Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση


Νέα-Ανακοινώσεις

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ταχείας μετάβασης στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της επιδημίας του κορονοϊού

Το ξέσπασμα του κορoνοϊού ανάγκασε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε όλο τον κόσμο να διακόψουν τα μαθήματα με φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκόμενων στις εγκαταστάσεις των ΑΕΙ  και να πραγματοποιούν μια σειρά μαθημάτων από απόσταση. Αυτή η μετάβαση υλοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή κρίθηκε απαραίτητο να διατηρηθεί η συνέχεια της παροχής διδασκαλίας και μάθησης.

Οι προκλήσεις που σχετίζονται με αυτήν τη μορφή εκπαίδευσης είναι πολλές και πολύπλευρες ακόμη και σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή σε περιόδους που δεν απαιτούν βιαστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης. Αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μιας ισχυρής τεχνικής υποδομής, την εξέταση και αντιμετώπιση διαφόρων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών πτυχών, καθώς και ζητήματα πρόσβασης, υποστήριξης και κατάρτισης όσον αφορά την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση.

Με την εξαίρεση κάποιων εξειδικευμένων ιδρυμάτων ΑΕΙ που έχουν ιστορικό διαδικτυακής παροχής των υπηρεσιών τους, όπως είναι τα διάφορα Ανοιχτά Πανεπιστήμια, πολλά από τα ιδρύματα που πραγματοποίησαν την εν λόγω ταχεία μετάβαση εφάρμοζαν κατά κύριο λόγο την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» διδασκαλία πριν από την εμφάνιση του κορονoϊού.

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εξεταστεί εάν η ταχεία μετάβαση από τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης στην ηλεκτρονική παράδοση μαθημάτων είναι αποτελεσματική ή όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο, το «Art + Design: elearning lab» στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ύπο τον συντονισμό των Δρ. Νίκου Σουλελέ και Δρ. Άντριου Λαγού, έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των σχετικών εμπειριών και απόψεων του ακαδημαϊκού προσωπικού, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αξιολογήσει τη διαδικασία αυτής της μετάβασης.

Παρακαλώ συνεισφέρετε με τις απαντήσεις σας στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση https://www.surveymonkey.com/r/M5D2F2D 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

AΙΓΙΣ: Εκπαίδευση των φορέων πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και Κύπρο για αντιμετώπιση καταστροφών

AΙΓΙΣ: Εκπαίδευση των φορέων πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και Κύπρο για αντιμετώπιση καταστροφών

H Ψηφιακή Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Μνημείων - DigiArc Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος - Κύπρου

H Ψηφιακή Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Μνημείων - DigiArc Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος - Κύπρου

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ταχείας μετάβασης στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της επιδημίας του κορονοϊού

Το ξέσπασμα του κορoνοϊού ανάγκασε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε όλο τον κόσμο να διακόψουν τα μαθήματα με φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκόμενων στις εγκαταστάσεις των ΑΕΙ  και να πραγματοποιούν μια σειρά μαθημάτων από απόσταση. Αυτή η μετάβαση υλοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή κρίθηκε απαραίτητο να διατηρηθεί η συνέχεια της παροχής διδασκαλίας και μάθησης.

Οι προκλήσεις που σχετίζονται με αυτήν τη μορφή εκπαίδευσης είναι πολλές και πολύπλευρες ακόμη και σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή σε περιόδους που δεν απαιτούν βιαστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης. Αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μιας ισχυρής τεχνικής υποδομής, την εξέταση και αντιμετώπιση διαφόρων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών πτυχών, καθώς και ζητήματα πρόσβασης, υποστήριξης και κατάρτισης όσον αφορά την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση.

Με την εξαίρεση κάποιων εξειδικευμένων ιδρυμάτων ΑΕΙ που έχουν ιστορικό διαδικτυακής παροχής των υπηρεσιών τους, όπως είναι τα διάφορα Ανοιχτά Πανεπιστήμια, πολλά από τα ιδρύματα που πραγματοποίησαν την εν λόγω ταχεία μετάβαση εφάρμοζαν κατά κύριο λόγο την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» διδασκαλία πριν από την εμφάνιση του κορονoϊού.

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εξεταστεί εάν η ταχεία μετάβαση από τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης στην ηλεκτρονική παράδοση μαθημάτων είναι αποτελεσματική ή όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο, το «Art + Design: elearning lab» στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ύπο τον συντονισμό των Δρ. Νίκου Σουλελέ και Δρ. Άντριου Λαγού, έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των σχετικών εμπειριών και απόψεων του ακαδημαϊκού προσωπικού, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αξιολογήσει τη διαδικασία αυτής της μετάβασης.

Παρακαλώ συνεισφέρετε με τις απαντήσεις σας στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση https://www.surveymonkey.com/r/M5D2F2D