Αιτήσεις για Ειδικές Κατηγορίες και Κενές Θέσεις (Β΄ Κατανομή) - Παράταση εγγραφών για όσους εξασφάλισαν θέση


Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητική Ζωή Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Οι εγγραφές όσων εξασφάλισαν θέση από τις Παγκύπριες Εξετάσεις παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018. Πατήστε εδώ για Εγγραφή και Κράτηση Θέσης.

Oι αιτήσεις για υπεράριθμες θέσεις σε Ειδικές Κατηγορίες και για ενδεχόμενες Κενές Θέσεις (Β΄ κατανομή) υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.

Τις μέρες αυτές οι υποψήφιοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να προσέρχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα) από 9:00-14:00, ώστε να λάβουν σχετική καθοδήγηση.

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης:

 1. Συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018 (ή του 2017) και τήρηση των προϋποθέσεων πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου .
 2. Τήρηση των καθορισμένων κριτηρίων των Ειδικών Κατηγοριών (βλ. πιο κάτω)

Κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α: Υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5% των Κυπρίων εισακτέων)
 • Κατηγορία Β: Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες/περιστάσεις (μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων)
 • Κατηγορία Γ: Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3% των Κυπρίων εισακτέων)

Τα αναλυτικά κριτήρια κάθε κατηγορίας ρυθμίζονται με Κανόνες και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Για την υποβολή αίτησης ξεκινήστε από εδώ. 

 

Β. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

 • Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα το Σεπτέμβρη του 2018 (αν είναι άρρενες πρέπει να ολοκληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2018)
 • Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018 (ή 2017) και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κριτήριο κατανομής των θέσεων, για όσους πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, είναι ο Βαθμός Πρόσβασης (απόφοιτοι 2018) και ο Γενικός Βαθμός Κατάταξης (απόφοιτοι 2017). Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ οι φετινές βαθμολογίες των Παγκυπρίων Εξετάσεων (2018) δεν είναι συγκρίσιμες με τις περσινές βαθμολογίες (2017). Ως εκ τούτου, θα γίνει ξεχωριστή κατανομή κενών θέσεων για όσους παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018 από εκείνους του 2017 (κατ’ αναλογία αριθμού αιτήσεων ανά έτος και αριθμού κενών θέσεων).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρία προγράμματα προτίμησης.

Για την υποβολή αίτησης ξεκινήστε από εδώ

 

Ανακοίνωση Κατανομής Θέσεων

Οι τελικές αποφάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου τόσο για τις Ειδικές Κατηγορίες όσο και για ενδεχόμενες Κενές Θέσεις αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2018. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Οι εγγραφές όσων εξασφάλισαν θέση από τις Παγκύπριες Εξετάσεις παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018. Πατήστε εδώ για Εγγραφή και Κράτηση Θέσης.

Oι αιτήσεις για υπεράριθμες θέσεις σε Ειδικές Κατηγορίες και για ενδεχόμενες Κενές Θέσεις (Β΄ κατανομή) υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.

Τις μέρες αυτές οι υποψήφιοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να προσέρχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα) από 9:00-14:00, ώστε να λάβουν σχετική καθοδήγηση.

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης:

 1. Συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018 (ή του 2017) και τήρηση των προϋποθέσεων πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου .
 2. Τήρηση των καθορισμένων κριτηρίων των Ειδικών Κατηγοριών (βλ. πιο κάτω)

Κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α: Υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5% των Κυπρίων εισακτέων)
 • Κατηγορία Β: Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες/περιστάσεις (μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων)
 • Κατηγορία Γ: Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3% των Κυπρίων εισακτέων)

Τα αναλυτικά κριτήρια κάθε κατηγορίας ρυθμίζονται με Κανόνες και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Για την υποβολή αίτησης ξεκινήστε από εδώ. 

 

Β. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

 • Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα το Σεπτέμβρη του 2018 (αν είναι άρρενες πρέπει να ολοκληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2018)
 • Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018 (ή 2017) και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κριτήριο κατανομής των θέσεων, για όσους πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, είναι ο Βαθμός Πρόσβασης (απόφοιτοι 2018) και ο Γενικός Βαθμός Κατάταξης (απόφοιτοι 2017). Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ οι φετινές βαθμολογίες των Παγκυπρίων Εξετάσεων (2018) δεν είναι συγκρίσιμες με τις περσινές βαθμολογίες (2017). Ως εκ τούτου, θα γίνει ξεχωριστή κατανομή κενών θέσεων για όσους παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018 από εκείνους του 2017 (κατ’ αναλογία αριθμού αιτήσεων ανά έτος και αριθμού κενών θέσεων).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρία προγράμματα προτίμησης.

Για την υποβολή αίτησης ξεκινήστε από εδώ

 

Ανακοίνωση Κατανομής Θέσεων

Οι τελικές αποφάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου τόσο για τις Ειδικές Κατηγορίες όσο και για ενδεχόμενες Κενές Θέσεις αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2018. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.