Εκπαιδευτικό σχολείο: Καθορισμός ποιότητας νωπών καρπών με τη χρήση φυσικοχημικών και φυτοχημικών δεικτών


Το διάστημα 2-4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Λεμεσό, εκπαιδευτικό σχολείο που αφορούσε τον καθορισμό της ποιότητας καρπών κερασιάς με τη χρήση φυσικοχημικών και φυτοχημικών δεικτών. Το εκπαιδευτικό σχολείο πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την αιγίδα της δράσης COST FA1104, η οποία αφορά την αειφόρο παραγωγή υψηλής ποιότητας κερασιών για την Ευρωπαϊκή αγορά [‘Sustainable production of high-quality cherries for the European market’].

Το εκπαιδευτικό σχολείο παρακολούθησαν δεκαπέντε ερευνητές (κυρίως υποψήφιοι διδάκτορες) από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης και περιελάμβανε διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις από πέντε διδάσκοντες: Γιώργος Μαγγανάρης, Βλάσιος Γούλας (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Fransisco Tomas-Barberan*, Maria Isabel Gil (Food Science & Technology Department at CEBAS-CSIC Institute in Murcia, Spain) και Αθηνά Λαζαρίδου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Οι διαλέξεις και το πρακτικό μέρος του σχολείου αφορούσαν τη μετασυλλεκτική διαχείριση καρπών κερασιάς, τον καθορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών και μηχανικών ιδιοτήτων των καρπών καθώς και τον προσδιορισμό της αντιοξειδωτικής ικανότητας και φυτοχημικών χαρακτηριστικών με τη χρήση προηγμένων μεθόδων αναλυτικής χημείας (LC-MS, NMR).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σχολείο μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://web.cut.ac.cy/fruitsciencesgroup/cost-fa1104-training-school/

  *Ο Δρ. Tomas-Barberan είναι ένας εκ των εκδοτών του περιοδικού Journal of Agricultural & Food Chemistry, κάτοχος 6 πατεντών και το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει περισσότερες από 280 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (h-index: 63, >12000 ετεροαναφορές).

 

Πρόσφατα άρθρα

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Το διάστημα 2-4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Λεμεσό, εκπαιδευτικό σχολείο που αφορούσε τον καθορισμό της ποιότητας καρπών κερασιάς με τη χρήση φυσικοχημικών και φυτοχημικών δεικτών. Το εκπαιδευτικό σχολείο πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την αιγίδα της δράσης COST FA1104, η οποία αφορά την αειφόρο παραγωγή υψηλής ποιότητας κερασιών για την Ευρωπαϊκή αγορά [‘Sustainable production of high-quality cherries for the European market’].

Το εκπαιδευτικό σχολείο παρακολούθησαν δεκαπέντε ερευνητές (κυρίως υποψήφιοι διδάκτορες) από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης και περιελάμβανε διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις από πέντε διδάσκοντες: Γιώργος Μαγγανάρης, Βλάσιος Γούλας (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Fransisco Tomas-Barberan*, Maria Isabel Gil (Food Science & Technology Department at CEBAS-CSIC Institute in Murcia, Spain) και Αθηνά Λαζαρίδου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Οι διαλέξεις και το πρακτικό μέρος του σχολείου αφορούσαν τη μετασυλλεκτική διαχείριση καρπών κερασιάς, τον καθορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών και μηχανικών ιδιοτήτων των καρπών καθώς και τον προσδιορισμό της αντιοξειδωτικής ικανότητας και φυτοχημικών χαρακτηριστικών με τη χρήση προηγμένων μεθόδων αναλυτικής χημείας (LC-MS, NMR).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σχολείο μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://web.cut.ac.cy/fruitsciencesgroup/cost-fa1104-training-school/

  *Ο Δρ. Tomas-Barberan είναι ένας εκ των εκδοτών του περιοδικού Journal of Agricultural & Food Chemistry, κάτοχος 6 πατεντών και το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει περισσότερες από 280 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (h-index: 63, >12000 ετεροαναφορές).