Πληρωμή 4ης δόσης - Ένοικοι φοιτητικών εστιών


Στέγαση Φοιτητική Ζωή

Οι φοιτητές ένοικοι των Εστιών υπενθυμίζονται όπως καταβάλουν την 4η δόση ενοικίου, που αφορά την τριμηνία Απρίλιος - Ιούνιος 2018.

Ανά άτομο, για την τριμηνία, πρέπει να καταβληθεί για τριάρι €390, για δυάρι €450, για δωμάτιο με κοινόχρηστη κουζίνα €540 ευρώ, για στούντιο €600 και για μονάρι €660. Τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Εσόδων του Πανεπιστημίου και έχουν διανεμηθεί σε όλους τους ενοίκους των Φοιτητικών Εστιών.

Η πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στον κάθε ένοικο πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Απριλίου 2018, στις 14:00 μμ, το αργότερο, με ένα από τους δύο παρακάτω τρόπους:

 

α. Μέσω JCC Smart

  • Ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Εσόδων του Πανεπιστημίου είτε στην πανεπιστημιακή είτε στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση των ενοίκων των Φοιτητικών Εστιών, παρακαλώ ελέγξτε σχετικά)

 ή

  • Μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart κάτω από την κατηγορία «ΤεΠαΚ-Φοιτητικές Εστίες»

(ο σύνδεσμος είναι https://www.jccsmart.com/eBills/Welcome/Index/14245070). Οι ένοικοι, έπειτα, θα πρέπει να  πληκτρολογήσουν τον Αριθμό  Λογαριασμού τους, ο οποίος βρίσκεται στο εκδοθέν τιμολόγιο. Σε περίπτωση που οι ένοικοι χρειάζονται οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορούν να επικοινωνούν με το τηλ 25002729.

 

β. Μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στον πιο κάτω λογαριασμό του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού:

Τράπεζα:                                Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα

                                                Co- Operative Central Bank Ltd, Nicosia, Cyprus

Διεύθυνση Τράπεζας:           Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός

Τηλ.:                                        25-856000

Φαξ.:                                        25-346718

Αριθμός Λογαριασμού:         3020-3822186-3

IBAN Code:                             CY8300 7030 2000 0000 0038 221863

Swift Code:                             CCBKCY2N

 

Στην τραπεζική απόδειξη της κατάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, o αριθμός της πολιτικής του ταυτότητας καθώς επίσης και η ένδειξη «Πληρωμή δ Δόσης Ενοικίου». Οι καταθέσεις μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας σε κάθε επαρχία.

Οι ένοικοι οι οποίοι έχουν προηγούμενες οφειλές θα πρέπει όπως άμεσα προχωρήσουν σε εξόφληση του λογαριασμού τους.

Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, η τραπεζική απόδειξη θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλεται στο Γραφείο Εσόδων του Πανεπιστημίου με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ιδιοχείρως, Γραφείο Εσόδων, Υπηρεσία Οικονομικών (κτίριο Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 1ος όροφος, γραφείο 105)
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο accounts.edu@cut.ac.cy
  • Με τηλεομοιότυπο, 25 002826

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Οι φοιτητές ένοικοι των Εστιών υπενθυμίζονται όπως καταβάλουν την 4η δόση ενοικίου, που αφορά την τριμηνία Απρίλιος - Ιούνιος 2018.

Ανά άτομο, για την τριμηνία, πρέπει να καταβληθεί για τριάρι €390, για δυάρι €450, για δωμάτιο με κοινόχρηστη κουζίνα €540 ευρώ, για στούντιο €600 και για μονάρι €660. Τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Εσόδων του Πανεπιστημίου και έχουν διανεμηθεί σε όλους τους ενοίκους των Φοιτητικών Εστιών.

Η πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στον κάθε ένοικο πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Απριλίου 2018, στις 14:00 μμ, το αργότερο, με ένα από τους δύο παρακάτω τρόπους:

 

α. Μέσω JCC Smart

  • Ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Εσόδων του Πανεπιστημίου είτε στην πανεπιστημιακή είτε στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση των ενοίκων των Φοιτητικών Εστιών, παρακαλώ ελέγξτε σχετικά)

 ή

  • Μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart κάτω από την κατηγορία «ΤεΠαΚ-Φοιτητικές Εστίες»

(ο σύνδεσμος είναι https://www.jccsmart.com/eBills/Welcome/Index/14245070). Οι ένοικοι, έπειτα, θα πρέπει να  πληκτρολογήσουν τον Αριθμό  Λογαριασμού τους, ο οποίος βρίσκεται στο εκδοθέν τιμολόγιο. Σε περίπτωση που οι ένοικοι χρειάζονται οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορούν να επικοινωνούν με το τηλ 25002729.

 

β. Μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στον πιο κάτω λογαριασμό του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού:

Τράπεζα:                                Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα

                                                Co- Operative Central Bank Ltd, Nicosia, Cyprus

Διεύθυνση Τράπεζας:           Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός

Τηλ.:                                        25-856000

Φαξ.:                                        25-346718

Αριθμός Λογαριασμού:         3020-3822186-3

IBAN Code:                             CY8300 7030 2000 0000 0038 221863

Swift Code:                             CCBKCY2N

 

Στην τραπεζική απόδειξη της κατάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, o αριθμός της πολιτικής του ταυτότητας καθώς επίσης και η ένδειξη «Πληρωμή δ Δόσης Ενοικίου». Οι καταθέσεις μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας σε κάθε επαρχία.

Οι ένοικοι οι οποίοι έχουν προηγούμενες οφειλές θα πρέπει όπως άμεσα προχωρήσουν σε εξόφληση του λογαριασμού τους.

Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, η τραπεζική απόδειξη θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλεται στο Γραφείο Εσόδων του Πανεπιστημίου με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ιδιοχείρως, Γραφείο Εσόδων, Υπηρεσία Οικονομικών (κτίριο Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 1ος όροφος, γραφείο 105)
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο accounts.edu@cut.ac.cy
  • Με τηλεομοιότυπο, 25 002826