Νέα σημαντική επιτυχία για το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης του Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης (https://www.cyprusinteractionlab.com/) του Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής (http://www.socialcomputing.eu) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εξασφάλισε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) με το έργο Enhancing Research Understanding through Media (ERUM). 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης με επικεφαλής την Επίκουρη Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου, συμμετέχει ως εταίρος στο διετές έργο, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση 350 χιλιάδες ευρώ. Στο έργο ERUM μαζί με το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το ΤΕΠΑΚ συμμετέχουν επίσης κορυφαία πανεπιστήμια με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της Παιδείας για τα Μέσα, ως εξής: το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα - Campus Europae (Λουξεμβούργο), το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Αλκαλά (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus  (Λιθουανία) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).

Κύριος στόχος του έργου ERUM είναι η προώθηση του γραμματισμού και της παιδείας για τα Μέσα στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της πληροφορίας και των ειδήσεων. Καθώς οι φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ενεργό ρόλο στην Κοινωνίας της Πληροφορίας, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτισή τους στο πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας της πληροφορίας με στόχο τον εντοπισμό και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης (misinformation), των ψευδών ειδήσεων (fake news), και της αντιπληροφόρησης (disinformation) μέσως της Παιδείας για τα Μέσα. Επιπρόσθετα, το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στη συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ΜΜΕ με στόχο την προώθηση της αξιόπιστης και ερευνητικής δημοσιογραφία.

Πέραν της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Άντρης Ιωάννου (Συντονίστρια της τοπική ομάδας του Έργου), στο έργο συμμετέχουν, από πλευράς ΤΕΠΑΚ, ο Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Σιριβιανός, ο Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Χατζής και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Γιάννης Γεωργίου (διαχειριστής του έργου).

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου αναμένεται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να αυξήσουν σημαντικά τη διεθνή τους απήχηση στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, επιτυγχάνοντας σχετικές δημοσιεύσεις στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του χώρου ενδιαφέροντος, και δημιουργώντας καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που θα συμβάλει στην ενίσχυση της αντίστασης των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ψευδείς ειδήσεις, στην παραπληροφόρηση και στην αντιπληροφόρηση. Παράλληλα, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο αναμένεται ότι θα εγκαθιδρυθεί μια συνεργασία ανάμεσα στα ΜΜΕ και στην πανεπιστημιακή κοινότητα σε δομημένο και συστημικό επίπεδο.

 

Πρόσφατα άρθρα

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης (https://www.cyprusinteractionlab.com/) του Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής (http://www.socialcomputing.eu) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εξασφάλισε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) με το έργο Enhancing Research Understanding through Media (ERUM). 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης με επικεφαλής την Επίκουρη Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου, συμμετέχει ως εταίρος στο διετές έργο, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση 350 χιλιάδες ευρώ. Στο έργο ERUM μαζί με το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το ΤΕΠΑΚ συμμετέχουν επίσης κορυφαία πανεπιστήμια με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της Παιδείας για τα Μέσα, ως εξής: το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα - Campus Europae (Λουξεμβούργο), το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Αλκαλά (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus  (Λιθουανία) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).

Κύριος στόχος του έργου ERUM είναι η προώθηση του γραμματισμού και της παιδείας για τα Μέσα στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της πληροφορίας και των ειδήσεων. Καθώς οι φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ενεργό ρόλο στην Κοινωνίας της Πληροφορίας, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτισή τους στο πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας της πληροφορίας με στόχο τον εντοπισμό και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης (misinformation), των ψευδών ειδήσεων (fake news), και της αντιπληροφόρησης (disinformation) μέσως της Παιδείας για τα Μέσα. Επιπρόσθετα, το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στη συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ΜΜΕ με στόχο την προώθηση της αξιόπιστης και ερευνητικής δημοσιογραφία.

Πέραν της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Άντρης Ιωάννου (Συντονίστρια της τοπική ομάδας του Έργου), στο έργο συμμετέχουν, από πλευράς ΤΕΠΑΚ, ο Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Σιριβιανός, ο Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Χατζής και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Γιάννης Γεωργίου (διαχειριστής του έργου).

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου αναμένεται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να αυξήσουν σημαντικά τη διεθνή τους απήχηση στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, επιτυγχάνοντας σχετικές δημοσιεύσεις στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του χώρου ενδιαφέροντος, και δημιουργώντας καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που θα συμβάλει στην ενίσχυση της αντίστασης των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ψευδείς ειδήσεις, στην παραπληροφόρηση και στην αντιπληροφόρηση. Παράλληλα, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο αναμένεται ότι θα εγκαθιδρυθεί μια συνεργασία ανάμεσα στα ΜΜΕ και στην πανεπιστημιακή κοινότητα σε δομημένο και συστημικό επίπεδο.