Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση Στήριξη Φοιτητών

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (πατήστε εδώ) καλούνται οι δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου να προσκομίσουν στο ΚΕΠ του Πανεπιστημίου, μέχρι και την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, ώρα 2μμ, το Συμβόλαιο Ενοικίασης (αν είναι πάνω από €500 το μήνα θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο).

Δικαιούχοι που δεν θα ανταποκριθούν στην πιο πάνω προθεσμία, δεν θα λάβουν το επίδομα και θα ενεργοποιηθεί ο κατάλογος επιλαχόντων.

Δικαιούχοι επιδόματος είναι όσοι φοιτητές δεν πήραν δωμάτιο σε φοιτητική εστία και η κατάταξη μορίων τους είναι ανάμεσα στις πρώτες 200 θέσεις.  Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα μοριοδότησης, με την τελευταία στήλη να δείχνει τι ωφέλημα λαμβάνει κάθε αίτηση.

Όσα άτομα έπονται σε μόρια στη σχετική κατάσταση (18 μόρια και κάτω), θεωρούνται επιλαχόντες επιδόματος και θα καταστούν δικαιούχοι στην περίπτωση που κάποιοι από τους δικαιούχους δεν ανταποκριθούν στα απαιτούμενα. Αυτό θα το γνωρίζουμε μετά τις 8 Οκτωβρίου 2019 και θα ενημερώσουμε σχετικά τους επηρεαζόμενους.

Για απορίες αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (πατήστε εδώ) καλούνται οι δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου να προσκομίσουν στο ΚΕΠ του Πανεπιστημίου, μέχρι και την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, ώρα 2μμ, το Συμβόλαιο Ενοικίασης (αν είναι πάνω από €500 το μήνα θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο).

Δικαιούχοι που δεν θα ανταποκριθούν στην πιο πάνω προθεσμία, δεν θα λάβουν το επίδομα και θα ενεργοποιηθεί ο κατάλογος επιλαχόντων.

Δικαιούχοι επιδόματος είναι όσοι φοιτητές δεν πήραν δωμάτιο σε φοιτητική εστία και η κατάταξη μορίων τους είναι ανάμεσα στις πρώτες 200 θέσεις.  Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα μοριοδότησης, με την τελευταία στήλη να δείχνει τι ωφέλημα λαμβάνει κάθε αίτηση.

Όσα άτομα έπονται σε μόρια στη σχετική κατάσταση (18 μόρια και κάτω), θεωρούνται επιλαχόντες επιδόματος και θα καταστούν δικαιούχοι στην περίπτωση που κάποιοι από τους δικαιούχους δεν ανταποκριθούν στα απαιτούμενα. Αυτό θα το γνωρίζουμε μετά τις 8 Οκτωβρίου 2019 και θα ενημερώσουμε σχετικά τους επηρεαζόμενους.

Για απορίες αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11