Παρουσίαση Σεμιναρίου στο ΤΕΠΑΚ για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε ενημερωτικό σεμινάριο με θέματα τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης για δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Το Σεμινάριο διοργανώθηκε τη  Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στο κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» του ΤΕΠΑΚ και συνδιοργανωτές ήταν πέραν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Europe Direct Λεμεσού.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο έχοντας ως ένα από τους βασικούς στρατηγικούς του πυλώνες την ενίσχυση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στηρίζει τέτοιες δράσεις που σκοπό έχουν να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν το ευρύ κοινό για τις τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης με σκοπό τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Πέραν των 160 ατόμων παρακολούθησαν τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω παράλληλα με το βίντεο από το Κανάλι του Πανεπιστημίου στο Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZK424J8r8FM .


  1. Παρουσίαση Enterprise European Network
  2. Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας
  3. Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Επαρχίας Λεμεσού – Leader 2014-2020 (Αγροτουρισμός)
  4. Τοπικό Πρόγραμμα Αλιευτικών Περιοχών Επαρχίας Λεμεσού (2014-2020)

 

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσίαση Σεμιναρίου στο ΤΕΠΑΚ για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Παρουσίαση Σεμιναρίου στο ΤΕΠΑΚ για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Istituto Superiore di Sanità (ISS) στη Ρώμη της Ιταλίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Istituto Superiore di Sanità (ISS) στη Ρώμη της Ιταλίας

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε ενημερωτικό σεμινάριο με θέματα τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης για δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Το Σεμινάριο διοργανώθηκε τη  Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στο κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» του ΤΕΠΑΚ και συνδιοργανωτές ήταν πέραν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Europe Direct Λεμεσού.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο έχοντας ως ένα από τους βασικούς στρατηγικούς του πυλώνες την ενίσχυση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στηρίζει τέτοιες δράσεις που σκοπό έχουν να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν το ευρύ κοινό για τις τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης με σκοπό τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Πέραν των 160 ατόμων παρακολούθησαν τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω παράλληλα με το βίντεο από το Κανάλι του Πανεπιστημίου στο Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZK424J8r8FM .


  1. Παρουσίαση Enterprise European Network
  2. Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας
  3. Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Επαρχίας Λεμεσού – Leader 2014-2020 (Αγροτουρισμός)
  4. Τοπικό Πρόγραμμα Αλιευτικών Περιοχών Επαρχίας Λεμεσού (2014-2020)