ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύουν τη συνεργασία τους προς όφελος της ανώτατης εκπαίδευσης


Νέα-Ανακοινώσεις

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση ανάμεσα στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που στόχο είχε την περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς, που θα είναι προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Συγκεκριμένα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον από κοινού σχεδιασμό διαπανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών για το οποίο αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις και συζήτησαν δυνατότητες προσφοράς και άλλων κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Διαπίστωσαν επίσης την αποτελεσματικότητα και των δυο πανεπιστημίων στη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης. Συζήτησαν τρόπους συνεργασίας και κίνητρα για περαιτέρω συμμετοχή τους από κοινού σε τέτοιες δράσεις. Αναφορά έγινε και στην προοπτική δημιουργίας εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας μεταξύ των δύο δημόσιων πανεπιστημίων που θα δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες από το ένα πανεπιστήμιο να παρακολουθήσουν μαθήματα στο άλλο.

Τέλος τονίστηκε ότι έφθασε η ώρα, η νομοθετική εξουσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να επιτρέψει στα δημόσια πανεπιστήμια να προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα.  Με τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της παιδείας, της τεχνολογίας και της έρευνας  απαιτείται συνεχής εγρήγορση και προσαρμογή εάν θέλουμε πραγματικά η Κύπρος να καταστεί διεθνές και περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ακαδημαϊκές ηγεσίες των δύο πανεπιστημίων συζήτησαν και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η στενότητα των προϋπολογισμών τους που επηρεάζει δυσμενώς την ανάπτυξή τους, οι στρεβλώσεις και περιορισμοί του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζουν την αυτονομία τους και η ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης στήριξης της Πολιτείας προς την ακαδημαϊκή ηγεσία των  Πανεπιστημίων για τη περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Κοινός στόχος η απρόσκοπτη αποπεράτωση της αποστολής τους, η προσφορά στη χώρα, με νέα γνώση και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε ένα πλαίσιο ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας και με βάση αρχές και διαδικασίες που συνάδουν με το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου.

Πρόσφατα άρθρα

Μεγάλος νικητής του CFA Research Challenge 2024 το ΤΕΠΑΚ

Μεγάλος νικητής του CFA Research Challenge 2024 το ΤΕΠΑΚ

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο με στόχο τον παιδιατρικό έλεγχο για υπερχοληστερολαιμία

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο με στόχο τον παιδιατρικό έλεγχο για υπερχοληστερολαιμία

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση ανάμεσα στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που στόχο είχε την περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς, που θα είναι προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Συγκεκριμένα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον από κοινού σχεδιασμό διαπανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών για το οποίο αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις και συζήτησαν δυνατότητες προσφοράς και άλλων κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Διαπίστωσαν επίσης την αποτελεσματικότητα και των δυο πανεπιστημίων στη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης. Συζήτησαν τρόπους συνεργασίας και κίνητρα για περαιτέρω συμμετοχή τους από κοινού σε τέτοιες δράσεις. Αναφορά έγινε και στην προοπτική δημιουργίας εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας μεταξύ των δύο δημόσιων πανεπιστημίων που θα δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες από το ένα πανεπιστήμιο να παρακολουθήσουν μαθήματα στο άλλο.

Τέλος τονίστηκε ότι έφθασε η ώρα, η νομοθετική εξουσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να επιτρέψει στα δημόσια πανεπιστήμια να προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα.  Με τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της παιδείας, της τεχνολογίας και της έρευνας  απαιτείται συνεχής εγρήγορση και προσαρμογή εάν θέλουμε πραγματικά η Κύπρος να καταστεί διεθνές και περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ακαδημαϊκές ηγεσίες των δύο πανεπιστημίων συζήτησαν και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η στενότητα των προϋπολογισμών τους που επηρεάζει δυσμενώς την ανάπτυξή τους, οι στρεβλώσεις και περιορισμοί του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζουν την αυτονομία τους και η ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης στήριξης της Πολιτείας προς την ακαδημαϊκή ηγεσία των  Πανεπιστημίων για τη περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Κοινός στόχος η απρόσκοπτη αποπεράτωση της αποστολής τους, η προσφορά στη χώρα, με νέα γνώση και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε ένα πλαίσιο ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας και με βάση αρχές και διαδικασίες που συνάδουν με το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου.