Η Ευρωπαϊκή ομάδα του πρόγραμματος Erasmus+ Tenderness for Life διοργανώνει εθνικά εργαστήρια σε κάθε συμμετέχουσα χώρα-εταίρο


Νέα-Ανακοινώσεις

Στην έκθεση για την Δημογραφική Γήρανση της Ευρώπης (Ageing Europe Report, 2019), τονίζεται ότι η γήρανση του πληθυσμού, αποτελεί γεγονός στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης υπηρεσιών στήριξης των ηλικιωμένων ατόμων. Η τρέχουσα αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων, δημιουργεί νέες ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των φροντιστών υγείας που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο, συγκροτήθηκε η συνεργασία για το πρόγραμμα Tenderness for Life, το οποίο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός συνδυασμένου μοντέλου μάθησης που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων  να αναπτύξουν ικανότητες για μια ποιοτική  προσωπo-κεντρική προσέγγιση της φροντίδας και  άλλες  τεχνικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα τις διαπροσωπικές και ψηφιακές.

Στα πλαίσια στοχευμένων δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Tenderness for Life , το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου, διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήρι  με τίτλο  «Αναπτύσσοντας τις  ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων».

Το Διαδικτυακό εργαστήρι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα  17:00 – 19:00

Το εργαστήρι αποσκοπεί στην ενημέρωση και παρουσίαση του συνδυασμένου μοντέλου εκπαιδευτικής μάθησης (Βlended- learning) και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη και διαμόρφωση ανθρωπιστικών και ψηφιακών  στάσεων και δεξιοτήτων των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων, που εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, σε προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας, σε εθελοντικές οργανώσεις και στις  κοινωνικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την παροχή φροντίδας σε  άτομα τρίτης ηλικίας.

Το εργαστήρι θα αρχίσει με μια σύντομη περιγραφή της έννοιας «ηλικιωμένος», και ανάλυση των ανθρωπιστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας, οι οποίες προϊδεάζουν  το νέο επαγγελματικό προφιλ των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των θεματικών ενοτήτων. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση των βασικών βημάτων σύνδεσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του εκπαιδευτικού προγράμματος και περιγραφή του οδηγού καλής πρακτικής για την ανθρωπιστική προσέγγιση της φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα. Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες φροντιστές θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις βιωματικές τους εμπειρίες,  τα θετικά στοιχεία αλλά και τις δυσκολίες στην παροχή ανθρωπιστικής φροντίδας, πριν και μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και η ζωντανή μετάδοση θα γίνεται μέσω του συνδέσμου:

 https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/evr-zwx-q2t   

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ δηλώστε εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/1UBqPVIRtElbpGoDDUal-LzkPyJHVaFeIE_LuGVxBIog/edit

Ιδιαίτερα  για τους ενδιαφερόμενους  που θα ήθελαν να τους σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στο email τους.  Σε άλλη περίπτωση το εργαστήρι είναι ΔΩΡΕΑΝ για  τον κάθε ενδιαφερόμενον και η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη.

 Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

Δρ Θεολογία Τσίτση

E-mail:  theologia.tsitsi@cut.ac.cy 

Tηλ.: 99750133 (διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

 Μαρία Δημητριάδου

 E-mail:    marıa.dımıtrıadou@cut.ac.cy 

Tηλ.: 99671868 (διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Ακολουθεί το πρόγραμμα του εργαστηρίου

Διαδικτυακό Eργαστήρι Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος TendernForLıfe,

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021,  ώρα  17:00 – 19:00

17:00-17:05

Χαιρετισμός   

Δρ Ευριδίκη  Παπασταύρου,   RN, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιστημονική υπεύθυνη

17.05- 17.25

Πρόγραμμα Erasmus+ “Tenderness for Life”

 Δρ Γιώργος  Ευσταθίου, RN, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο  Υγείας, Κύπρος

17.25- 17.45

Παρουσίαση  Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Αποτελέσματα Πιλοτικου Προγράμματος 

Δρ Θεολογία  Τσίτση, RN Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

17.45 -18.05

Tα Βήματα Σύνδεσης στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Δρ Αρετή Ευθυμίου, Ερευνητικός Συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ Θεολογία Τσίτση, RN Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18.05-18.25

Παρουσίαση του Οδηγού Καλών Πρακτικών Βελτίωσης της Ανθρωπιστικής Φροντίδας σε Οργανωτικό Επίπεδο

 Δρ Άντρη Χρίστου, RN Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαρία Δημητριάδου, RN Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18.25-18.45

 

Οι εμπειρίες των Εκπαιδευόμενων Φροντιστών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

“Ενσωμάτωση Της Ανθρωπιστικής Προσέγγισης στην Καθημερινή Πρακτική και Αξιοποίηση Ευκαιριών που Προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT)”,

18.45-19.00

Συζήτηση  - ανατροφοδότηση - ερωτήσεις

 

Πρόσφατα άρθρα

Η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων «Ό,τι να 'ναι» του φοιτητή Αντρέα Κουμίδη, φιναλίστ σε διεθνές φεστιβάλ

Η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων «Ό,τι να 'ναι» του φοιτητή Αντρέα Κουμίδη, φιναλίστ σε διεθνές φεστιβάλ

Σειρά  διαδικτυακών ενημερώσεων για όλα όσα αφορούν τη φοίτηση στo ΤΕΠΑΚ

Σειρά  διαδικτυακών ενημερώσεων για όλα όσα αφορούν τη φοίτηση στo ΤΕΠΑΚ

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

Στην έκθεση για την Δημογραφική Γήρανση της Ευρώπης (Ageing Europe Report, 2019), τονίζεται ότι η γήρανση του πληθυσμού, αποτελεί γεγονός στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης υπηρεσιών στήριξης των ηλικιωμένων ατόμων. Η τρέχουσα αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων, δημιουργεί νέες ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των φροντιστών υγείας που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο, συγκροτήθηκε η συνεργασία για το πρόγραμμα Tenderness for Life, το οποίο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός συνδυασμένου μοντέλου μάθησης που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων  να αναπτύξουν ικανότητες για μια ποιοτική  προσωπo-κεντρική προσέγγιση της φροντίδας και  άλλες  τεχνικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα τις διαπροσωπικές και ψηφιακές.

Στα πλαίσια στοχευμένων δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Tenderness for Life , το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου, διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήρι  με τίτλο  «Αναπτύσσοντας τις  ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων».

Το Διαδικτυακό εργαστήρι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα  17:00 – 19:00

Το εργαστήρι αποσκοπεί στην ενημέρωση και παρουσίαση του συνδυασμένου μοντέλου εκπαιδευτικής μάθησης (Βlended- learning) και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη και διαμόρφωση ανθρωπιστικών και ψηφιακών  στάσεων και δεξιοτήτων των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων, που εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, σε προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας, σε εθελοντικές οργανώσεις και στις  κοινωνικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την παροχή φροντίδας σε  άτομα τρίτης ηλικίας.

Το εργαστήρι θα αρχίσει με μια σύντομη περιγραφή της έννοιας «ηλικιωμένος», και ανάλυση των ανθρωπιστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας, οι οποίες προϊδεάζουν  το νέο επαγγελματικό προφιλ των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των θεματικών ενοτήτων. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση των βασικών βημάτων σύνδεσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του εκπαιδευτικού προγράμματος και περιγραφή του οδηγού καλής πρακτικής για την ανθρωπιστική προσέγγιση της φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα. Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες φροντιστές θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις βιωματικές τους εμπειρίες,  τα θετικά στοιχεία αλλά και τις δυσκολίες στην παροχή ανθρωπιστικής φροντίδας, πριν και μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και η ζωντανή μετάδοση θα γίνεται μέσω του συνδέσμου:

 https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/evr-zwx-q2t   

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ δηλώστε εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/1UBqPVIRtElbpGoDDUal-LzkPyJHVaFeIE_LuGVxBIog/edit

Ιδιαίτερα  για τους ενδιαφερόμενους  που θα ήθελαν να τους σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στο email τους.  Σε άλλη περίπτωση το εργαστήρι είναι ΔΩΡΕΑΝ για  τον κάθε ενδιαφερόμενον και η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη.

 Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

Δρ Θεολογία Τσίτση

E-mail:  theologia.tsitsi@cut.ac.cy 

Tηλ.: 99750133 (διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

 Μαρία Δημητριάδου

 E-mail:    marıa.dımıtrıadou@cut.ac.cy 

Tηλ.: 99671868 (διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Ακολουθεί το πρόγραμμα του εργαστηρίου

Διαδικτυακό Eργαστήρι Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος TendernForLıfe,

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021,  ώρα  17:00 – 19:00

17:00-17:05

Χαιρετισμός   

Δρ Ευριδίκη  Παπασταύρου,   RN, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιστημονική υπεύθυνη

17.05- 17.25

Πρόγραμμα Erasmus+ “Tenderness for Life”

 Δρ Γιώργος  Ευσταθίου, RN, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο  Υγείας, Κύπρος

17.25- 17.45

Παρουσίαση  Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Αποτελέσματα Πιλοτικου Προγράμματος 

Δρ Θεολογία  Τσίτση, RN Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

17.45 -18.05

Tα Βήματα Σύνδεσης στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Δρ Αρετή Ευθυμίου, Ερευνητικός Συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ Θεολογία Τσίτση, RN Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18.05-18.25

Παρουσίαση του Οδηγού Καλών Πρακτικών Βελτίωσης της Ανθρωπιστικής Φροντίδας σε Οργανωτικό Επίπεδο

 Δρ Άντρη Χρίστου, RN Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαρία Δημητριάδου, RN Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18.25-18.45

 

Οι εμπειρίες των Εκπαιδευόμενων Φροντιστών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

“Ενσωμάτωση Της Ανθρωπιστικής Προσέγγισης στην Καθημερινή Πρακτική και Αξιοποίηση Ευκαιριών που Προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT)”,

18.45-19.00

Συζήτηση  - ανατροφοδότηση - ερωτήσεις