Μοριοδότηση αιτήσεων που λήφθηκαν την περίοδο 8-10 Ιουλίου 2019 (Μη Ολοκληρωμένες)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει γίνει εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 8 μέχρι 10 Ιουλίου, 2019, για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20) και έχουν εντοπιστεί αιτήσεις Μη Ολοκληρωμένες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή/και ότι επισυνάφθηκαν λάθος δικαιολογητικά. 

Οι επηρεαζόμενοι αιτητές έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα ενώ μπορούν να δουν και από εδώ τα στοιχεία που λείπουν από την αίτησή τους. 

Οι επηρεαζόμενοι μπορούν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, στις 14:00 μμ το αργότερο, να στείλουν τα πιστοποιητικά που λείπουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy.

Για τυχόν απορίες ή καθοδήγηση πριν την αποστολή των σχετικών πιστοποιητικών μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης στο τηλ. 25 002412.

Η κατανομή των διαθέσιμων δωματίων και των διαθέσιμων πόρων για επίδομα ενοικίου, θα ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου 2019, στη βάση ενιαίου πίνακα μοριοδότησης που θα περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή επίδομα ενοικίου.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις που λήφθηκαν 8-10 Ιουλίου,2019 και δεν περιλαμβάνονται στις μη ολοκληρωμένες είναι στο τελικό στάδιο μοριοδότησης. Οι αιτητές των ολοκληρωμένων αιτήσεων θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της μοριοδότησης τους σε ξεχωριστή ανακοίνωση σύντομα.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει γίνει εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 8 μέχρι 10 Ιουλίου, 2019, για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20) και έχουν εντοπιστεί αιτήσεις Μη Ολοκληρωμένες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή/και ότι επισυνάφθηκαν λάθος δικαιολογητικά. 

Οι επηρεαζόμενοι αιτητές έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα ενώ μπορούν να δουν και από εδώ τα στοιχεία που λείπουν από την αίτησή τους. 

Οι επηρεαζόμενοι μπορούν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, στις 14:00 μμ το αργότερο, να στείλουν τα πιστοποιητικά που λείπουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy.

Για τυχόν απορίες ή καθοδήγηση πριν την αποστολή των σχετικών πιστοποιητικών μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης στο τηλ. 25 002412.

Η κατανομή των διαθέσιμων δωματίων και των διαθέσιμων πόρων για επίδομα ενοικίου, θα ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου 2019, στη βάση ενιαίου πίνακα μοριοδότησης που θα περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή επίδομα ενοικίου.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις που λήφθηκαν 8-10 Ιουλίου,2019 και δεν περιλαμβάνονται στις μη ολοκληρωμένες είναι στο τελικό στάδιο μοριοδότησης. Οι αιτητές των ολοκληρωμένων αιτήσεων θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της μοριοδότησης τους σε ξεχωριστή ανακοίνωση σύντομα.