Αξιολόγηση αιτήσεων για διαμονή σε Εστίες - Κατανομή δωματίων (2018-2019)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση Φοιτητική Ζωή Στήριξη Φοιτητών

Το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης/μοριοδότησης των αιτήσεων για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες (2018-19) και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι και την παραλαβή των διαμερισμάτων από τους δικαιούχους.                                                                              

Με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης και τις διαθέσιμες κλίνες, δωμάτιο μπορεί να παραχωρηθεί στους αιτητές που φαίνονται στο Πίνακα Αποτελεσμάτων ως Δικαιούχοι (σύνολο 138 δικαιούχοι).

Οι τύποι διαμερισμάτων/δωματίων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα (εδώ)

Ενημερωτική συνάντηση δικαιούχων και κατανομή δωματίων

Όσοι εξασφαλίζουν διαμονή με βάση την πιο πάνω διαδικασία, θα πρέπει να παρουσιαστούν την Τρίτη 7 Αυγούστου, 2018 και ώρα 09:00 πμ, στο Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος (γωνία οδών Θέμιδος και Ιφιγενείας, Λεμεσός). 

Κατά τη μέρα αυτή θα γίνει ενημέρωση από το Γραφείο Στέγασης και στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα επιλέξουν το δωμάτιο της προτίμησής τους, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των διαμερισμάτων, ακολουθώντας τη σειρά κατάταξης μορίων που αναγράφεται στον Πίνακα Αποτελεσμάτων. Αφού γίνει αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή της προτίμησής τους.

Η κατανομή σε δωμάτια θα γίνει από το Γραφείο Στέγασης στην παρουσία των δικαιούχων. Τα διαμερίσματα κατανέμονται στους φοιτητές σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχουν εξασφαλίσει και την επιλογή τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει, με φθίνουσα κατάταξη μορίων. Π.χ. στο κτήριο Πανόραμα διαθέτουμε 10 δωμάτια με κοινόχρηστη κουζίνα, στο κτήριο Αστήρ 5 στούντιο. Θα ξεκινήσει η κατανομή με το δικαιούχο που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια να επιλέγει, όπου φυσιολογικά θα ικανοποιηθεί η πρώτη του προτίμηση και θα συνεχίσει με τους 2ο, 3ο κ.ο.κ. και θα ικανοποιείται η επιλογή τους σύμφωνα με τα διαθέσιμα διαμερίσματα.

Δικαιούχοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στη συνάντηση για κατανομή των δωματίων, καλούνται όπως εξουσιοδοτήσουν γραπτώς οικείο τους άτομο για να τους εκπροσωπήσει. Το  άτομο το οποίο θα τους εκπροσωπήσει καλείται όπως φέρει μαζί του την γραπτή εξουσιοδότηση κατά την ενημερωτική συνάντηση.

Σε περίπτωση που φοιτητής που κρίθηκε δικαιούχος δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται. Σε αυτή τη περίπτωση και χωρίς καμιά προειδοποίηση στον φοιτητή, το διαμέρισμα θα παραχωρείται από την ΥΣΦΜ σε επιλαχόντα και ο φοιτητής που δεν έχει προσέλθει δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση.

*Σε περίπτωση που φοιτητής έχει οφειλή για τη διαμονή του από το προηγούμενο έτος, για να συμμετάσχει στην κατανομή και να μην αποκλειστεί θα πρέπει να εξοφλήσει την οφειλή μέχρι τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018, στις 14:00 μμ, το αργότερο. Η απόδειξη εξόφλησης θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Στέγασης ή να αποσταλεί στο housing©cut.ac.cy εντός της προθεσμίας. Για απορίες αναφορικά με το ύψος του ποσού παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 25002257, κα Φ.Μπέλτσου. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά το θέμα αυτό, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τηλ.25 002412, κα Χριστίνα Βασιλείου.

Υπογραφή συμβολαίου και παραλαβή δωματίου

Η υπογραφή των συμβολαίων θα γίνει ταυτόχρονα με την παραλαβή διαμερισμάτων από τους φοιτητές, που προγραμματίζεται στα τέλη Αύγουστου 2018. Ξεχωριστή ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και θα γνωστοποιηθεί στους δικαιούχους.

Ένσταση

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει στο Γραφείο Στέγασης υπόψη κα. Χ. Βασιλείου στο christina.vassiliou@cut.ac.cy  μέχρι την Δευτέρα, 6 Αυγούστου στις 10 πμ το αργότερο, αιτιολογημένη ένσταση (στην οποία θα καταγράφεται συγκεκριμένα το σημείο στο οποίο εντοπίζεται σύμφωνα με τον αιτητή, διαφορά). Η ένσταση θα εξεταστεί από τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ με ενημέρωση της συγκλητικής Επιτροπής Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 25 002534, 25 002412 και 25 002710/11. 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης/μοριοδότησης των αιτήσεων για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες (2018-19) και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι και την παραλαβή των διαμερισμάτων από τους δικαιούχους.                                                                              

Με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης και τις διαθέσιμες κλίνες, δωμάτιο μπορεί να παραχωρηθεί στους αιτητές που φαίνονται στο Πίνακα Αποτελεσμάτων ως Δικαιούχοι (σύνολο 138 δικαιούχοι).

Οι τύποι διαμερισμάτων/δωματίων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα (εδώ)

Ενημερωτική συνάντηση δικαιούχων και κατανομή δωματίων

Όσοι εξασφαλίζουν διαμονή με βάση την πιο πάνω διαδικασία, θα πρέπει να παρουσιαστούν την Τρίτη 7 Αυγούστου, 2018 και ώρα 09:00 πμ, στο Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος (γωνία οδών Θέμιδος και Ιφιγενείας, Λεμεσός). 

Κατά τη μέρα αυτή θα γίνει ενημέρωση από το Γραφείο Στέγασης και στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα επιλέξουν το δωμάτιο της προτίμησής τους, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των διαμερισμάτων, ακολουθώντας τη σειρά κατάταξης μορίων που αναγράφεται στον Πίνακα Αποτελεσμάτων. Αφού γίνει αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή της προτίμησής τους.

Η κατανομή σε δωμάτια θα γίνει από το Γραφείο Στέγασης στην παρουσία των δικαιούχων. Τα διαμερίσματα κατανέμονται στους φοιτητές σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχουν εξασφαλίσει και την επιλογή τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει, με φθίνουσα κατάταξη μορίων. Π.χ. στο κτήριο Πανόραμα διαθέτουμε 10 δωμάτια με κοινόχρηστη κουζίνα, στο κτήριο Αστήρ 5 στούντιο. Θα ξεκινήσει η κατανομή με το δικαιούχο που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια να επιλέγει, όπου φυσιολογικά θα ικανοποιηθεί η πρώτη του προτίμηση και θα συνεχίσει με τους 2ο, 3ο κ.ο.κ. και θα ικανοποιείται η επιλογή τους σύμφωνα με τα διαθέσιμα διαμερίσματα.

Δικαιούχοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στη συνάντηση για κατανομή των δωματίων, καλούνται όπως εξουσιοδοτήσουν γραπτώς οικείο τους άτομο για να τους εκπροσωπήσει. Το  άτομο το οποίο θα τους εκπροσωπήσει καλείται όπως φέρει μαζί του την γραπτή εξουσιοδότηση κατά την ενημερωτική συνάντηση.

Σε περίπτωση που φοιτητής που κρίθηκε δικαιούχος δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται. Σε αυτή τη περίπτωση και χωρίς καμιά προειδοποίηση στον φοιτητή, το διαμέρισμα θα παραχωρείται από την ΥΣΦΜ σε επιλαχόντα και ο φοιτητής που δεν έχει προσέλθει δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση.

*Σε περίπτωση που φοιτητής έχει οφειλή για τη διαμονή του από το προηγούμενο έτος, για να συμμετάσχει στην κατανομή και να μην αποκλειστεί θα πρέπει να εξοφλήσει την οφειλή μέχρι τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018, στις 14:00 μμ, το αργότερο. Η απόδειξη εξόφλησης θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Στέγασης ή να αποσταλεί στο housing©cut.ac.cy εντός της προθεσμίας. Για απορίες αναφορικά με το ύψος του ποσού παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 25002257, κα Φ.Μπέλτσου. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά το θέμα αυτό, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τηλ.25 002412, κα Χριστίνα Βασιλείου.

Υπογραφή συμβολαίου και παραλαβή δωματίου

Η υπογραφή των συμβολαίων θα γίνει ταυτόχρονα με την παραλαβή διαμερισμάτων από τους φοιτητές, που προγραμματίζεται στα τέλη Αύγουστου 2018. Ξεχωριστή ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και θα γνωστοποιηθεί στους δικαιούχους.

Ένσταση

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει στο Γραφείο Στέγασης υπόψη κα. Χ. Βασιλείου στο christina.vassiliou@cut.ac.cy  μέχρι την Δευτέρα, 6 Αυγούστου στις 10 πμ το αργότερο, αιτιολογημένη ένσταση (στην οποία θα καταγράφεται συγκεκριμένα το σημείο στο οποίο εντοπίζεται σύμφωνα με τον αιτητή, διαφορά). Η ένσταση θα εξεταστεί από τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ με ενημέρωση της συγκλητικής Επιτροπής Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 25 002534, 25 002412 και 25 002710/11.