Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια


Η Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη (ehealth literacy)  αποτελεί μία ανερχόμενη έννοια στην επιστημονική κοινότητα και αφορά στις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουμε για την εύρεση, αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών που βρίσκουμε στο διαδίκτυο για την υγεία και την αντιμετώπιση νοσημάτων. Ειδικά, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που φροντίζουν άτομα με άνοια, η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται όλο και περισσότερο, με αυξανόμενα οφέλη και στην παροχή φροντίδας του ατόμου με άνοια.

Στο διεθνές συνέδριο της Alzheimer Association (22-26 Ιουλίου 2018) στο Σικάγο Ιλινόις, συμμετείχαν πάνω από 5900 ερευνητές και κλινικοί επαγγελματίες υγείας από 68 χώρες, καθώς και πολλοί  διακεκριμένοι ομιλητές σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της άνοιας. Το θέμα που παρουσιάστηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αφορούσε τη Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη και τη χρήση του διαδικτύου σε θέματα υγείας σε φροντιστές ανθρώπων με άνοια αντίστοιχα στην ενότητα «Δημόσια Υγεία και ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση: Φροντίδα στην Άνοια». Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δρα Ευριδίκη Παπασταύρου και τη Διδακτορική φοιτήτρια, Αρετή Ευθυμίου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα στον τομέα της «εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας» και διοργανώνει ετήσια διεθνή διημερίδα για τα θέματα αυτά. 

Πρόσφατα άρθρα

Συμμετοχή Ακαδημαικού του ΤΕΠΑΚ στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P.

Συμμετοχή Ακαδημαικού του ΤΕΠΑΚ στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από την Επιστήμη της Δημοσιογραφίας Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 7ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από την Επιστήμη της Δημοσιογραφίας Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 7ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

Η Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη (ehealth literacy)  αποτελεί μία ανερχόμενη έννοια στην επιστημονική κοινότητα και αφορά στις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουμε για την εύρεση, αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών που βρίσκουμε στο διαδίκτυο για την υγεία και την αντιμετώπιση νοσημάτων. Ειδικά, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που φροντίζουν άτομα με άνοια, η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται όλο και περισσότερο, με αυξανόμενα οφέλη και στην παροχή φροντίδας του ατόμου με άνοια.

Στο διεθνές συνέδριο της Alzheimer Association (22-26 Ιουλίου 2018) στο Σικάγο Ιλινόις, συμμετείχαν πάνω από 5900 ερευνητές και κλινικοί επαγγελματίες υγείας από 68 χώρες, καθώς και πολλοί  διακεκριμένοι ομιλητές σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της άνοιας. Το θέμα που παρουσιάστηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αφορούσε τη Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη και τη χρήση του διαδικτύου σε θέματα υγείας σε φροντιστές ανθρώπων με άνοια αντίστοιχα στην ενότητα «Δημόσια Υγεία και ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση: Φροντίδα στην Άνοια». Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δρα Ευριδίκη Παπασταύρου και τη Διδακτορική φοιτήτρια, Αρετή Ευθυμίου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα στον τομέα της «εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας» και διοργανώνει ετήσια διεθνή διημερίδα για τα θέματα αυτά.