώρο ΚΤΙΣΙΣ, στο Υπόγειο της Φοιτητικής Εστίας ΚΤΙΣΙΣ στη Λεμεσό, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015. Συνδιοργανωτές ήταν το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν των 50 ατόμων μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, φοιτητές, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών αλλά και δημότες.

Ο Γενικός Συντονιστής του Europe Direct Λεμεσού Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου στο καλωσόρισμά του εξέφρασε ότι τέτοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικές επειδή προσφέρονται πληροφορίες στους πολίτες που συνδυάζουν τα θέματα σχεδιασμού πολιτικής με την ακαδημαϊκή έρευνα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των πολιτών γενικότερα. Ακολούθησε ομιλία από τον Δρ. Θεόδουλο Μεσημέρη, Ανώτερο Λειτουργό Περιβάλλοντος, με τίτλο«Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο 2020 - 2030». Ο Δρ Μεσημέρης επικεντρώθηκε αρχικά στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το κλίμα και την ενέργεια αλλά και στην προτεινόμενη πρόταση που έχει σαν στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Τέλος, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία και ειδικότερα στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, κεραμοποιίας / τουβλοποιίας και τσιμεντοποιίας. Στη συνέχεια, ο Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής της Κύπρου, τοποθετήθηκε σχετικά με «Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030». Ειδικότερα, ο ομιλητής αναφέρθηκε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ αλλά και στα μελλοντικά ενεργειακά συστήματα και τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν σε αειφόρο χρήση των ενεργειακών πόρων. Τέλος, ανέλυσε και πρότεινε στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσει η Κύπρος με χρονικά ορόσημα το 2020, το 2030 και το 2050.

Τέλος, ο Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, εξέτασε κατά πόσο η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική ανάπτυξη. Ο ομιλητής κατέθεσε εισήγηση για μια «πράσινη μεταρρύθμιση» του φορολογικού συστήματος της Κύπρου, σύμφωνα με την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με την οποία θα μειωθούν οι φόροι σε δραστηριότητες που ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη και θα αυξηθούν ανάλογα οι φόροι σε δραστηριότητες που δημιουργούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή σπαταλούν σπάνιους φυσικούς πόρους.
Η εκδήλωση αυτή συνάδει με τις προτεραιότητες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2015, που είναι «Ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή – Έργο προς όφελος των πολιτών».

Πρόσφατα άρθρα

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Η νέα πολιτική της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή με ορίζοντα το έτος 2030 και οι επιδράσεις της για την Κύπρο» στον Πολυχώρο ΚΤΙΣΙΣ, στο Υπόγειο της Φοιτητικής Εστίας ΚΤΙΣΙΣ στη Λεμεσό, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015. Συνδιοργανωτές ήταν το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν των 50 ατόμων μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, φοιτητές, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών αλλά και δημότες.

Ο Γενικός Συντονιστής του Europe Direct Λεμεσού Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου στο καλωσόρισμά του εξέφρασε ότι τέτοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικές επειδή προσφέρονται πληροφορίες στους πολίτες που συνδυάζουν τα θέματα σχεδιασμού πολιτικής με την ακαδημαϊκή έρευνα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των πολιτών γενικότερα. Ακολούθησε ομιλία από τον Δρ. Θεόδουλο Μεσημέρη, Ανώτερο Λειτουργό Περιβάλλοντος, με τίτλο«Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο 2020 - 2030». Ο Δρ Μεσημέρης επικεντρώθηκε αρχικά στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το κλίμα και την ενέργεια αλλά και στην προτεινόμενη πρόταση που έχει σαν στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Τέλος, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία και ειδικότερα στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, κεραμοποιίας / τουβλοποιίας και τσιμεντοποιίας. Στη συνέχεια, ο Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής της Κύπρου, τοποθετήθηκε σχετικά με «Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030». Ειδικότερα, ο ομιλητής αναφέρθηκε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ αλλά και στα μελλοντικά ενεργειακά συστήματα και τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν σε αειφόρο χρήση των ενεργειακών πόρων. Τέλος, ανέλυσε και πρότεινε στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσει η Κύπρος με χρονικά ορόσημα το 2020, το 2030 και το 2050.

Τέλος, ο Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, εξέτασε κατά πόσο η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική ανάπτυξη. Ο ομιλητής κατέθεσε εισήγηση για μια «πράσινη μεταρρύθμιση» του φορολογικού συστήματος της Κύπρου, σύμφωνα με την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με την οποία θα μειωθούν οι φόροι σε δραστηριότητες που ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη και θα αυξηθούν ανάλογα οι φόροι σε δραστηριότητες που δημιουργούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή σπαταλούν σπάνιους φυσικούς πόρους.
Η εκδήλωση αυτή συνάδει με τις προτεραιότητες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2015, που είναι «Ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή – Έργο προς όφελος των πολιτών».