Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις


Νέα-Ανακοινώσεις

Στις 22 Νοεμβρίου 2019 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέλαβε επίσημα, μέσω της εκδήλωσης βράβευσής GPP Awards 2019 (Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων) που διοργανώνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, τη πιστοποίηση για το Κοινοτικό Συστήμα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) για δύο κτήριά του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στο Πανεπιστήμιο απονεμήθηκαν και τρία άλλα βραβεία: 1ο Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Γενική Πολιτική Πράσινων Συμβάσεων, Βραβείο για Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισμού και Βραβείο για Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό χαρτί.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο που πιστοποιείται με το Συστήμα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS, επιβεβαιώνοντας  επίσημα την ιδιαίτερή του έγνοια για τη Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η πράξη του αυτή μαζί και με τη 6η συνεχόμενη χρονιά απονομής βραβείων για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις,  καθιστά το Πανεπιστήμιο πρωτοπόρο στις ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής και δίνει το ορθό παράδειγμα στη κοινωνία για τρόπους προστασίας των μελλοντικών γενεών και συνάμα του Περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση αυτή και οι βραβεύσεις τα τελευταία χρόνια, είναι το αποτέλεσμα μίας άψογης συνεργασίας του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής με όλες τις Υπηρεσίες και Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να βρείτε τη Περιβαλλοντική Δήλωση του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: http://green.cut.ac.cy/emas/

Πρόσφατα άρθρα

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Στις 22 Νοεμβρίου 2019 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέλαβε επίσημα, μέσω της εκδήλωσης βράβευσής GPP Awards 2019 (Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων) που διοργανώνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, τη πιστοποίηση για το Κοινοτικό Συστήμα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) για δύο κτήριά του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στο Πανεπιστήμιο απονεμήθηκαν και τρία άλλα βραβεία: 1ο Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Γενική Πολιτική Πράσινων Συμβάσεων, Βραβείο για Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισμού και Βραβείο για Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό χαρτί.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο που πιστοποιείται με το Συστήμα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS, επιβεβαιώνοντας  επίσημα την ιδιαίτερή του έγνοια για τη Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η πράξη του αυτή μαζί και με τη 6η συνεχόμενη χρονιά απονομής βραβείων για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις,  καθιστά το Πανεπιστήμιο πρωτοπόρο στις ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής και δίνει το ορθό παράδειγμα στη κοινωνία για τρόπους προστασίας των μελλοντικών γενεών και συνάμα του Περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση αυτή και οι βραβεύσεις τα τελευταία χρόνια, είναι το αποτέλεσμα μίας άψογης συνεργασίας του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής με όλες τις Υπηρεσίες και Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να βρείτε τη Περιβαλλοντική Δήλωση του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: http://green.cut.ac.cy/emas/