Το Τμήμα Νοσηλευτικής συμμετέχει σε πρόγραμμα με σκοπό την ενδυνάμωση στις δεξιότητες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων όσο αφορά θέματα των ΛΟΑΤ


Νέα-Ανακοινώσεις

To Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ (Key Action 2) «Developing a culturally competent and compassionate LGBT+ curriculum in health and social care education- ΙΕΝΕμε τις Δρ Χρ Κούτα, Δρ Ε. Ρούσου και κα Ε. Νικολαίδου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άλλα έξι εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης,  το Πανεπιστήμιο Μiddlesex του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ο Συντονιστής του έργου, ο  Οργανισμός Edunet από την Ρουμανία, το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας, από την Ισπανία, το Πανεπιστήμιο Suddansk της Δανίας, το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης και το Ίδρυμα St. Augustinus στη Γερμανία. Το έργο βασίζεται  σε προηγούμενα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης των Νοσηλευτών και άλλων Επαγγελματικών Υγείας στην Ευρώπη (Intercultural Education of Nurses in EuropeIENE), τα οποία έχει αναπτύξει η Δρ. Ιrena Papadopoulos, Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Υγείας και Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο του Μiddlesex.   To πρόγραμμα ΙΕΝΕ ξεκίνησε το 2008 και έκτοτε έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για οκτώ έργα.  Το έργο αυτό  είναι το ένατο ΙΕΝΕ και σκοπό έχει να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων όσο αφορά θέματα των ΛΟΑΤ.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να αναπτύξει εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης για να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, βελτιώνοντας τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση τους στη διδασκαλία θεμάτων ΛΟΑΤ. Επιπρόσθετα, στοχεύει να αναπτύξει τις γνώσεις των επαγγελματιών υγείας και  κοινωνικής φροντίδας στην στήριξη των  ασθενών ΛΟΑΤ και στην  ικανοποίηση των αναγκών  υγείας τους.  Τρίτος στόχος είναι η δημιουργία οδηγού καλής πρακτικής για την αναπτύξη  εκπαιδευτικού  προγράμματος  που να περιλαμβάνει τα άτομα ΛΟΑΤ.  Τον Μάιο 2020 η ερευνητική ομάδα θα εφαρμόσει πιλοτικά ένα Mαζικά Ανοικτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα (ΜΟΟC) με στόχο την ευαισθητοποίηση  των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας  των ΛΟΑΤ.  To MOOC θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασική γνώση, επαγγελματικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες συμπεριλαμβανομένων διαπολιτισμικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης ψηφιακών δεξιοτήτων.  Τέλος, το MOOC στοχεύει στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων της ικανότητας δημιουργίας θετικής επικοινωνίας, φιλικού περιβάλλοντος, θετικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων με άτομα ΛΟΑΤ.

Eρευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι οι ΛΟΑΤ βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό καθώς αλληλοεπιδρούν με τους πάροχους υγείας και κοινωνικής φροντίδας και οι ανάγκες τους συχνά παραβλέπονται ή υποεκτιμούνται. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα άτομα αυτά βιώνουν άμεσες διακρίσεις στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.  Ενώ πολλές χώρες έχουν τους δικούς τους εθνικούς νόμους για την ισότητα και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ, αυτά μπορεί να μην ελέγχονται ή να μην γίνονται πάντα σεβαστά.  Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου που παντρεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παντρεμένο ζευγάρι σε άλλα μέρη του κόσμου ή ακόμη και στην Ευρώπη.

Τα σημερινά προγράμματα σπουδών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιδεικνύουν ελάχιστη ή καθόλου προσοχή στη σεξουαλική πολυμορφία ή την ποικιλομορφία των φύλων.  Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτές υγείας και κοινωνικής φροντίδας να επιδεινώνουν τα προβλήματα των  ΛΟΑΤ. Όπως αναφέρει ο  Alfonso Pezzella, που είναι ο συντονιστής του έργου από το Πανεπιστήμιο Middlesex: "Τα άτομα έρχονται κυρίως σε επαφή με τους επαγγελματίες  υγείας και κοινωνικής φροντίδας όταν χρειάζονται βοήθεια και μπορεί να είναι ευάλωτα.  Αυτή η ευπάθεια θα μπορούσε να επιδεινωθεί περισσότερο με την σκέψη ότι θα επικριθούν, θα υποστούν  διακρίσεις ή να μην αντιμετωπιστούν δίκαια.  H πλειοψηφία του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας θέλει να κάνει το καλύτερο για τους ασθενείς και τους πελάτες τους.  Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν έχουν στόχο να τους  βοηθήσουν να το πράξουν αυτό και να διασφαλίσουν ότι τα άτομα ΛΟΑΤ  θα λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται με πολιτισμικά επαρκή και συμπονετικό τρόπο χωρίς να φοβούνται τις διακρίσεις”.

Περισσότερες πληροφορίες:

Facebook: IENE European Projects         Twitter: @IENEProject

Πρόσφατα άρθρα

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

To Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ (Key Action 2) «Developing a culturally competent and compassionate LGBT+ curriculum in health and social care education- ΙΕΝΕμε τις Δρ Χρ Κούτα, Δρ Ε. Ρούσου και κα Ε. Νικολαίδου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άλλα έξι εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης,  το Πανεπιστήμιο Μiddlesex του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ο Συντονιστής του έργου, ο  Οργανισμός Edunet από την Ρουμανία, το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας, από την Ισπανία, το Πανεπιστήμιο Suddansk της Δανίας, το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης και το Ίδρυμα St. Augustinus στη Γερμανία. Το έργο βασίζεται  σε προηγούμενα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης των Νοσηλευτών και άλλων Επαγγελματικών Υγείας στην Ευρώπη (Intercultural Education of Nurses in EuropeIENE), τα οποία έχει αναπτύξει η Δρ. Ιrena Papadopoulos, Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Υγείας και Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο του Μiddlesex.   To πρόγραμμα ΙΕΝΕ ξεκίνησε το 2008 και έκτοτε έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για οκτώ έργα.  Το έργο αυτό  είναι το ένατο ΙΕΝΕ και σκοπό έχει να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων όσο αφορά θέματα των ΛΟΑΤ.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να αναπτύξει εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης για να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, βελτιώνοντας τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση τους στη διδασκαλία θεμάτων ΛΟΑΤ. Επιπρόσθετα, στοχεύει να αναπτύξει τις γνώσεις των επαγγελματιών υγείας και  κοινωνικής φροντίδας στην στήριξη των  ασθενών ΛΟΑΤ και στην  ικανοποίηση των αναγκών  υγείας τους.  Τρίτος στόχος είναι η δημιουργία οδηγού καλής πρακτικής για την αναπτύξη  εκπαιδευτικού  προγράμματος  που να περιλαμβάνει τα άτομα ΛΟΑΤ.  Τον Μάιο 2020 η ερευνητική ομάδα θα εφαρμόσει πιλοτικά ένα Mαζικά Ανοικτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα (ΜΟΟC) με στόχο την ευαισθητοποίηση  των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας  των ΛΟΑΤ.  To MOOC θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασική γνώση, επαγγελματικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες συμπεριλαμβανομένων διαπολιτισμικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης ψηφιακών δεξιοτήτων.  Τέλος, το MOOC στοχεύει στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων της ικανότητας δημιουργίας θετικής επικοινωνίας, φιλικού περιβάλλοντος, θετικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων με άτομα ΛΟΑΤ.

Eρευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι οι ΛΟΑΤ βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό καθώς αλληλοεπιδρούν με τους πάροχους υγείας και κοινωνικής φροντίδας και οι ανάγκες τους συχνά παραβλέπονται ή υποεκτιμούνται. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα άτομα αυτά βιώνουν άμεσες διακρίσεις στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.  Ενώ πολλές χώρες έχουν τους δικούς τους εθνικούς νόμους για την ισότητα και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ, αυτά μπορεί να μην ελέγχονται ή να μην γίνονται πάντα σεβαστά.  Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου που παντρεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παντρεμένο ζευγάρι σε άλλα μέρη του κόσμου ή ακόμη και στην Ευρώπη.

Τα σημερινά προγράμματα σπουδών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιδεικνύουν ελάχιστη ή καθόλου προσοχή στη σεξουαλική πολυμορφία ή την ποικιλομορφία των φύλων.  Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτές υγείας και κοινωνικής φροντίδας να επιδεινώνουν τα προβλήματα των  ΛΟΑΤ. Όπως αναφέρει ο  Alfonso Pezzella, που είναι ο συντονιστής του έργου από το Πανεπιστήμιο Middlesex: "Τα άτομα έρχονται κυρίως σε επαφή με τους επαγγελματίες  υγείας και κοινωνικής φροντίδας όταν χρειάζονται βοήθεια και μπορεί να είναι ευάλωτα.  Αυτή η ευπάθεια θα μπορούσε να επιδεινωθεί περισσότερο με την σκέψη ότι θα επικριθούν, θα υποστούν  διακρίσεις ή να μην αντιμετωπιστούν δίκαια.  H πλειοψηφία του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας θέλει να κάνει το καλύτερο για τους ασθενείς και τους πελάτες τους.  Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν έχουν στόχο να τους  βοηθήσουν να το πράξουν αυτό και να διασφαλίσουν ότι τα άτομα ΛΟΑΤ  θα λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται με πολιτισμικά επαρκή και συμπονετικό τρόπο χωρίς να φοβούνται τις διακρίσεις”.

Περισσότερες πληροφορίες:

Facebook: IENE European Projects         Twitter: @IENEProject