Ειδικές Κατηγορίες - με Παγκύπριες Εξετάσεις

Περιορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων κατανέμονται σε υποψηφίους που εντάσσονται σε «Ειδικές Κατηγορίες», όπως αυτές προσδιορίζονται στους περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, Κανονισμούς (2009) και αναλύονται σε Κανόνες του ΤEΠAΚ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Για να μπορείς να διεκδικήσεις μια θέση είναι προϋπόθεση να έχεις συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2023 και να έχεις εξεταστεί στα μαθήματα πρόσβασης για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει (δες πλαίσια πρόσβασης για 2023) και να έχεις βαθμό πρόσβασης πάνω από το 80% του τελευταίου εισακτέου (δες όρια 2023).

Πού και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Για το 2023, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης από την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.).

Για πληροφορίες, τηλ 25002710/11 και kep@cut.ac.cy (Για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, παρκαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου που υπάρχει, ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ όπως οι αιτητές/τριες προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επισυνάψουν ΟΛΑ τα στοιχεία που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη αίτηση. Οι ελλιπείς αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψιν με βάση όσα στοιχεία έχουν επισυναφθεί μέχρι την προσδιορισμένη προθεσμία.

Προτού προχωρήσετε, διαβάστε εδώ την ειδική πολιτική συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών και όσων υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση θέσης σπουδών (υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες) στο Πανεπιστήμιο.

Ακολούθως, αν είστε στις κατηγορίες Α2, Α3, Α6 ή Α7, ανοίξτε, τυπώστε και συμπληρώστε το  έντυπο Εξουσιοδότησης.  Θα σας ζητηθεί να το επισυνάψετε (upload) κατά την αίτησή σας μέσα στο portal.

Aν είστε έτοιμοι αρχίστε τη διαδικασία υποβολής αίτησης από εδώ, αλλιώς διαβάστε προσεκτικά τα πιο κάτω και πηγαίνετε στο τέλος του κειμένου.

Ποιες είναι οι Ειδικές Κατηγορίες;

Α. Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5%)

Α.1 Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου  ή κατά την εκτέλεση κρατικού υπηρεσιακού καθήκοντος

Α.2 Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Α.3 Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας (1) , και ταυτόχρονα υπάρχει δεύτερο  σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.4 Yποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς  έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (1)

Α.5 Ορφανοί και από τους δύο γονείς.

Α.6 Ορφανοί από ένα γονιό και  ταυτόχρονα με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.7 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Επεξηγήσεις:

(1) Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που καθιστά το γονιό ανίκανο για εργασία. Η ανικανότητα για εργασία επιβεβαιώνεται με βεβαίωση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό 60%.

(2) Σοβαρό οικονομικό  πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν υπερβαίνει, για τις υποκατηγορίες Α.3, Α.6 και Α.7 τις €7.000 Για καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Εξαρτώμενα μέλη είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο υποψήφιος και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια τους και δεν έχουν υπερβεί το 18◦ έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο υποψήφιος, ο/η σύζυγος του υποψηφίου και τυχόν εξαρτώμενα τέκνο.

(3) Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό επιβεβαιώνεται με εμπεριστατωμένη κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία της δομής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας.

 

Β. Κύπριοι υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλα σοβαρά προβλήματα (μέχρι 6%)

Β.1 Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, τυφλοί ή με σοβαρό πρόβλημα όρασης (άτομα των οποίων η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς), κωφοί ή με σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί) διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α., των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Β.2 Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό (4) /ψυχολογικό (4) πρόβλημα / σύνδρομο  (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό μαθησιακό (5) πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.3 Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια υποψηφίου, θάνατος συγγενών 1ου βαθμού), των  οποίων η σοβαρότητα της ασθένειας και ο βαθμός που πιθανόν επηρέασε την απόδοση του υποψηφίου  επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.4 Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Επεξηγήσεις:

(4) Σοβαρό ψυχολογικό /ψυχιατρικό πρόβλημα/σύνδρομο πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση από εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ειδικό ψυχολόγο.

(5) Σοβαρό μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση βάσει αναγνωρισμένης αξιολόγησης από εγγεγραμμένο ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο.

 

Γ. Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3%)

Γ.1 Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων

Γ.2 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής.

Γ.3 Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου ή στις τέχνες σύμφωνα με κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Γ.4 Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.

Γ.5 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστο στις τρεις τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

► Ειδικες κατηγορίες & αναγκαία πιστοποιητικά

► Έντυπο Εξουσιοδοτήσεων

► Έντυπο δήλωσης στοιχείων υποψηφίου (μόνο για υποψήφιους της Κατηγορίας Α που επικαλούνται σοβαρό οικονομικό πρόβλημα)

► Τελευταία κατανομή θέσεων σε ειδικές κατηγορίες

► Υποβολή αίτησης

Ειδικές Κατηγορίες - με Παγκύπριες Εξετάσεις

Περιορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων κατανέμονται σε υποψηφίους που εντάσσονται σε «Ειδικές Κατηγορίες», όπως αυτές προσδιορίζονται στους περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, Κανονισμούς (2009) και αναλύονται σε Κανόνες του ΤEΠAΚ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Για να μπορείς να διεκδικήσεις μια θέση είναι προϋπόθεση να έχεις συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2023 και να έχεις εξεταστεί στα μαθήματα πρόσβασης για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει (δες πλαίσια πρόσβασης για 2023) και να έχεις βαθμό πρόσβασης πάνω από το 80% του τελευταίου εισακτέου (δες όρια 2023).

Πού και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Για το 2023, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης από την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.).

Για πληροφορίες, τηλ 25002710/11 και kep@cut.ac.cy (Για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, παρκαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου που υπάρχει, ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ όπως οι αιτητές/τριες προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επισυνάψουν ΟΛΑ τα στοιχεία που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη αίτηση. Οι ελλιπείς αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψιν με βάση όσα στοιχεία έχουν επισυναφθεί μέχρι την προσδιορισμένη προθεσμία.

Προτού προχωρήσετε, διαβάστε εδώ την ειδική πολιτική συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών και όσων υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση θέσης σπουδών (υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες) στο Πανεπιστήμιο.

Ακολούθως, αν είστε στις κατηγορίες Α2, Α3, Α6 ή Α7, ανοίξτε, τυπώστε και συμπληρώστε το  έντυπο Εξουσιοδότησης.  Θα σας ζητηθεί να το επισυνάψετε (upload) κατά την αίτησή σας μέσα στο portal.

Aν είστε έτοιμοι αρχίστε τη διαδικασία υποβολής αίτησης από εδώ, αλλιώς διαβάστε προσεκτικά τα πιο κάτω και πηγαίνετε στο τέλος του κειμένου.

Ποιες είναι οι Ειδικές Κατηγορίες;

Α. Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5%)

Α.1 Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου  ή κατά την εκτέλεση κρατικού υπηρεσιακού καθήκοντος

Α.2 Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Α.3 Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας (1) , και ταυτόχρονα υπάρχει δεύτερο  σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.4 Yποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς  έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (1)

Α.5 Ορφανοί και από τους δύο γονείς.

Α.6 Ορφανοί από ένα γονιό και  ταυτόχρονα με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.7 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Επεξηγήσεις:

(1) Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που καθιστά το γονιό ανίκανο για εργασία. Η ανικανότητα για εργασία επιβεβαιώνεται με βεβαίωση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό 60%.

(2) Σοβαρό οικονομικό  πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν υπερβαίνει, για τις υποκατηγορίες Α.3, Α.6 και Α.7 τις €7.000 Για καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Εξαρτώμενα μέλη είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο υποψήφιος και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια τους και δεν έχουν υπερβεί το 18◦ έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο υποψήφιος, ο/η σύζυγος του υποψηφίου και τυχόν εξαρτώμενα τέκνο.

(3) Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό επιβεβαιώνεται με εμπεριστατωμένη κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία της δομής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας.

 

Β. Κύπριοι υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλα σοβαρά προβλήματα (μέχρι 6%)

Β.1 Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, τυφλοί ή με σοβαρό πρόβλημα όρασης (άτομα των οποίων η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς), κωφοί ή με σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί) διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α., των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Β.2 Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό (4) /ψυχολογικό (4) πρόβλημα / σύνδρομο  (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό μαθησιακό (5) πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.3 Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια υποψηφίου, θάνατος συγγενών 1ου βαθμού), των  οποίων η σοβαρότητα της ασθένειας και ο βαθμός που πιθανόν επηρέασε την απόδοση του υποψηφίου  επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.4 Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Επεξηγήσεις:

(4) Σοβαρό ψυχολογικό /ψυχιατρικό πρόβλημα/σύνδρομο πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση από εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ειδικό ψυχολόγο.

(5) Σοβαρό μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση βάσει αναγνωρισμένης αξιολόγησης από εγγεγραμμένο ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο.

 

Γ. Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3%)

Γ.1 Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων

Γ.2 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής.

Γ.3 Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου ή στις τέχνες σύμφωνα με κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Γ.4 Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.

Γ.5 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστο στις τρεις τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

► Ειδικες κατηγορίες & αναγκαία πιστοποιητικά

► Έντυπο Εξουσιοδοτήσεων

► Έντυπο δήλωσης στοιχείων υποψηφίου (μόνο για υποψήφιους της Κατηγορίας Α που επικαλούνται σοβαρό οικονομικό πρόβλημα)

► Τελευταία κατανομή θέσεων σε ειδικές κατηγορίες

► Υποβολή αίτησης