Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19


Στέγαση Φοιτητικά Νέα Φοιτητική Ζωή

Το Πανεπιστήμιο προτίθεται να παραχωρήσει επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ/μήνα σε μέχρι 47 φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, που:

  • Φοιτούν σε προγράμματα πτυχίου
  • Ενοικιάζουν ιδιωτικό κατάλυμμα στη Λεμεσό (2018-19)
  • Συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανόνες (δείτε εδώ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας ηλεκτρονική αίτηση όπως αναφέρεται πιο κάτω:

  • Όσοι έχουν μοριοδότηση από πρόσφατη αίτηση για εστίες ή οικονομικά βοηθήματα (2018-19) απλά συμπληρώνουν την αίτηση ενδιαφέροντος και δεν χρειάζεται να υποβάλουν δικαιολογητικά (για υποβολή πατήστε εδώ).
  • Όσοι δεν έχουν υποβάλει πρόσφατα οποιαδήποτε δικαιολογητικά για μοριοδότηση, συμπληρώνουν αίτηση ενδιαφέροντος και επισυνάπτουν δικαιολογητικά για την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση ώστε να μοριοδοτηθούν (για υποβολή πατήστε εδώ).

Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα γίνει σε δύο δόσεις (Δεκέμβρη 2018 και Ιούνιο 2019) με την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών ενοικίασης (συμβόλαιο ενοικίασης και αποδείξεις πληρωμής), με ευθύνη της ΥΣΦΜ.

Για απορίες αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Το Πανεπιστήμιο προτίθεται να παραχωρήσει επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ/μήνα σε μέχρι 47 φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, που:

  • Φοιτούν σε προγράμματα πτυχίου
  • Ενοικιάζουν ιδιωτικό κατάλυμμα στη Λεμεσό (2018-19)
  • Συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανόνες (δείτε εδώ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας ηλεκτρονική αίτηση όπως αναφέρεται πιο κάτω:

  • Όσοι έχουν μοριοδότηση από πρόσφατη αίτηση για εστίες ή οικονομικά βοηθήματα (2018-19) απλά συμπληρώνουν την αίτηση ενδιαφέροντος και δεν χρειάζεται να υποβάλουν δικαιολογητικά (για υποβολή πατήστε εδώ).
  • Όσοι δεν έχουν υποβάλει πρόσφατα οποιαδήποτε δικαιολογητικά για μοριοδότηση, συμπληρώνουν αίτηση ενδιαφέροντος και επισυνάπτουν δικαιολογητικά για την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση ώστε να μοριοδοτηθούν (για υποβολή πατήστε εδώ).

Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα γίνει σε δύο δόσεις (Δεκέμβρη 2018 και Ιούνιο 2019) με την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών ενοικίασης (συμβόλαιο ενοικίασης και αποδείξεις πληρωμής), με ευθύνη της ΥΣΦΜ.

Για απορίες αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11