1ος Διδάκτωρ Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης


Νέα-Ανακοινώσεις

Στις 28 Ιανουαρίου 2019, ο κύριος Γεωργίου Αναστάσιος παρουσίασε επιτυχώς τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η χρήση του επαναλαμβανόμενου Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού μέσω ψηφιακής νευροπλοήγησης στην αποκατάσταση χρόνιας Aφασίας» (“Neuronavigated repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in Chronic post-Stroke Aphasia Rehabilitation”).

Η αφασία αποτελεί μια διαταραχή προφορικού ή/και γραπτού λόγου μετά από εστιακή/διάχυτη εγκεφαλική βλάβη. Η διαταραχή αυτή, ως ένα σημαντικό επακόλουθο εγκεφαλικών επεισοδίων, επηρεάζει περισσότερο από το ένα τρίτο των επιζώντων μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Τεχνικές μη επεμβατικού ερεθισμού του εγκεφάλου (NIBS), όπως o Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (TMS), χρησιμοποιούνται στην νευροαποκατάσταση της Αφασίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και δείχνουν πολλά υποσχόμενες.
 

Ο στόχος της έρευνας του κ. Γεωργίου ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του TMS στην αποκατάσταση της χρόνιας Αφασίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα αποτελέσματά του επιβεβαίωσαν ευρήματα διεθνών ερευνών ότι το TMS μπορεί να συνδράμει στη βελτίωση χρόνιων προβλημάτων λόγου μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η πρωτοποριακή, για τα Κυπριακά δεδομένα, αυτή έρευνα διεξήχθη στο Εργαστήριο Νευροαποκατάστασης της Κλινικής Αποκατάστασης του τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια της παρούσας έρευνας ήταν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καμπανάρου Μαρία, διευθύντρια του Εργαστηρίου Νευροαποκατάστασης. Προεδρεύον της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ήταν ο Καθηγητής Δαμιανού Χριστάκης (ΤΕΠΑΚ) και η Senior Lecturer Bitan Tali (University of Haifa) ήταν η εξωτερική αξιολογήτρια (external evaluator) της διατριβής.

 

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Στις 28 Ιανουαρίου 2019, ο κύριος Γεωργίου Αναστάσιος παρουσίασε επιτυχώς τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η χρήση του επαναλαμβανόμενου Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού μέσω ψηφιακής νευροπλοήγησης στην αποκατάσταση χρόνιας Aφασίας» (“Neuronavigated repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in Chronic post-Stroke Aphasia Rehabilitation”).

Η αφασία αποτελεί μια διαταραχή προφορικού ή/και γραπτού λόγου μετά από εστιακή/διάχυτη εγκεφαλική βλάβη. Η διαταραχή αυτή, ως ένα σημαντικό επακόλουθο εγκεφαλικών επεισοδίων, επηρεάζει περισσότερο από το ένα τρίτο των επιζώντων μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Τεχνικές μη επεμβατικού ερεθισμού του εγκεφάλου (NIBS), όπως o Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (TMS), χρησιμοποιούνται στην νευροαποκατάσταση της Αφασίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και δείχνουν πολλά υποσχόμενες.
 

Ο στόχος της έρευνας του κ. Γεωργίου ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του TMS στην αποκατάσταση της χρόνιας Αφασίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα αποτελέσματά του επιβεβαίωσαν ευρήματα διεθνών ερευνών ότι το TMS μπορεί να συνδράμει στη βελτίωση χρόνιων προβλημάτων λόγου μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η πρωτοποριακή, για τα Κυπριακά δεδομένα, αυτή έρευνα διεξήχθη στο Εργαστήριο Νευροαποκατάστασης της Κλινικής Αποκατάστασης του τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια της παρούσας έρευνας ήταν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καμπανάρου Μαρία, διευθύντρια του Εργαστηρίου Νευροαποκατάστασης. Προεδρεύον της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ήταν ο Καθηγητής Δαμιανού Χριστάκης (ΤΕΠΑΚ) και η Senior Lecturer Bitan Tali (University of Haifa) ήταν η εξωτερική αξιολογήτρια (external evaluator) της διατριβής.