Το Art + Design: elearning lab (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών) φιλοξενεί δύο εκδηλώσεις που παρουσιάζει η Dr. Ana Margarida Ferreira


Νέα-Ανακοινώσεις

1. Τίτλος Εργαστηρίου (Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, 9 π.μ. - 12 μ.μ., Αίθουσα EAT, Κτίριο Roussos): "Δημιουργία εκπαιδευτικών τέρατων σχεδίασης; Σχεδιάζοντας μελλοντικά σενάρια μέσω του πρίσματος Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs)

Με βάση την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαστές έχουν σημαντικό ρόλο ως παράγοντες αλλαγής και θα μπορούσαν να είναι δημιουργοί ενός πιο ευτυχισμένου μέλλοντος εάν είναι αρκετά εξειδικευμένοι για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και τα πολύπλοκα προβλήματα με καινοτόμο και διεπιστημονικό τρόπο, το εργαστήριο θα διερευνήσει και θα ανοίξει συζήτηση των δεξιοτήτων, των μεθόδων και των εταιρικών σχέσεων για το σχεδιασμό που χρειάζεται για να επιτευχθεί μια τέτοια αλλαγή. Με συμμετοχικό τρόπο και μέσω του SDG, θα εξεταστεί το πώς η σχεδίαση της εκπαίδευσης θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην προετοιμασία της μελλοντικής γενιάς σχεδιαστών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικής καινοτομίας και αειφορίας. Σε ένα προηγούμενο και παρόμοιο εργαστήριο στην  Ισπανίας τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές κατανοούν το μέλλον του σχεδιασμού και τις δυνατότητες βελτίωσης σε ένα σύστημα που αγωνίζεται να είναι ανθεκτικό και να ανταποκρίνεται με ταχύτερο ρυθμό σε κοινωνικές.

Λεξεις-κλειδιά: Σχεδιαστική Εκπαίδευση, Συμμετοχική Προσέγγιση, Κοινωνική Καινοτομία, Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης, Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

2. Τίτλος διάλεξης (Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 9 π.μ. - 12 μ.μ., Αίθουσα EAT, κτίριο Roussos): "Ο συμμετοχικός σχεδιασμός μας κάνει ισχυρούς. Διεπιστημονικές και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων: μετανάστες, πρόσφυγες και άλλες περιπτωσιολογικές μελέτες".

Σύμφωνα με την παρουσίαση του περασμένου έτους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε μερικές μελέτες περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν από πορτογάλους φοιτητές από το πανεπιστήμιο IADE (Πορτογαλία) με συνεργατικό και διεπιστημονικό τρόπο. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων σε πολύπλοκα σύγχρονα προβλήματα και προβάλλοντας την αντοχή των κοινοτήτων στο σύνολό τους, θα προκύψουν επίσης τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της κλιμάκωσης αυτών των μοντέλων δράσης στην Κύπρο.

Λέξεις-κλειδιά: Σχεδιαστική Εκπαίδευση, Διεπιστημονικότητα, Σχεδιασμός, Προσέγγιση με Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνικές Προκλήσεις, Κοινωνική Καινοτομία, Αειφορία.


 

Πρόσφατα άρθρα

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

1. Τίτλος Εργαστηρίου (Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, 9 π.μ. - 12 μ.μ., Αίθουσα EAT, Κτίριο Roussos): "Δημιουργία εκπαιδευτικών τέρατων σχεδίασης; Σχεδιάζοντας μελλοντικά σενάρια μέσω του πρίσματος Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs)

Με βάση την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαστές έχουν σημαντικό ρόλο ως παράγοντες αλλαγής και θα μπορούσαν να είναι δημιουργοί ενός πιο ευτυχισμένου μέλλοντος εάν είναι αρκετά εξειδικευμένοι για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και τα πολύπλοκα προβλήματα με καινοτόμο και διεπιστημονικό τρόπο, το εργαστήριο θα διερευνήσει και θα ανοίξει συζήτηση των δεξιοτήτων, των μεθόδων και των εταιρικών σχέσεων για το σχεδιασμό που χρειάζεται για να επιτευχθεί μια τέτοια αλλαγή. Με συμμετοχικό τρόπο και μέσω του SDG, θα εξεταστεί το πώς η σχεδίαση της εκπαίδευσης θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην προετοιμασία της μελλοντικής γενιάς σχεδιαστών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικής καινοτομίας και αειφορίας. Σε ένα προηγούμενο και παρόμοιο εργαστήριο στην  Ισπανίας τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές κατανοούν το μέλλον του σχεδιασμού και τις δυνατότητες βελτίωσης σε ένα σύστημα που αγωνίζεται να είναι ανθεκτικό και να ανταποκρίνεται με ταχύτερο ρυθμό σε κοινωνικές.

Λεξεις-κλειδιά: Σχεδιαστική Εκπαίδευση, Συμμετοχική Προσέγγιση, Κοινωνική Καινοτομία, Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης, Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

2. Τίτλος διάλεξης (Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 9 π.μ. - 12 μ.μ., Αίθουσα EAT, κτίριο Roussos): "Ο συμμετοχικός σχεδιασμός μας κάνει ισχυρούς. Διεπιστημονικές και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων: μετανάστες, πρόσφυγες και άλλες περιπτωσιολογικές μελέτες".

Σύμφωνα με την παρουσίαση του περασμένου έτους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε μερικές μελέτες περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν από πορτογάλους φοιτητές από το πανεπιστήμιο IADE (Πορτογαλία) με συνεργατικό και διεπιστημονικό τρόπο. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων σε πολύπλοκα σύγχρονα προβλήματα και προβάλλοντας την αντοχή των κοινοτήτων στο σύνολό τους, θα προκύψουν επίσης τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της κλιμάκωσης αυτών των μοντέλων δράσης στην Κύπρο.

Λέξεις-κλειδιά: Σχεδιαστική Εκπαίδευση, Διεπιστημονικότητα, Σχεδιασμός, Προσέγγιση με Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνικές Προκλήσεις, Κοινωνική Καινοτομία, Αειφορία.