Συνάντηση Εργασίας ΕΤΕΚ-ΤΕΠΑΚ για το Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής


Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου και μελών της διοίκησης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η επίσκεψη αφορούσε την ενημέρωση του ΕΤΕΚ αναφορικά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημική Μηχανική που προσφέρει το ΤΕΠΑΚ.

Όπως είναι γνωστό, από τον Σεπτέμβριο του 2017 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε τη λειτουργία προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χημική Μηχανική. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται σε συνεργασία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου, και έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ), ύστερα από αξιολόγηση στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ.

Εκ μέρους του ΕΤΕΚ, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Στέλιος Αχνιώτης, η Υπεύθυνη του Κλάδου Χημικής Μηχανικής στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ Δρ. Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ κ. Ντίνος Νικολαΐδης και ο Χημικός Μηχανικός Δρ. Γιάννης Φεσάς. Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δρ. Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας Δρ. Φαίδων Κυριακίδης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετέχουν στη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών Χημικής Μηχανικής.

Η συνάντηση περιλάμβανε συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος, ξενάγηση των μελών του ΕΤΕΚ στους εργαστηριακούς χώρους του Πανεπιστημίου και συζήτηση για τα βήματα που απομένουν για την επαγγελματική αναγνώριση των μελλοντικών αποφοίτων εκ μέρους του ΕΤΕΚ. Οι δύο οργανισμοί βρίσκονται σε επικοινωνία και αγαστή συνεργασία, με στόχο να ολοκληρωθούν εντός των πρώτων μηνών του 2018 τα απαραίτητα βήματα για τη μελλοντική επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων του Προγράμματος Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ από το ΕΤΕΚ.

Πρόσφατα άρθρα

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου και μελών της διοίκησης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η επίσκεψη αφορούσε την ενημέρωση του ΕΤΕΚ αναφορικά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημική Μηχανική που προσφέρει το ΤΕΠΑΚ.

Όπως είναι γνωστό, από τον Σεπτέμβριο του 2017 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε τη λειτουργία προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χημική Μηχανική. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται σε συνεργασία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου, και έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ), ύστερα από αξιολόγηση στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ.

Εκ μέρους του ΕΤΕΚ, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Στέλιος Αχνιώτης, η Υπεύθυνη του Κλάδου Χημικής Μηχανικής στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ Δρ. Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ κ. Ντίνος Νικολαΐδης και ο Χημικός Μηχανικός Δρ. Γιάννης Φεσάς. Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δρ. Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας Δρ. Φαίδων Κυριακίδης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετέχουν στη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών Χημικής Μηχανικής.

Η συνάντηση περιλάμβανε συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος, ξενάγηση των μελών του ΕΤΕΚ στους εργαστηριακούς χώρους του Πανεπιστημίου και συζήτηση για τα βήματα που απομένουν για την επαγγελματική αναγνώριση των μελλοντικών αποφοίτων εκ μέρους του ΕΤΕΚ. Οι δύο οργανισμοί βρίσκονται σε επικοινωνία και αγαστή συνεργασία, με στόχο να ολοκληρωθούν εντός των πρώτων μηνών του 2018 τα απαραίτητα βήματα για τη μελλοντική επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων του Προγράμματος Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ από το ΕΤΕΚ.