Συμμετοχή Ακαδημαικού του ΤΕΠΑΚ στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P.


 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LOGOPEDICS & PHONIATRICS (IALP), ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΜΟΣΧΑ, 23-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2018.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κάκια Πετεινού του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης ΤΕΠΑΚ συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P. Παρουσίασε προφορική ανακοίνωση αναφορικά με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της πρώιμης γλωσσικής διαταραχής σε παιδιά στην Κύπρο καθώς επίσης και εισηγήσεις προσεγγίσεων έγκαιρης παρέμβασης και αποκατάστασης. 

Πρόσφατα άρθρα

Συμμετοχή Ακαδημαικού του ΤΕΠΑΚ στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P.

Συμμετοχή Ακαδημαικού του ΤΕΠΑΚ στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από την Επιστήμη της Δημοσιογραφίας Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 7ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από την Επιστήμη της Δημοσιογραφίας Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 7ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LOGOPEDICS & PHONIATRICS (IALP), ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΜΟΣΧΑ, 23-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2018.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κάκια Πετεινού του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης ΤΕΠΑΚ συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P. Παρουσίασε προφορική ανακοίνωση αναφορικά με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της πρώιμης γλωσσικής διαταραχής σε παιδιά στην Κύπρο καθώς επίσης και εισηγήσεις προσεγγίσεων έγκαιρης παρέμβασης και αποκατάστασης.