Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Δημόσιας Υγείας στο ΤΕΠΑΚ για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές από Κορυφαίους Ευρωπαίους Ερευνητές


Νέα-Ανακοινώσεις

Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πρόγραμμα δημόσιας υγείας και νέοι ερευνητές του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) έλαβαν μέρος σε διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιας υγείας στο ΤΕΠΑΚ από διεθνώς καταξιωμένους ερευνητές και καθηγητές επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας. Οι ερευνητές εκπροσωπούν δύο σημαντικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς δημόσιας υγείας: τον Ολλανδικό Οργανισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας (TNO, Ολλανδία) και το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ιατρικής (IOM, UK). Το εκπαιδευτικό εργαστήρι για τους φοιτητές διοργανώθηκε από το CII  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Twinning έργου Exposogas (www.exposogas.eu).

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση κινδύνου υγείας και τον χαρακτηρισμό των επιπτώσεων έκθεσης σε υδρογονάνθρακες στην υγεία των εργαζομένων και του γενικού πληθυσμού που γειτνιάζει με εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων, χρησιμοποιώντας το νέο επιστημονικό πλαίσιο του ανθρώπινου εκθεσιώματος (human exposome).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποίησε δραστηριότητες ομαδικής εργασίας και διαδραστικά μέσα διδασκαλίας για τους φοιτητές / νέους ερευνητές χρησιμοποιώντας μια σειρά περιπτώσεων έκθεσης πληθυσμών σε υδρογονάνθρακες και τις επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία στην Κύπρο. Οι φοιτητές ασχολήθηκαν με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων δημόσιας υγείας που πιθανόν να υπάρχουν στην Κύπρο σε σχέση με διάφορες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων. Τα θέματα που απασχόλησαν τους φοιτητές μαζί με τους εκπαιδευτές τους εφαρμόζοντας την έννοια του exposome ήταν οι ανθρώπινες εκθέσεις σε υδρογονάνθρακες από πρατήρια καυσίμων, και η εγγύτητα πληθυσμών και εκθέσεις τους σε εκπομπές αερίων από εγκαταστάσεις ασφαλτικών ή διυλιστηρίων.

Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος στη δημόσια υγεία (Master in Public Health, MPH) του CII, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:  https://www.cut.ac.cy/faculties/hsc/cii/degrees/postgraduate/master-in- δημόσια υγεία/

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Master in Public Health (MPH) είναι μέχρι τις 31/03/2019.

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πρόγραμμα δημόσιας υγείας και νέοι ερευνητές του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) έλαβαν μέρος σε διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιας υγείας στο ΤΕΠΑΚ από διεθνώς καταξιωμένους ερευνητές και καθηγητές επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας. Οι ερευνητές εκπροσωπούν δύο σημαντικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς δημόσιας υγείας: τον Ολλανδικό Οργανισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας (TNO, Ολλανδία) και το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ιατρικής (IOM, UK). Το εκπαιδευτικό εργαστήρι για τους φοιτητές διοργανώθηκε από το CII  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Twinning έργου Exposogas (www.exposogas.eu).

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση κινδύνου υγείας και τον χαρακτηρισμό των επιπτώσεων έκθεσης σε υδρογονάνθρακες στην υγεία των εργαζομένων και του γενικού πληθυσμού που γειτνιάζει με εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων, χρησιμοποιώντας το νέο επιστημονικό πλαίσιο του ανθρώπινου εκθεσιώματος (human exposome).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποίησε δραστηριότητες ομαδικής εργασίας και διαδραστικά μέσα διδασκαλίας για τους φοιτητές / νέους ερευνητές χρησιμοποιώντας μια σειρά περιπτώσεων έκθεσης πληθυσμών σε υδρογονάνθρακες και τις επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία στην Κύπρο. Οι φοιτητές ασχολήθηκαν με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων δημόσιας υγείας που πιθανόν να υπάρχουν στην Κύπρο σε σχέση με διάφορες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων. Τα θέματα που απασχόλησαν τους φοιτητές μαζί με τους εκπαιδευτές τους εφαρμόζοντας την έννοια του exposome ήταν οι ανθρώπινες εκθέσεις σε υδρογονάνθρακες από πρατήρια καυσίμων, και η εγγύτητα πληθυσμών και εκθέσεις τους σε εκπομπές αερίων από εγκαταστάσεις ασφαλτικών ή διυλιστηρίων.

Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος στη δημόσια υγεία (Master in Public Health, MPH) του CII, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:  https://www.cut.ac.cy/faculties/hsc/cii/degrees/postgraduate/master-in- δημόσια υγεία/

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Master in Public Health (MPH) είναι μέχρι τις 31/03/2019.