Eναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου DIACTMOND


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την επιτυχή διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης του ερευνητικού έργου DIACTMOND, με τίτλο «Φλεγμονή/Πήξη Αίματος - Διαγνωστικό Σύστημα Παρακολούθησης Δραστηριότητας Νόσου» (Αγγλικός τίτλος: «Inflammation/Coagulation - Disease Activity Monitoring Device»). Η συνάντηση έλαβε χώρα τη Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Το έργο DIACTMOND έχει διάρκεια δύο ετών, και υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας»   (αρ. συμβολαίου EXCELLENCE/0918/0215) των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ,  τον ΟΚΥΠΥ (Τμήμα Ρευματολογίας  του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας),  την εταιρία EMBIO DIAGNOSTICS,  τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου, συνεργάτες των Πανεπιστημίων King’s College London και University College London, και την εταιρία VIDAVO Mobile Health.  To έργο συντονίζεται από τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Ευστάθιο Καλυβιώτη. Η πρόταση του έργου DIACTMOND κατατάχθηκε τρίτη σε σύνολο 126 προτάσεων που υποβλήθηκαν στην επιστημονική περιοχή «Φυσικές Επιστήμες Και Μηχανική» της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων EXCELLENCE/0918.

Το έργο DIACTMOND αποσκοπεί στην ανάπτυξη χαμηλού κόστους διαγνωστικής βιοϊατρικής συσκευής, για χρήση από τον ασθενή στο σπίτι, προς εκτίμηση επιπέδων  φλεγμονής και πήξης αίματος.

Ο θεράπων ιατρός θα έχει άμεση ενημέρωση για την κατάσταση του ασθενούς, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας (e-health  εφαρμογές διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας), τα οποία θα είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η συσκευή θα βοηθήσει τον θεράπων ιατρό να επιταχύνει και να βελτιώσει τη θεραπεία του ασθενούς, και να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση κλινικών περιπτώσεων. Περεταίρω, η συσκευή θα συμβάλει στην αποκέντρωση των εργαστηριακών δοκιμών και στην βελτίωση των ροών  εργασίας στις υπηρεσίες υγείας. Μπορεί, συνεπώς, να διευκολύνει νέα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης που είναι περισσότερο οικονομικά και φιλικά προς τον ασθενή. Η αξία ενός τέτοιου συστήματος είναι προφανής στην παρούσα συγκυρία,  με την πρωτόγνωρη έξαρση του κοροναϊου COVID19, όπου πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ασθενών, καλούνται να περιορίσουν σημαντικά τις μετακινήσεις τους για μετριασμό της πανδημίας.

Για την επίτευξη του στόχου το έργο απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της Αιμορεολογίας και Εμβιομηχανικής, Κλινικής Ιατρικής, Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος και Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Επίσης καθοριστικό ρόλο στο έργο έχει η συμβολή των κοινωνικών εταίρων μέσω του Αντιρρευματικού Συνδέσμου Κύπρου, και η σημαντική τεχνογνωσία των Βιομηχανικών εταίρων ΕΜΒΙΟ DIAGNOSTICS και συνεργατών VIDAVO MOBILE HEALTH.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DIACTMOND υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://web.cut.ac.cy/biorheology/diactmond-project/

 

 

 

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

AΙΓΙΣ: Εκπαίδευση των φορέων πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και Κύπρο για αντιμετώπιση καταστροφών

AΙΓΙΣ: Εκπαίδευση των φορέων πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και Κύπρο για αντιμετώπιση καταστροφών

H Ψηφιακή Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Μνημείων - DigiArc Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος - Κύπρου

H Ψηφιακή Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Μνημείων - DigiArc Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος - Κύπρου

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την επιτυχή διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης του ερευνητικού έργου DIACTMOND, με τίτλο «Φλεγμονή/Πήξη Αίματος - Διαγνωστικό Σύστημα Παρακολούθησης Δραστηριότητας Νόσου» (Αγγλικός τίτλος: «Inflammation/Coagulation - Disease Activity Monitoring Device»). Η συνάντηση έλαβε χώρα τη Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Το έργο DIACTMOND έχει διάρκεια δύο ετών, και υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας»   (αρ. συμβολαίου EXCELLENCE/0918/0215) των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ,  τον ΟΚΥΠΥ (Τμήμα Ρευματολογίας  του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας),  την εταιρία EMBIO DIAGNOSTICS,  τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου, συνεργάτες των Πανεπιστημίων King’s College London και University College London, και την εταιρία VIDAVO Mobile Health.  To έργο συντονίζεται από τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Ευστάθιο Καλυβιώτη. Η πρόταση του έργου DIACTMOND κατατάχθηκε τρίτη σε σύνολο 126 προτάσεων που υποβλήθηκαν στην επιστημονική περιοχή «Φυσικές Επιστήμες Και Μηχανική» της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων EXCELLENCE/0918.

Το έργο DIACTMOND αποσκοπεί στην ανάπτυξη χαμηλού κόστους διαγνωστικής βιοϊατρικής συσκευής, για χρήση από τον ασθενή στο σπίτι, προς εκτίμηση επιπέδων  φλεγμονής και πήξης αίματος.

Ο θεράπων ιατρός θα έχει άμεση ενημέρωση για την κατάσταση του ασθενούς, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας (e-health  εφαρμογές διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας), τα οποία θα είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η συσκευή θα βοηθήσει τον θεράπων ιατρό να επιταχύνει και να βελτιώσει τη θεραπεία του ασθενούς, και να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση κλινικών περιπτώσεων. Περεταίρω, η συσκευή θα συμβάλει στην αποκέντρωση των εργαστηριακών δοκιμών και στην βελτίωση των ροών  εργασίας στις υπηρεσίες υγείας. Μπορεί, συνεπώς, να διευκολύνει νέα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης που είναι περισσότερο οικονομικά και φιλικά προς τον ασθενή. Η αξία ενός τέτοιου συστήματος είναι προφανής στην παρούσα συγκυρία,  με την πρωτόγνωρη έξαρση του κοροναϊου COVID19, όπου πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ασθενών, καλούνται να περιορίσουν σημαντικά τις μετακινήσεις τους για μετριασμό της πανδημίας.

Για την επίτευξη του στόχου το έργο απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της Αιμορεολογίας και Εμβιομηχανικής, Κλινικής Ιατρικής, Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος και Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Επίσης καθοριστικό ρόλο στο έργο έχει η συμβολή των κοινωνικών εταίρων μέσω του Αντιρρευματικού Συνδέσμου Κύπρου, και η σημαντική τεχνογνωσία των Βιομηχανικών εταίρων ΕΜΒΙΟ DIAGNOSTICS και συνεργατών VIDAVO MOBILE HEALTH.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DIACTMOND υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://web.cut.ac.cy/biorheology/diactmond-project/