Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για ανάληψη καθηκόντων Βοηθού Διαμονής Εστιών. 

Οι Β.Δ. είναι κατά προτίμηση προπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, που διαμένουν στις Εστίες και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής. Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (πατήστε εδώ) μέχρι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για ανάληψη καθηκόντων Βοηθού Διαμονής Εστιών. 

Οι Β.Δ. είναι κατά προτίμηση προπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, που διαμένουν στις Εστίες και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής. Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (πατήστε εδώ) μέχρι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019.