Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ενεργειακής απόδοσης


Η ερευνητική πρόταση “I-ThERM: Industrial Thermal Energy Recovery Conversion and Management”, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην κατηγορία Energy Efficiency, προωθήθηκε για χρηματοδότηση στο θέμα New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use.

Η πρόταση υποβλήθηκε από το Brunel University με συμμετοχή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ και σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ. Για την υλοποίηση του έργου θα εργαστούν στελέχη άλλων 11 φορέων, κυρίως μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων από το ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.996.000 ευρώ, ενώ στο ΤΕΠΑΚ ανατίθενται 146.000 ευρώ.

Αυτή η επιτυχία έρχεται σε μια ιδιαιτέρως αποτελεσματική χρονιά όπου το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής έχει ήδη προσελκύσει από το πρόγραμμα Horizon 2020 το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο βασικός σκοπός του έργου I-ThERM είναι να αναπτυχθούν και να επιδειχθούν τεχνολογίες και διαδικασίες για την αποδοτική και οικονομικώς αποτελεσματική ανάκτηση θερμότητας από βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε θερμοκρασίες από 70 έως 1000 βαθμούς Κελσίου, καθώς και την επίτευξη της βέλτιστης ενσωμάτωσης των τεχνολογιών αυτών με το υπάρχον σύστημα ενέργειας.
Για την παραγωγή ενέργειας, θα αναπτυχθούν και θα επιδειχθούν σε βιομηχανικές περιοχές, το σύστημα κύκλου τριμερούς εκτόνωσης (TFC) για θερμικές απώλειες πηγών ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας, και το σύστημα διοξειδίου του άνθρακα σε υπερκρίσιμες θερμοκρασίες (sCO2) για θερμοκρασίες πάνω από 200 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπεται ότι αυτές οι τεχνολογίες θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών επικίνδυνων αερίων πέραν του 15%.

Από το ΤΕΠΑΚ στο έργο συμμετέχουν οι Ανώτεροι Λέκτορες Παύλος Χριστοδουλίδης (συντονιστής ομάδας) και Σωτήρης Καλογήρου, και οι ερευνητικοί συνεργάτες Δρ. Γεώργιος Φλωρίδης και Δρ. Γρηγόρης Παναγιώτου. Ανάμεσα στις άλλες αποστολές της στο έργο, η ομάδα του ΤΕΠΑΚ θα είναι επικεφαλής της Δέσμης Εργασίας που αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των θερμικών απωλειών σε βιομηχανίες και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αξιολόγηση εφαρμογής των τεχνολογιών ανάκτησης θερμότητας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Πρόσφατα άρθρα

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Η ερευνητική πρόταση “I-ThERM: Industrial Thermal Energy Recovery Conversion and Management”, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην κατηγορία Energy Efficiency, προωθήθηκε για χρηματοδότηση στο θέμα New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use.

Η πρόταση υποβλήθηκε από το Brunel University με συμμετοχή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ και σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ. Για την υλοποίηση του έργου θα εργαστούν στελέχη άλλων 11 φορέων, κυρίως μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων από το ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.996.000 ευρώ, ενώ στο ΤΕΠΑΚ ανατίθενται 146.000 ευρώ.

Αυτή η επιτυχία έρχεται σε μια ιδιαιτέρως αποτελεσματική χρονιά όπου το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής έχει ήδη προσελκύσει από το πρόγραμμα Horizon 2020 το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο βασικός σκοπός του έργου I-ThERM είναι να αναπτυχθούν και να επιδειχθούν τεχνολογίες και διαδικασίες για την αποδοτική και οικονομικώς αποτελεσματική ανάκτηση θερμότητας από βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε θερμοκρασίες από 70 έως 1000 βαθμούς Κελσίου, καθώς και την επίτευξη της βέλτιστης ενσωμάτωσης των τεχνολογιών αυτών με το υπάρχον σύστημα ενέργειας.
Για την παραγωγή ενέργειας, θα αναπτυχθούν και θα επιδειχθούν σε βιομηχανικές περιοχές, το σύστημα κύκλου τριμερούς εκτόνωσης (TFC) για θερμικές απώλειες πηγών ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας, και το σύστημα διοξειδίου του άνθρακα σε υπερκρίσιμες θερμοκρασίες (sCO2) για θερμοκρασίες πάνω από 200 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπεται ότι αυτές οι τεχνολογίες θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών επικίνδυνων αερίων πέραν του 15%.

Από το ΤΕΠΑΚ στο έργο συμμετέχουν οι Ανώτεροι Λέκτορες Παύλος Χριστοδουλίδης (συντονιστής ομάδας) και Σωτήρης Καλογήρου, και οι ερευνητικοί συνεργάτες Δρ. Γεώργιος Φλωρίδης και Δρ. Γρηγόρης Παναγιώτου. Ανάμεσα στις άλλες αποστολές της στο έργο, η ομάδα του ΤΕΠΑΚ θα είναι επικεφαλής της Δέσμης Εργασίας που αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των θερμικών απωλειών σε βιομηχανίες και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αξιολόγηση εφαρμογής των τεχνολογιών ανάκτησης θερμότητας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.