ΤΕΠΑΚ: Το πρώτο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου που εφαρμόζει την Ηλεκτρονική Υπογραφή


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) θα γίνει το πρώτο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου το οποίο θα εφαρμόσει την Ηλεκτρονική Υπογραφή από τις 5 Απριλίου 2021.

Η Ηλεκτρονική Υπογραφή θα έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή και θα εφαρμοστεί σε όλες τις εσωτερικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου καθώς και σε συναλλαγές και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Θα μπορούν, για παράδειγμα, να υπογράφονται σημειώματα, αιτήσεις, συμφωνίες και άλλα έγγραφα ή πράξεις συναλλαγών που προηγουμένως χρειαζόταν χειρόγραφη υπογραφή και φυσική παρουσία ατόμων. 

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, που δίνει - στην πράξη - ώθηση στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο μας και την επιτυχή του μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Το Πανεπιστήμιο μας, γίνεται ένας από τους πρώτους δημόσιους οργανισμούς που εφαρμόζει την Ηλεκτρονική Υπογραφή σε ευρεία κλίμακα και το πρώτο από τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου», αναφέρει σε μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.     

Σημειώνει, επίσης, πως «για τη μελέτη, το σχεδιασμό εφαρμογής και την υλοποίηση αυτής της μεταρρυθμιστικής μας πρωτοβουλίας συνεργαστήκαμε στενά με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο και στελέχη του Υφυπουργείου», προσθέτοντας ότι είχαν προηγηθεί συναντήσεις μεταξύ του ιδίου και του Υφυπουργού, τηλεδιασκέψεις μεταξύ διευθυντικών στελεχών των δυο πλευρών και συσκέψεις εργασίας μεταξύ στελεχών του Πανεπιστημίου και του Υφυπουργείου.    

«Εργαστήκαμε επίσης μεθοδικά και συλλογικά τους τελευταίους μήνες εντός του Πανεπιστημίου. Με την πλήρη στήριξη των Πρυτανικών Αρχών, η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας ηγήθηκε της προσπάθειας με αποφασιστικότητα, ενώ, πολύτιμη υπήρξε η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα με την Υπηρεσία Οικονομικών. Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε και η θετική βούληση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μας, το οποίο ενστερνίστηκε τον εκσυγχρονιστικό προσανατολισμό που είναι αναγκαίος για την πρόοδο και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου», υπογραμμίζει ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ.  

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  η ηλεκτρονική υπογραφή  «αποτελεί μία σύγχρονη μορφή υπογραφής που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα, διαγωνισμούς και αποτελεί ένα μέσο που εγγυάται την αυθεντικότητα του εγγράφου και παράλληλα παρέχει προστασία από αλλοιώσεις οποιασδήποτε μορφής. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπέχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 • Συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με τον υπογράφοντα 
 • Δημιουργείται με τρόπο που το πρόσωπο που υπογράφει, ελέγχει το μηχανισμό υπογραφής (γνωρίζει πότε και τι υπογράφει) 
 • Συνδέεται με το ηλεκτρονικό έγγραφο που υπογράφτηκε ηλεκτρονικά, με τρόπο που οποιαδήποτε μετέπειτα αλλαγή στα δεδομένα του υπογεγραμμένου εγγράφου, είναι ανιχνεύσιμη (διασφάλιση ακεραιότητας) 
 • Βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής. 
  (https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/amenudm_el/amenudm_el?OpenDocument)» 

Το θεσμικό πλαίσιο ορίζεται από τον Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2004 (188(I)/2004) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους [Ν.34(Ι)/2009] και [Ν.86(Ι)/2012]. 

Η διαδικασία απόκτησης ηλεκτρονικής υπογραφής είναι απλή. Τις αμέσως επόμενες μέρες, η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ θα αποστείλει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό έτσι ώστε να προχωρήσουν στην εξασφάλιση της δικής τους ηλεκτρονικής υπογραφής.  

Με την ευκαιρία, ο Παναγιώτης Ζαφείρης εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας καθώς και στα στελέχη της Υπηρεσίας Ανδρέα Στυλιανού, Ανδρέα Μούσκο και Μαρία Αριστείδου για την αποτελεσματική τους δουλειά σε αυτό το κρίσιμο έργο. Ευχαριστεί, επίσης, θερμά την εσωτερική Νομική Σύμβουλο του ΤΕΠΑΚ, Ζωή Παπαγρηγορίου, για τη συνεισφορά της αναφορικά με τις νομικές πτυχές της εφαρμογής καθώς επίσης τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και τους/τις Προϊστάμενους/ες των Διοικητικών Υπηρεσιών για τη στήριξη και την πολύ θετική τους ανταπόκριση στις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου για αποτελεσματική διακυβέρνηση και επικέντρωση σε ουσιαστικούς στόχους.   

Πρόσφατα άρθρα

Η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων «Ό,τι να 'ναι» του φοιτητή Αντρέα Κουμίδη, φιναλίστ σε διεθνές φεστιβάλ

Η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων «Ό,τι να 'ναι» του φοιτητή Αντρέα Κουμίδη, φιναλίστ σε διεθνές φεστιβάλ

Σειρά  διαδικτυακών ενημερώσεων για όλα όσα αφορούν τη φοίτηση στo ΤΕΠΑΚ

Σειρά  διαδικτυακών ενημερώσεων για όλα όσα αφορούν τη φοίτηση στo ΤΕΠΑΚ

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) θα γίνει το πρώτο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου το οποίο θα εφαρμόσει την Ηλεκτρονική Υπογραφή από τις 5 Απριλίου 2021.

Η Ηλεκτρονική Υπογραφή θα έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή και θα εφαρμοστεί σε όλες τις εσωτερικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου καθώς και σε συναλλαγές και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Θα μπορούν, για παράδειγμα, να υπογράφονται σημειώματα, αιτήσεις, συμφωνίες και άλλα έγγραφα ή πράξεις συναλλαγών που προηγουμένως χρειαζόταν χειρόγραφη υπογραφή και φυσική παρουσία ατόμων. 

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, που δίνει - στην πράξη - ώθηση στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο μας και την επιτυχή του μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Το Πανεπιστήμιο μας, γίνεται ένας από τους πρώτους δημόσιους οργανισμούς που εφαρμόζει την Ηλεκτρονική Υπογραφή σε ευρεία κλίμακα και το πρώτο από τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου», αναφέρει σε μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.     

Σημειώνει, επίσης, πως «για τη μελέτη, το σχεδιασμό εφαρμογής και την υλοποίηση αυτής της μεταρρυθμιστικής μας πρωτοβουλίας συνεργαστήκαμε στενά με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο και στελέχη του Υφυπουργείου», προσθέτοντας ότι είχαν προηγηθεί συναντήσεις μεταξύ του ιδίου και του Υφυπουργού, τηλεδιασκέψεις μεταξύ διευθυντικών στελεχών των δυο πλευρών και συσκέψεις εργασίας μεταξύ στελεχών του Πανεπιστημίου και του Υφυπουργείου.    

«Εργαστήκαμε επίσης μεθοδικά και συλλογικά τους τελευταίους μήνες εντός του Πανεπιστημίου. Με την πλήρη στήριξη των Πρυτανικών Αρχών, η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας ηγήθηκε της προσπάθειας με αποφασιστικότητα, ενώ, πολύτιμη υπήρξε η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα με την Υπηρεσία Οικονομικών. Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε και η θετική βούληση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μας, το οποίο ενστερνίστηκε τον εκσυγχρονιστικό προσανατολισμό που είναι αναγκαίος για την πρόοδο και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου», υπογραμμίζει ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ.  

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  η ηλεκτρονική υπογραφή  «αποτελεί μία σύγχρονη μορφή υπογραφής που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα, διαγωνισμούς και αποτελεί ένα μέσο που εγγυάται την αυθεντικότητα του εγγράφου και παράλληλα παρέχει προστασία από αλλοιώσεις οποιασδήποτε μορφής. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπέχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 • Συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με τον υπογράφοντα 
 • Δημιουργείται με τρόπο που το πρόσωπο που υπογράφει, ελέγχει το μηχανισμό υπογραφής (γνωρίζει πότε και τι υπογράφει) 
 • Συνδέεται με το ηλεκτρονικό έγγραφο που υπογράφτηκε ηλεκτρονικά, με τρόπο που οποιαδήποτε μετέπειτα αλλαγή στα δεδομένα του υπογεγραμμένου εγγράφου, είναι ανιχνεύσιμη (διασφάλιση ακεραιότητας) 
 • Βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής. 
  (https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/amenudm_el/amenudm_el?OpenDocument)» 

Το θεσμικό πλαίσιο ορίζεται από τον Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2004 (188(I)/2004) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους [Ν.34(Ι)/2009] και [Ν.86(Ι)/2012]. 

Η διαδικασία απόκτησης ηλεκτρονικής υπογραφής είναι απλή. Τις αμέσως επόμενες μέρες, η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ θα αποστείλει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό έτσι ώστε να προχωρήσουν στην εξασφάλιση της δικής τους ηλεκτρονικής υπογραφής.  

Με την ευκαιρία, ο Παναγιώτης Ζαφείρης εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας καθώς και στα στελέχη της Υπηρεσίας Ανδρέα Στυλιανού, Ανδρέα Μούσκο και Μαρία Αριστείδου για την αποτελεσματική τους δουλειά σε αυτό το κρίσιμο έργο. Ευχαριστεί, επίσης, θερμά την εσωτερική Νομική Σύμβουλο του ΤΕΠΑΚ, Ζωή Παπαγρηγορίου, για τη συνεισφορά της αναφορικά με τις νομικές πτυχές της εφαρμογής καθώς επίσης τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και τους/τις Προϊστάμενους/ες των Διοικητικών Υπηρεσιών για τη στήριξη και την πολύ θετική τους ανταπόκριση στις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου για αποτελεσματική διακυβέρνηση και επικέντρωση σε ουσιαστικούς στόχους.