Ευρωπαϊκό Έργο Exposogas: ημερίδα του ΤΕΠΑΚ για τη Διαχείριση Κινδύνου Υγείας από Δραστηριότητες Υδρογονανθράκων


Νέα-Ανακοινώσεις

Στις 18 Μαρτίου, το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και οι διεθνείς εταίροι του από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία πραγματοποίησαν με επιτυχία το τεχνικό εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου Exposogas (www.exposogas.eu). Το εργαστήριο ήταν μέρος των δραστηριοτήτων του έργου Exposogas που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το CII με συνεργάτες από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ιατρικής (ΙΟΜ, UK) και του Ολλανδικού Εθνικού Ερευνητικού Οργανισμού (TNO, NL).

Το εργαστήριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι του Κρατικού Χημείου, Τμήμα Ανθρώπινης Βιοπαρακολούθησης, Υπουργείο Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και της Κίνησης Ποιότητας Ζωής.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να συγκεντρώσει τους αρμόδιους φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα για να συζητήσουν τεχνικά θέματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων για την υγεία του γενικού πληθυσμού που γειτνιάζει με εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων. Το Exposogas είναι ένα τριετές έργο HORIZON 2020 το οποίο στοχεύει στην εφαρμογή του ανθρώπινου εκθεσιώματος (human exposome) και των εργαλείων του σε θέματα υγείας και ασφάλειας των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ομόφωνα οι φορείς που συμμετείχαν στο εργαστήρι ανέδειξαν τη σημασία συστηματικής παρακολούθησης παραγόντων έκθεσης σε μίγματα υδρογονανθράκων κοντά σε περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από την υπάρχουσα ή την μελλοντική βιομηχανική δραστηριότητα υδρογονανθράκων. Η ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών των διαφόρων υπουργείων που επιφορτίζονται με ρυθμιστικές πτυχές της διαχείρισης κινδύνων για την υγεία των υδρογονανθράκων υπογραμμίστηκε κατά τις εργασίες του εργαστηρίου και τονίστηκε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τη γέφυρα για τέτοιες συναντήσεις.

Η διεθνής εμπειρογνωμοσύνη των προηγμένων εταίρων της Exposogas θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τους διαμορφωτές πολιτικής και τη βιομηχανία υδρογονανθράκων στην Κύπρο.

Στην ημερίδα συζητήθηκαν θέματα υδρογονανθράκων και υγείας του πληθυσμού που άπτονται της παραγωγής/χρήσης υδρογονανθράκων, όπως οι μονάδες παραγωγής ασφάλτου, τα βενζινάδικα και τα διυλιστήρια πετρελαιοειδών και οι δεξαμενές αποθήκευσης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Δρ. Κωνσταντίνο Μακρή στο ΤΕΠΑΚ στο τηλέφωνο 25002398 και μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.exposogas.eu

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Στις 18 Μαρτίου, το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και οι διεθνείς εταίροι του από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία πραγματοποίησαν με επιτυχία το τεχνικό εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου Exposogas (www.exposogas.eu). Το εργαστήριο ήταν μέρος των δραστηριοτήτων του έργου Exposogas που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το CII με συνεργάτες από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ιατρικής (ΙΟΜ, UK) και του Ολλανδικού Εθνικού Ερευνητικού Οργανισμού (TNO, NL).

Το εργαστήριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι του Κρατικού Χημείου, Τμήμα Ανθρώπινης Βιοπαρακολούθησης, Υπουργείο Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και της Κίνησης Ποιότητας Ζωής.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να συγκεντρώσει τους αρμόδιους φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα για να συζητήσουν τεχνικά θέματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων για την υγεία του γενικού πληθυσμού που γειτνιάζει με εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων. Το Exposogas είναι ένα τριετές έργο HORIZON 2020 το οποίο στοχεύει στην εφαρμογή του ανθρώπινου εκθεσιώματος (human exposome) και των εργαλείων του σε θέματα υγείας και ασφάλειας των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ομόφωνα οι φορείς που συμμετείχαν στο εργαστήρι ανέδειξαν τη σημασία συστηματικής παρακολούθησης παραγόντων έκθεσης σε μίγματα υδρογονανθράκων κοντά σε περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από την υπάρχουσα ή την μελλοντική βιομηχανική δραστηριότητα υδρογονανθράκων. Η ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών των διαφόρων υπουργείων που επιφορτίζονται με ρυθμιστικές πτυχές της διαχείρισης κινδύνων για την υγεία των υδρογονανθράκων υπογραμμίστηκε κατά τις εργασίες του εργαστηρίου και τονίστηκε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τη γέφυρα για τέτοιες συναντήσεις.

Η διεθνής εμπειρογνωμοσύνη των προηγμένων εταίρων της Exposogas θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τους διαμορφωτές πολιτικής και τη βιομηχανία υδρογονανθράκων στην Κύπρο.

Στην ημερίδα συζητήθηκαν θέματα υδρογονανθράκων και υγείας του πληθυσμού που άπτονται της παραγωγής/χρήσης υδρογονανθράκων, όπως οι μονάδες παραγωγής ασφάλτου, τα βενζινάδικα και τα διυλιστήρια πετρελαιοειδών και οι δεξαμενές αποθήκευσης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Δρ. Κωνσταντίνο Μακρή στο ΤΕΠΑΚ στο τηλέφωνο 25002398 και μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.exposogas.eu