Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών


Μια νέα διεθνή διάκριση κατέγραψε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυτή τη φορά σε σχέση με το υψηλό επίπεδο ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει στους φοιτητές του. Πιο συγκεκριμένα, το Institution of Structural Engineers (Ιδρυμα Δομοστατικών Μηχανικών) απένειμε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ τη Διάκριση Αριστείας στην Εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών για το μάθημα “Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορορικής Ι”.

Η Διάκριση απεδόθη στο πλαίσιο ετήσιου διεθνούς διαγωνισμού που διοργανώνει το Ίδρυμα Δομοστατικών Μηχανικών και ως σκοπό έχει την αναγνώριση και παγκόσμια επικοινωνία των βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών με έμφαση την δομοστατική μηχανική. Σε αυτό το πλαίσιο, το περασμένο Φεβρουάριο υποβλήθηκε από το ΤΕΠΑΚ η εργασία “Design-Analyze-Build-Test: Year 1 Integrated Design at the Cyprus University of Technology” (“Σχεδιασμός-Ανάλυση-Κατασκευή-Δοκιμή: Ενοποιημένος Σχεδιασμός 1ου έτους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου”).

Το Ίδρυμα αφού εξέτασε όλες τις συμμετοχές, κατέταξε τη συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 3 πρώτες που τιμήθηκαν στην ειδική τελετή απονομής του Ιδρύματος, στις 4 Ιουνίου, που έφερε τον τίτλο “People & Papers Awards”. Το τιμητικό δίπλωμα παρέλαβε ο διδάσκων του μαθήματος και Λέκτορας Δομοστατικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στέλιος Γιατρός. Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Δρ Γιατρός χαρακτήρισε ως εξαιρετική τιμή για ένα νέο πανεπιστήμιο από την Κύπρο την αναγνώριση από ένα από τα πλέον ιστορικά ιδρύματα μηχανικών στο κόσμο για την συνεισφορά του στην εκπαίδευση των μηχανικής. Επεσήμανε επίσης ότι αυτής της στάθμης διακρίσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του Τμήματος στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και παρέθεσε παραδείγματα αποφοίτων που πέτυχαν θέσεις και υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα ξένων πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους όπως το Imperial College London αλλά και θέσεις εργασίας σε διεθνείς εταιρείες μηχανικών και ενέργειας.

Το Ιδρυμα Δομοστατικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1908 και είναι ένα διεθνές ίδρυμα με περισσότερα από 27 χιλιάδες μέλη σε 105 χώρες. Το Ίδρυμα προσφέρει επαγγελματική αναγνώριση για δομοστατικούς μηχανικούς και έχει σημαίνοντα ρόλο στην υποστήριξη και προστασία του επαγγέλματος του Δομοστατικού Μηχανικού (www.istructe.org )

Το μάθημα “Ενοποιημένος Σχεδιασμός Ι” βρίσκεται στο κορμό των κατευθύνσεων πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών-μηχανικών γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και μαζί με το “Ενοποιημένος Σχεδιασμός ΙΙ” εντάσσονται στο πλαίσιο γενικών μαθημάτων που βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και άλλων χρήσιμων επαγγελματικών δεξιοτήτων. Πρόσφατα, η ενασχόληση του Ενοποιημένος Σχεδιασμός ΙΙ με την ανοικοδόμηση του Διεθνούς Αερολιμένα Λευκωσίας είχε φιλοξενηθεί σε διάφορα ΜΜΕ (www.nia-the-weebly.com ). 

Πρόσφατα άρθρα

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Μια νέα διεθνή διάκριση κατέγραψε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυτή τη φορά σε σχέση με το υψηλό επίπεδο ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει στους φοιτητές του. Πιο συγκεκριμένα, το Institution of Structural Engineers (Ιδρυμα Δομοστατικών Μηχανικών) απένειμε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ τη Διάκριση Αριστείας στην Εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών για το μάθημα “Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορορικής Ι”.

Η Διάκριση απεδόθη στο πλαίσιο ετήσιου διεθνούς διαγωνισμού που διοργανώνει το Ίδρυμα Δομοστατικών Μηχανικών και ως σκοπό έχει την αναγνώριση και παγκόσμια επικοινωνία των βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών με έμφαση την δομοστατική μηχανική. Σε αυτό το πλαίσιο, το περασμένο Φεβρουάριο υποβλήθηκε από το ΤΕΠΑΚ η εργασία “Design-Analyze-Build-Test: Year 1 Integrated Design at the Cyprus University of Technology” (“Σχεδιασμός-Ανάλυση-Κατασκευή-Δοκιμή: Ενοποιημένος Σχεδιασμός 1ου έτους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου”).

Το Ίδρυμα αφού εξέτασε όλες τις συμμετοχές, κατέταξε τη συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 3 πρώτες που τιμήθηκαν στην ειδική τελετή απονομής του Ιδρύματος, στις 4 Ιουνίου, που έφερε τον τίτλο “People & Papers Awards”. Το τιμητικό δίπλωμα παρέλαβε ο διδάσκων του μαθήματος και Λέκτορας Δομοστατικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στέλιος Γιατρός. Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Δρ Γιατρός χαρακτήρισε ως εξαιρετική τιμή για ένα νέο πανεπιστήμιο από την Κύπρο την αναγνώριση από ένα από τα πλέον ιστορικά ιδρύματα μηχανικών στο κόσμο για την συνεισφορά του στην εκπαίδευση των μηχανικής. Επεσήμανε επίσης ότι αυτής της στάθμης διακρίσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του Τμήματος στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και παρέθεσε παραδείγματα αποφοίτων που πέτυχαν θέσεις και υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα ξένων πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους όπως το Imperial College London αλλά και θέσεις εργασίας σε διεθνείς εταιρείες μηχανικών και ενέργειας.

Το Ιδρυμα Δομοστατικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1908 και είναι ένα διεθνές ίδρυμα με περισσότερα από 27 χιλιάδες μέλη σε 105 χώρες. Το Ίδρυμα προσφέρει επαγγελματική αναγνώριση για δομοστατικούς μηχανικούς και έχει σημαίνοντα ρόλο στην υποστήριξη και προστασία του επαγγέλματος του Δομοστατικού Μηχανικού (www.istructe.org )

Το μάθημα “Ενοποιημένος Σχεδιασμός Ι” βρίσκεται στο κορμό των κατευθύνσεων πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών-μηχανικών γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και μαζί με το “Ενοποιημένος Σχεδιασμός ΙΙ” εντάσσονται στο πλαίσιο γενικών μαθημάτων που βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και άλλων χρήσιμων επαγγελματικών δεξιοτήτων. Πρόσφατα, η ενασχόληση του Ενοποιημένος Σχεδιασμός ΙΙ με την ανοικοδόμηση του Διεθνούς Αερολιμένα Λευκωσίας είχε φιλοξενηθεί σε διάφορα ΜΜΕ (www.nia-the-weebly.com ).