Μοριοδότηση αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητές εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20)


Στέγαση Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦΜ ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από φοιτητές πτυχίου παλαιότερων ετών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ή λήψη επιδόματος ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Υποβλήθηκαν συνολικά 190 αιτήσεις. Αριθμός 87 αιτήσεων έχουν κριθεί ως μη ολοκληρωμένες. Αυτό σημαίνει ότι δεν επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή/και ότι επισυνάφθηκαν λάθος δικαιολογητικά. Στο σχετικό αρχείο καταγράφονται οι βασικότερες ελλείψεις (αρχείο με Μη Ολοκληρωμένες αιτήσεις).

Οι υπόλοιπες αιτήσεις (103) κρίθηκαν ως ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα μοριοδότησης για τις Ολοκληρωμένες αιτήσεις.

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Παρασκευή), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

Τονίζεται ότι όσοι έχουν υποβάλει Μη Ολοκληρωμένη αίτηση, έχουν τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουν υποβάλλοντας τα πιστοποιητικά και τα όποια άλλα στοιχεία λείπουν. Οι επηρεαζόμενοι μπορούν μέχρι και την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019, να στείλουν τα πιστοποιητικά που λείπουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy. Για τυχόν απορίες ή καθοδήγηση μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης στο τηλ. 25 002412.

Η κατανομή των διαθέσιμων δωματίων και των διαθέσιμων πόρων για επίδομα ενοικίου, θα ανακοινωνθεί στις αρχές Αυγούστου 2019, στη βάση ενιαίου πίνακα μοριοδότησης που θα περιλαμβάνει και τις σχετικές αιτήσεις που θα υποβάλουν από τις 8-10 Ιουλίου 2019 οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Η ΥΣΦΜ ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από φοιτητές πτυχίου παλαιότερων ετών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ή λήψη επιδόματος ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Υποβλήθηκαν συνολικά 190 αιτήσεις. Αριθμός 87 αιτήσεων έχουν κριθεί ως μη ολοκληρωμένες. Αυτό σημαίνει ότι δεν επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή/και ότι επισυνάφθηκαν λάθος δικαιολογητικά. Στο σχετικό αρχείο καταγράφονται οι βασικότερες ελλείψεις (αρχείο με Μη Ολοκληρωμένες αιτήσεις).

Οι υπόλοιπες αιτήσεις (103) κρίθηκαν ως ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα μοριοδότησης για τις Ολοκληρωμένες αιτήσεις.

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Παρασκευή), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

Τονίζεται ότι όσοι έχουν υποβάλει Μη Ολοκληρωμένη αίτηση, έχουν τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουν υποβάλλοντας τα πιστοποιητικά και τα όποια άλλα στοιχεία λείπουν. Οι επηρεαζόμενοι μπορούν μέχρι και την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019, να στείλουν τα πιστοποιητικά που λείπουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy. Για τυχόν απορίες ή καθοδήγηση μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης στο τηλ. 25 002412.

Η κατανομή των διαθέσιμων δωματίων και των διαθέσιμων πόρων για επίδομα ενοικίου, θα ανακοινωνθεί στις αρχές Αυγούστου 2019, στη βάση ενιαίου πίνακα μοριοδότησης που θα περιλαμβάνει και τις σχετικές αιτήσεις που θα υποβάλουν από τις 8-10 Ιουλίου 2019 οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου.