Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών


Φοιτητικά Νέα Στέγαση Φοιτητική Ζωή

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να τους παραχωρηθεί χώρος στάθμευσης από αυτά που υπάρχουν σε κτίρια των φοιτητικών εστιών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Στέγασης μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 14:00 μμ το αργότερο. Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο Στέγασης (Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, Κτήριο Λαϊκής, 3040, Λεμεσός), είτε να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο housing@cut.ac.cy.  

Οι χώροι στάθμευσης διατίθενται με προτεραιότητα στους ενοίκους των εστιών, κι αν υπάρχει διαθεσιμότητα σε άλλους φοιτητές του Πανεπιστημίου.  

Η ετήσια χρέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης είναι 170 ευρώ για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά, ποσό που πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά. Η διάρκεια χρήσης είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.

Πατήστε εδώ για την αίτηση.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να τους παραχωρηθεί χώρος στάθμευσης από αυτά που υπάρχουν σε κτίρια των φοιτητικών εστιών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Στέγασης μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 14:00 μμ το αργότερο. Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο Στέγασης (Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, Κτήριο Λαϊκής, 3040, Λεμεσός), είτε να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο housing@cut.ac.cy.  

Οι χώροι στάθμευσης διατίθενται με προτεραιότητα στους ενοίκους των εστιών, κι αν υπάρχει διαθεσιμότητα σε άλλους φοιτητές του Πανεπιστημίου.  

Η ετήσια χρέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης είναι 170 ευρώ για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά, ποσό που πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά. Η διάρκεια χρήσης είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.

Πατήστε εδώ για την αίτηση.