Υποβολή αιτήσεων για αδιάθετες υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2018-19)


Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών Φοιτητική Ζωή Σπουδές

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση περιορισμένου αριθμού αδιάθετων εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού) με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019.  

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπέβαλαν σχετική αίτηση με την προηγούμενη προκήρυξη αλλά κρίθηκε ελλιπής και δεν μοριοδοτήθηκε (πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο), δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Θα πρέπει να επικοινωνήσουν εντός της προθεσμίας με την αρμόδια Λειτουργό Χριστίνα Βασιλείου (housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412) προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που λείπουν. Τα δικαιολογητικά που λείπουν θα πρέπει να σταλούν από τους αιτητές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο housing@cut.ac.cy εντός της προθεσμίας. Προσοχή! Είναι ευθύνη των φοιτητών να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και να υποβάλλουν τα σωστά δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας.

Όσοι θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του φοιτητή-αιτητή, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά.

Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και ως προς τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν (πριν τη λήξη της προθεσμίας) με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και την αρμόδια λειτουργό Χριστίνα Βασιλείου (25 002412).

Είναι ευθύνη κάθε αιτητή να συμπληρώσει σωστά τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και να επισυνάψει τα σωστά δικαιολογητικά. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα μοριοδοτούνται, ούτε και μπορεί να υποβάλλονται δικαιολογητικά μετά τη λήξη της προθεσμίας. Γι αυτό τονίζεται η ανάγκη όσοι έχουν αμφιβολία ή χρειάζονται καθοδήγηση να επισκέπτονται το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ.

Για απευθείας υποβολή αίτησης, αναλόγως κατάστασης, πατήστε στους συνδέσμους πιο κάτω:

*Οικονομική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο αιτητής δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και έχει σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινήσετε με το ΚΕΠ, στα τηλέφωνα 25 002710/11.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση περιορισμένου αριθμού αδιάθετων εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού) με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019.  

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπέβαλαν σχετική αίτηση με την προηγούμενη προκήρυξη αλλά κρίθηκε ελλιπής και δεν μοριοδοτήθηκε (πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο), δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Θα πρέπει να επικοινωνήσουν εντός της προθεσμίας με την αρμόδια Λειτουργό Χριστίνα Βασιλείου (housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412) προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που λείπουν. Τα δικαιολογητικά που λείπουν θα πρέπει να σταλούν από τους αιτητές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο housing@cut.ac.cy εντός της προθεσμίας. Προσοχή! Είναι ευθύνη των φοιτητών να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και να υποβάλλουν τα σωστά δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας.

Όσοι θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του φοιτητή-αιτητή, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά.

Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και ως προς τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν (πριν τη λήξη της προθεσμίας) με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και την αρμόδια λειτουργό Χριστίνα Βασιλείου (25 002412).

Είναι ευθύνη κάθε αιτητή να συμπληρώσει σωστά τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και να επισυνάψει τα σωστά δικαιολογητικά. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα μοριοδοτούνται, ούτε και μπορεί να υποβάλλονται δικαιολογητικά μετά τη λήξη της προθεσμίας. Γι αυτό τονίζεται η ανάγκη όσοι έχουν αμφιβολία ή χρειάζονται καθοδήγηση να επισκέπτονται το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ.

Για απευθείας υποβολή αίτησης, αναλόγως κατάστασης, πατήστε στους συνδέσμους πιο κάτω:

*Οικονομική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο αιτητής δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και έχει σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινήσετε με το ΚΕΠ, στα τηλέφωνα 25 002710/11.