Απαλλαγές ACCA και ICS για τους απόφοιτους του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου


Σαφές δείγμα της διεθνούς αναγνώρισης και της υψηλής ποιότητας σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του λαμβάνουν απαλλαγές από σειρά ενοτήτων στους επαγγελματικούς τίτλους του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS).

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στη βάση διεθνών προτύπων με πολύ ανταγωνιστικές προδιαγραφές οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Παρέχουν στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και τους προετοιμάζουν επαρκώς για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν εισερχόμενοι στη σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν απαλλαγή σε επτά (7) από τις δεκατέσσερις (14) ενότητες της πιστοποίησης ACCA καθώς και απαλλαγές σε τρεις (3) από τις επτά (7) ενότητες του ICS. Πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν επίσης τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master ή/και PhD. Απόφοιτοι του προγράμματος κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί για συνέχιση των σπουδών τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλα σημαντικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Οι απαλλαγές από το επαγγελματικό πρόγραμμα ACCA είναι οι ακόλουθες:

 • 1st Level (Paper F1: Accountant in Business) - by graduation
 • 2nd Level (Paper F2: Management Accounting) - by the successful completion of the course Managerial Accounting (HTM 141)
 • 3rd Level (Paper F3: Financial Accounting) - by the successful completion of the course Principles of Financial Accounting (HTM 140)
 • 4th Level (Paper F4: Corporate and Business Law) - by the successful completion of the courses Commercial Law (HTM 202 / CFS 143) and Company Law (CFS 342)
 • 5th Level (Paper F5: Performance Management) - by the successful completion of the courses Managerial Accounting (HTM 141) and Management Accounting II (CFS 327)
 • 7th Level (Paper F7: Financial Reporting) - by the successful completion of the courses Financial Accounting II (CFS 326) and Financial Accounting III (CFS 426)
 • 9th Level (Paper F9: Financial Management) - by the successful completion of the courses Finance I (CFS 221) and Finance II (CFS 222)


Οι απαλλαγές από το πρόγραμμα ICS είναι οι ακόλουθες (για τους φοιτητές του Τμήματος που αποφοιτούν με ειδίκευση στα Ναυτιλιακά):

 • Introduction to Shipping
 • Legal Principles in Shipping Business
 • Economics of Sea Transport and International Trade

Πρόσφατα άρθρα

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Σαφές δείγμα της διεθνούς αναγνώρισης και της υψηλής ποιότητας σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του λαμβάνουν απαλλαγές από σειρά ενοτήτων στους επαγγελματικούς τίτλους του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS).

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στη βάση διεθνών προτύπων με πολύ ανταγωνιστικές προδιαγραφές οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Παρέχουν στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και τους προετοιμάζουν επαρκώς για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν εισερχόμενοι στη σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν απαλλαγή σε επτά (7) από τις δεκατέσσερις (14) ενότητες της πιστοποίησης ACCA καθώς και απαλλαγές σε τρεις (3) από τις επτά (7) ενότητες του ICS. Πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν επίσης τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master ή/και PhD. Απόφοιτοι του προγράμματος κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί για συνέχιση των σπουδών τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλα σημαντικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Οι απαλλαγές από το επαγγελματικό πρόγραμμα ACCA είναι οι ακόλουθες:

 • 1st Level (Paper F1: Accountant in Business) - by graduation
 • 2nd Level (Paper F2: Management Accounting) - by the successful completion of the course Managerial Accounting (HTM 141)
 • 3rd Level (Paper F3: Financial Accounting) - by the successful completion of the course Principles of Financial Accounting (HTM 140)
 • 4th Level (Paper F4: Corporate and Business Law) - by the successful completion of the courses Commercial Law (HTM 202 / CFS 143) and Company Law (CFS 342)
 • 5th Level (Paper F5: Performance Management) - by the successful completion of the courses Managerial Accounting (HTM 141) and Management Accounting II (CFS 327)
 • 7th Level (Paper F7: Financial Reporting) - by the successful completion of the courses Financial Accounting II (CFS 326) and Financial Accounting III (CFS 426)
 • 9th Level (Paper F9: Financial Management) - by the successful completion of the courses Finance I (CFS 221) and Finance II (CFS 222)


Οι απαλλαγές από το πρόγραμμα ICS είναι οι ακόλουθες (για τους φοιτητές του Τμήματος που αποφοιτούν με ειδίκευση στα Ναυτιλιακά):

 • Introduction to Shipping
 • Legal Principles in Shipping Business
 • Economics of Sea Transport and International Trade