Η Οίκο-καινοτομία ξεκινά στα Πανεπιστήμια


Η έννοια της οίκο-καινοτομίας έχει εισαχθεί στις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκεί η κλιματική αλλαγή και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών με αναπόσπαστο γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη. Η χρήση καινοτόμων, οικολογικών λύσεων μπορεί να συμβάλει δραστικά στην μείωση του οικολογικού αντίκτυπου των επιχειρήσεων μέσω μείωσης των εκπομπών ρύπων, μειωμένης χρήσης πόρων, μείωσης της παραγωγής αποβλήτων κλπ.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Junior Achievement Cyprus πραγματοποίησαν, στις 4 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμφιθέατρο Τάσος Παπαδόπουλος στην Λεμεσό, ημερίδα με τίτλο “Οίκο-καινοτομία στα Πανεπιστήμια”. Η ημερίδα υποστηρίχθηκε από το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους πρόγραμμα SMecoMP, “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness”.

 

Ο απώτερος στόχος ήταν η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις ευκαιρίες υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, τις δυνατότητες αξιοποίησης των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης για την επινόηση καινοτόμων οικολογικών επιχειρήσεων και τέλος, την επιτακτική ανάγκη των υφιστάμενων επιχειρήσεων για οίκο-καινοτομία.

Σύμφωνα με την Διευθύνουσα Σύμβουλο του JA Cyprus, κ. Αντιγόνη Κωμοδίκη, τα βασικά προσόντα που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθηση. Στη σημαντικότητα προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, τα οποία υποστηρίζονται με εκπαιδευτικό υλικό και καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες, εστιάστηκε στη συνέχεια ο κ. Μάνος Παυλάκης, υπεύθυνος του προγράμματος JA Start-Up, για την απόκτηση των πιο πάνω προσόντων.

Από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, ο Επίκουρος Καθηγητής Στέλιος Γιατρός ενέπνευσε τους παρευρισκόμενους μέσω της παρουσίασης του για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης και της λογικής πίσω από την συστηματική ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας. Τέλος, βάσει έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος SMecoMP, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας της ΟΕΒ, κ. Ανθή Χαραλάμπους, 63% των επιχειρήσεων στην Κύπρο θεωρούν ότι είναι εξοικειωμένες με την έννοια της οίκο-καινοτομίας. Οι κυπριακές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι για την προώθησή της οίκο-καινοτομίας χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ανάπτυξης κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, διαχείρισης της καινοτομίας, σχεδιασμού βελτιωμένων οίκο-προϊόντων και εκτίμησης κύκλου ζωής προϊόντων.

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

Η έννοια της οίκο-καινοτομίας έχει εισαχθεί στις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκεί η κλιματική αλλαγή και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών με αναπόσπαστο γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη. Η χρήση καινοτόμων, οικολογικών λύσεων μπορεί να συμβάλει δραστικά στην μείωση του οικολογικού αντίκτυπου των επιχειρήσεων μέσω μείωσης των εκπομπών ρύπων, μειωμένης χρήσης πόρων, μείωσης της παραγωγής αποβλήτων κλπ.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Junior Achievement Cyprus πραγματοποίησαν, στις 4 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμφιθέατρο Τάσος Παπαδόπουλος στην Λεμεσό, ημερίδα με τίτλο “Οίκο-καινοτομία στα Πανεπιστήμια”. Η ημερίδα υποστηρίχθηκε από το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους πρόγραμμα SMecoMP, “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness”.

 

Ο απώτερος στόχος ήταν η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις ευκαιρίες υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, τις δυνατότητες αξιοποίησης των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης για την επινόηση καινοτόμων οικολογικών επιχειρήσεων και τέλος, την επιτακτική ανάγκη των υφιστάμενων επιχειρήσεων για οίκο-καινοτομία.

Σύμφωνα με την Διευθύνουσα Σύμβουλο του JA Cyprus, κ. Αντιγόνη Κωμοδίκη, τα βασικά προσόντα που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθηση. Στη σημαντικότητα προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, τα οποία υποστηρίζονται με εκπαιδευτικό υλικό και καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες, εστιάστηκε στη συνέχεια ο κ. Μάνος Παυλάκης, υπεύθυνος του προγράμματος JA Start-Up, για την απόκτηση των πιο πάνω προσόντων.

Από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, ο Επίκουρος Καθηγητής Στέλιος Γιατρός ενέπνευσε τους παρευρισκόμενους μέσω της παρουσίασης του για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης και της λογικής πίσω από την συστηματική ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας. Τέλος, βάσει έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος SMecoMP, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας της ΟΕΒ, κ. Ανθή Χαραλάμπους, 63% των επιχειρήσεων στην Κύπρο θεωρούν ότι είναι εξοικειωμένες με την έννοια της οίκο-καινοτομίας. Οι κυπριακές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι για την προώθησή της οίκο-καινοτομίας χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ανάπτυξης κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, διαχείρισης της καινοτομίας, σχεδιασμού βελτιωμένων οίκο-προϊόντων και εκτίμησης κύκλου ζωής προϊόντων.