Συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο EU-VET CARE


Νέα-Ανακοινώσεις

Το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο EU-VET CARE. Οι συμμετέχοντες χώρες είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, Ισπανία και η Κύπρος. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπεί Ερευνητική Ομάδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο το σχεδιασμό εργαλείων και υλικών για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των αναγκών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων και ασυνόδευτων νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έγινε μέσω ομαδικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες υγείας στις χώρες εταίρους και βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ως απόρροια των στοιχείων αυτών, αποφασίσθηκε το υλικό που θα αναπτυχθεί για την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω 5νθήμερης εκπαίδευσης στην Αθήνα και μέσω ανάρτησης του υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες  και ενημέρωση για το Πρόγραμμα EU-VET CARE μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στον σύνδεσμο https://www.euvetcare.eu/.

Πρόσφατα άρθρα

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Επιτυχής συνέργεια ΤΕΠΑΚ και Aρχιεπισκοπής για στέγαση φοιτητών στη Λεμεσό

Επιτυχής συνέργεια ΤΕΠΑΚ και Aρχιεπισκοπής για στέγαση φοιτητών στη Λεμεσό

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο EU-VET CARE. Οι συμμετέχοντες χώρες είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, Ισπανία και η Κύπρος. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπεί Ερευνητική Ομάδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο το σχεδιασμό εργαλείων και υλικών για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των αναγκών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων και ασυνόδευτων νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έγινε μέσω ομαδικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες υγείας στις χώρες εταίρους και βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ως απόρροια των στοιχείων αυτών, αποφασίσθηκε το υλικό που θα αναπτυχθεί για την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω 5νθήμερης εκπαίδευσης στην Αθήνα και μέσω ανάρτησης του υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες  και ενημέρωση για το Πρόγραμμα EU-VET CARE μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στον σύνδεσμο https://www.euvetcare.eu/.