Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Πιστοποίηση «Cathodic Protection of Marine Metallic Structures


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το French Corrosion Institute και την CEFRACOR(Centre Français de l’Anticorrosion) διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Πιστοποίηση «Cathodic Protection of Marine Metallic Structures – Level 1» στις 3 – 6 Ιουλίου 2017.

Σε συνδυασμό με το πιο πάνω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το ΤΕΠΑΚ θα επαναλάβει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Steels for the Oil and Gas Industry and Other Harsh Conditions» στις 7 Ιουλίου 2017.

Το πρόβλημα της Διάβρωσης στις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου είναι σοβαρό λόγω των ισχυρών διαβρωτικών παραγόντων της θάλασσας και της παρουσίας υδρόθειου και θείου μέσα στο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Παρόμοια ισχυρά διαβρωτικά περιβάλλοντα υπάρχουν στις Εγκαταστάσεις Αφαλατώσεων, Επεξεργασίας Λυμάτων, Παραγωγής Ενέργειας, Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων/Εφαρμογών αλλά και πιο ήπιων περιπτώσεων όπως στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών.
Η ανάγκη εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού στην Προστασία της Διάβρωσης όπως η Καθοδική Προστασία αλλά και πιστοποιημένου προσωπικού για προστατευτικά επιστρώματα καθίσταται αναγκαία.

Αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι μέρος μιας σειράς εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα της Διάβρωσης και Προστασίας από την Διάβρωση Μετάλλων με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προηγήθηκαν, «Corrosion, Oxidation and Protection of Metals/Corrosion Measurement Techniques» και «Steels for the Oil and Gas Industry and Other Harsh Conditions» που στοχεύουν να μεταδώσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και γνώσεις στον τομέα Προστασίας της Διάβρωσης αλλά και των Ανοξείδωτων Χαλύβων για την αντιμετώπιση του ισχυρού διαβρωτικού περιβάλλοντος που υφίστανται στη Βιομηχανία Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου και των άλλων περιπτώσεων.

Διοργανωτής των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολογίας και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Γιώργος Κατωδρύτης που μπορείτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25002332/99440820, e-mail: george.katodrytis@cut.ac.cy.

Recent articles

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Applications for Postgraduate Studies at the Master’s Level (MA/MSc) 2018-2019

Applications for Postgraduate Studies at the Master’s Level (MA/MSc) 2018-2019

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το French Corrosion Institute και την CEFRACOR(Centre Français de l’Anticorrosion) διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Πιστοποίηση «Cathodic Protection of Marine Metallic Structures – Level 1» στις 3 – 6 Ιουλίου 2017.

Σε συνδυασμό με το πιο πάνω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το ΤΕΠΑΚ θα επαναλάβει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Steels for the Oil and Gas Industry and Other Harsh Conditions» στις 7 Ιουλίου 2017.

Το πρόβλημα της Διάβρωσης στις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου είναι σοβαρό λόγω των ισχυρών διαβρωτικών παραγόντων της θάλασσας και της παρουσίας υδρόθειου και θείου μέσα στο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Παρόμοια ισχυρά διαβρωτικά περιβάλλοντα υπάρχουν στις Εγκαταστάσεις Αφαλατώσεων, Επεξεργασίας Λυμάτων, Παραγωγής Ενέργειας, Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων/Εφαρμογών αλλά και πιο ήπιων περιπτώσεων όπως στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών.
Η ανάγκη εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού στην Προστασία της Διάβρωσης όπως η Καθοδική Προστασία αλλά και πιστοποιημένου προσωπικού για προστατευτικά επιστρώματα καθίσταται αναγκαία.

Αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι μέρος μιας σειράς εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα της Διάβρωσης και Προστασίας από την Διάβρωση Μετάλλων με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προηγήθηκαν, «Corrosion, Oxidation and Protection of Metals/Corrosion Measurement Techniques» και «Steels for the Oil and Gas Industry and Other Harsh Conditions» που στοχεύουν να μεταδώσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και γνώσεις στον τομέα Προστασίας της Διάβρωσης αλλά και των Ανοξείδωτων Χαλύβων για την αντιμετώπιση του ισχυρού διαβρωτικού περιβάλλοντος που υφίστανται στη Βιομηχανία Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου και των άλλων περιπτώσεων.

Διοργανωτής των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολογίας και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Γιώργος Κατωδρύτης που μπορείτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25002332/99440820, e-mail: george.katodrytis@cut.ac.cy.