Ανακοίνωση για Παραλαβή Διαμερισμάτων Ενοίκων Φοιτητικών Εστιών


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Παραλαβή διαμερισμάτων από γραφείο στέγασης

 Λήξη συμβολαίων ακαδημαϊκής χρονιάς 2017-2018

Το Γραφείο Στέγασης, ενημερώνει τους ενοίκους που διέμεναν σε διαμερίσματα των Φοιτητικών Εστιών (Φ.Ε) και θα πρέπει να παραδώσουν τα διαμερίσματα τους για την θερινή περίοδο 2018, ότι αυτό θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 22/6/2018:

ΩΡΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

8:00 πμ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

11:00 πμ

ΑΣΤΗΡ

 

Δευτέρα 25/6/2018:

ΩΡΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

8:00 πμ

ΚΤΙΣΙΣ

11:00 πμ

ΡΟΥΣΣΟΣ

12:30 μμ

ΑΡΦΑΡΑ

 

 

Τρίτη 26/6/2018:

ΩΡΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

8:00 πμ

Α/ΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10:30 πμ

ΑΝΕΛ

12:30 μμ

ΜΑΡΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Το παραπάνω πρόγραμμα παράδοσης των διαμερισμάτων θα τηρηθεί αυστηρά, ως εκ τούτου όλοι οι ένοικοι θα πρέπει να βρίσκονται στα διαμερίσματα τα οποία θα παραλάβουν, τις πιο πάνω ώρες.
  • Κατά την παραλαβή των διαμερισμάτων από το Γραφείο Στέγασης, θα πρέπει απαραίτητα να είναι παρόντες όλοι οι ένοικοι των διαμερισμάτων.
  • Τα δωμάτια/ διαμερίσματα θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και οι ένοικοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καθαριότητα τους. Σε περίπτωση που τα δωμάτια/ διαμερίσματα δεν είναι καθαρά θα υπάρξει η σχετική χρέωση. Πριν από την αναχώρηση κάθε ενοίκου, το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ έχει την ευθύνη ελέγχου του διαμερίσματος/ δωματίου παρουσία του ενοίκου για εντοπισμό τυχόν ζημιών ή/και ελλείψεων ή/και αδικαιολόγητων φθορών τόσο στο δωμάτιο/διαμέρισμα, όσο και στον εξοπλισμό ή τα περιεχόμενα του. 
  • Σε περίπτωση που κατά την παράδοση του δωματίου/ διαμερίσματος ο υπεύθυνος του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ διαπιστώσει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά στο δωμάτιο / διαμέρισμα ή στα παραλαμβανόμενα είδη, θα παρακρατείται ποσό από την καταβληθείσα εγγύηση. Το ποσό που θα παρακρατείται θα είναι ίσο με το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της διενεργηθείσας ζημίας ή απώλειας ή φθοράς και σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό, ο φοιτητής θα ευθύνεται προσωπικά για την καταβολή του ποσού που υπολείπεται. 

Οικονομικές Οφειλές

Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, όλοι οι ένοικοι καλούνται όπως άμεσα τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές έχουν από διαμονή τους σε διαμερίσματα των Φ.Ε. και κατά την παράδοση του διαμερίσματος τους φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί τους όλες τις σχετικές τραπεζικές αποδείξεις. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το υπόλοιπο των οφειλών τους οι ένοικοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλ.25002257.

Η καταβολή των οφειλών σε σχέση με τη διαμονή στις ΦΕ θα πρέπει να γίνεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα:                                  Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού

                                                 Co- Operative Central Bank Ltd, Nicosia, Cyprus

Διεύθυνση Τράπεζας:              Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός

Τηλ.:                                         25-856000

Φαξ.:                                        25-346718

Αριθμός Λογαριασμού:           3020-3822186-3

IBAN Code:                              CY8300 7030 2000 0000 0038 221863

Swift Code:                              CCBKCY2N

 

Έναρξη Συμβολαίου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19

Όλα τα συμβόλαια των διαμερισμάτων, θα υπογραφούν για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με έναρξη το Σεπτέμβριο/ 2018, στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία παράδοσης των διαμερισμάτων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 25 002534, 25002412.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Παραλαβή διαμερισμάτων από γραφείο στέγασης

 Λήξη συμβολαίων ακαδημαϊκής χρονιάς 2017-2018

Το Γραφείο Στέγασης, ενημερώνει τους ενοίκους που διέμεναν σε διαμερίσματα των Φοιτητικών Εστιών (Φ.Ε) και θα πρέπει να παραδώσουν τα διαμερίσματα τους για την θερινή περίοδο 2018, ότι αυτό θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 22/6/2018:

ΩΡΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

8:00 πμ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

11:00 πμ

ΑΣΤΗΡ

 

Δευτέρα 25/6/2018:

ΩΡΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

8:00 πμ

ΚΤΙΣΙΣ

11:00 πμ

ΡΟΥΣΣΟΣ

12:30 μμ

ΑΡΦΑΡΑ

 

 

Τρίτη 26/6/2018:

ΩΡΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

8:00 πμ

Α/ΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10:30 πμ

ΑΝΕΛ

12:30 μμ

ΜΑΡΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Το παραπάνω πρόγραμμα παράδοσης των διαμερισμάτων θα τηρηθεί αυστηρά, ως εκ τούτου όλοι οι ένοικοι θα πρέπει να βρίσκονται στα διαμερίσματα τα οποία θα παραλάβουν, τις πιο πάνω ώρες.
  • Κατά την παραλαβή των διαμερισμάτων από το Γραφείο Στέγασης, θα πρέπει απαραίτητα να είναι παρόντες όλοι οι ένοικοι των διαμερισμάτων.
  • Τα δωμάτια/ διαμερίσματα θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και οι ένοικοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καθαριότητα τους. Σε περίπτωση που τα δωμάτια/ διαμερίσματα δεν είναι καθαρά θα υπάρξει η σχετική χρέωση. Πριν από την αναχώρηση κάθε ενοίκου, το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ έχει την ευθύνη ελέγχου του διαμερίσματος/ δωματίου παρουσία του ενοίκου για εντοπισμό τυχόν ζημιών ή/και ελλείψεων ή/και αδικαιολόγητων φθορών τόσο στο δωμάτιο/διαμέρισμα, όσο και στον εξοπλισμό ή τα περιεχόμενα του. 
  • Σε περίπτωση που κατά την παράδοση του δωματίου/ διαμερίσματος ο υπεύθυνος του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ διαπιστώσει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά στο δωμάτιο / διαμέρισμα ή στα παραλαμβανόμενα είδη, θα παρακρατείται ποσό από την καταβληθείσα εγγύηση. Το ποσό που θα παρακρατείται θα είναι ίσο με το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της διενεργηθείσας ζημίας ή απώλειας ή φθοράς και σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό, ο φοιτητής θα ευθύνεται προσωπικά για την καταβολή του ποσού που υπολείπεται. 

Οικονομικές Οφειλές

Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, όλοι οι ένοικοι καλούνται όπως άμεσα τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές έχουν από διαμονή τους σε διαμερίσματα των Φ.Ε. και κατά την παράδοση του διαμερίσματος τους φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί τους όλες τις σχετικές τραπεζικές αποδείξεις. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το υπόλοιπο των οφειλών τους οι ένοικοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλ.25002257.

Η καταβολή των οφειλών σε σχέση με τη διαμονή στις ΦΕ θα πρέπει να γίνεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα:                                  Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού

                                                 Co- Operative Central Bank Ltd, Nicosia, Cyprus

Διεύθυνση Τράπεζας:              Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός

Τηλ.:                                         25-856000

Φαξ.:                                        25-346718

Αριθμός Λογαριασμού:           3020-3822186-3

IBAN Code:                              CY8300 7030 2000 0000 0038 221863

Swift Code:                              CCBKCY2N

 

Έναρξη Συμβολαίου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19

Όλα τα συμβόλαια των διαμερισμάτων, θα υπογραφούν για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με έναρξη το Σεπτέμβριο/ 2018, στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία παράδοσης των διαμερισμάτων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 25 002534, 25002412.