Αποτίμηση Τετραετίας του έργου ORGANIKO LIFE+


Νέα-Ανακοινώσεις

Στην συνοπτική αναφορά (Layman’s report) του έργου ORGANIKO LIFE+, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2019, παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της τετραετίας του έργου και τα οφέλη της βιολογικής γεωργίας και βιολογικών προϊόντων για το κλίμα, τον οικονομικό τομέα και την ευρύτερη κοινωνία της Κύπρου. Μπορείτε να βρείτε τη συνοπτική έκθεση στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Στόχος του έργου ήταν η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της και τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να διαχωριστούν σε δύο πυλώνες:

  1. Βιολογική γεωργία και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  2. Βιολογική διατροφή και υγεία των παιδιών

Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, μετρήσεις σε πιλοτικές καλλιέργειες για 3 συνεχόμενες χρονιές έχουν δείξει ότι η εφαρμογή βιολογικών λιπασμάτων και η ευέλικτη εναλλαγή καλλιεργειών οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, π.χ., υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), χωρίς αυτό να οδηγεί σε σημαντική μείωση της παραγωγικότητας του συστήματος. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί πολύ μικρότεροι συντελεστές απευθείας εκπομπών Ν2Ο από το έδαφος, υποδηλώνοντας ότι έχει υπερεκτιμηθεί το μέγεθος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα γεωργικά οικοσυστήματα στην Κύπρο, και συνακόλουθα το εκτιμώμενο κόστος των αέριων εκπομπών για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα, τα αποτελέσματα της κλινικής τυχαιοποιημένης έρευνας σε 149 παιδιά, ηλικίας 10-12 ετών στην Κύπρο, έδειξαν: i) το όφελος της βιολογικής διατροφής στη σημαντική μείωση του χημικού φορτίου των φυτοφαρμάκων και ii) σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βιοδεικτών οξειδωτικών στρες/φλεγμονής λόγω της μείωσης του φορτίου των φυτοφαρμάκων. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Υγείας ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα και είναι δεκτικά ως προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω παρεμβατικών δράσεων για την υγιεινή διατροφή στα σχολεία.

Για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών για την ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής γεωργίας, η ομάδα του έργου κατέθεσε σχέδιο δράσης στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο και το αποδέχθηκε για να ενσωματωθεί στο επικαιροποιημένο σχέδιο αναβάθμισης της βιολογικής γεωργίας.

To έργο ORGANIKO LIFE+ συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και συντονίστηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τρεις εταίρους: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Περιβάλλοντος και Kyoto Club (Ιταλία).

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δρ. Κωνσταντίνο Χ. Μακρή, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, ΤΕΠΑΚ: email: konstantinos.makris@cut.ac.cy, τηλ: 25002398.

 

Πρόσφατα άρθρα

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Στην συνοπτική αναφορά (Layman’s report) του έργου ORGANIKO LIFE+, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2019, παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της τετραετίας του έργου και τα οφέλη της βιολογικής γεωργίας και βιολογικών προϊόντων για το κλίμα, τον οικονομικό τομέα και την ευρύτερη κοινωνία της Κύπρου. Μπορείτε να βρείτε τη συνοπτική έκθεση στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Στόχος του έργου ήταν η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της και τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να διαχωριστούν σε δύο πυλώνες:

  1. Βιολογική γεωργία και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  2. Βιολογική διατροφή και υγεία των παιδιών

Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, μετρήσεις σε πιλοτικές καλλιέργειες για 3 συνεχόμενες χρονιές έχουν δείξει ότι η εφαρμογή βιολογικών λιπασμάτων και η ευέλικτη εναλλαγή καλλιεργειών οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, π.χ., υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), χωρίς αυτό να οδηγεί σε σημαντική μείωση της παραγωγικότητας του συστήματος. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί πολύ μικρότεροι συντελεστές απευθείας εκπομπών Ν2Ο από το έδαφος, υποδηλώνοντας ότι έχει υπερεκτιμηθεί το μέγεθος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα γεωργικά οικοσυστήματα στην Κύπρο, και συνακόλουθα το εκτιμώμενο κόστος των αέριων εκπομπών για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα, τα αποτελέσματα της κλινικής τυχαιοποιημένης έρευνας σε 149 παιδιά, ηλικίας 10-12 ετών στην Κύπρο, έδειξαν: i) το όφελος της βιολογικής διατροφής στη σημαντική μείωση του χημικού φορτίου των φυτοφαρμάκων και ii) σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βιοδεικτών οξειδωτικών στρες/φλεγμονής λόγω της μείωσης του φορτίου των φυτοφαρμάκων. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Υγείας ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα και είναι δεκτικά ως προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω παρεμβατικών δράσεων για την υγιεινή διατροφή στα σχολεία.

Για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών για την ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής γεωργίας, η ομάδα του έργου κατέθεσε σχέδιο δράσης στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο και το αποδέχθηκε για να ενσωματωθεί στο επικαιροποιημένο σχέδιο αναβάθμισης της βιολογικής γεωργίας.

To έργο ORGANIKO LIFE+ συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και συντονίστηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τρεις εταίρους: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Περιβάλλοντος και Kyoto Club (Ιταλία).

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δρ. Κωνσταντίνο Χ. Μακρή, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, ΤΕΠΑΚ: email: konstantinos.makris@cut.ac.cy, τηλ: 25002398.