Μοριοδότηση αιτήσεων για εστίες ή επίδομα ενοικίου που λήφθηκαν την περίοδο 8-10 Ιουλίου 2019 (Ολοκληρωμένες/Μη Ολοκληρωμένες)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 8 μέχρι 10 Ιουλίου 2019 για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20). 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης που περιλαμβάνει τις αιτήσεις που κρίθηκαν ολοκληρωμένες.

Οι αιτήσεις που παρέμειναν Μη Ολοκληρωμένες, παρά τη δυνατότητα που δόθηκε ώστε να συμπληρωθούν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν, φαίνονται εδώ.

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Παρασκευή 02/08/2019), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

Οι αιτήσεις που λήφθηκαν την περίοδο 25-26 Ιουλίου 2019 από φοιτητές που εισήλθαν με τη β΄ κατανομή και τις ειδικές κατηγορίες, βρίσκονται στο τελικό στάδιο της εξέτασης. Η μοριοδότηση αυτών των αιτήσεων, που είναι και οι τελευταίες, θα ανακοινωθεί μέχρι τις 9 Αυγούστου 2019.

Η κατανομή των διαθέσιμων δωματίων και των διαθέσιμων πόρων για επίδομα ενοικίου, θα ανακοινωθεί μέχρι τις 9 Αυγούστου 2019, στη βάση ενιαίου πίνακα μοριοδότησης που θα περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή επίδομα ενοικίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 8 μέχρι 10 Ιουλίου 2019 για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20). 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης που περιλαμβάνει τις αιτήσεις που κρίθηκαν ολοκληρωμένες.

Οι αιτήσεις που παρέμειναν Μη Ολοκληρωμένες, παρά τη δυνατότητα που δόθηκε ώστε να συμπληρωθούν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν, φαίνονται εδώ.

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Παρασκευή 02/08/2019), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

Οι αιτήσεις που λήφθηκαν την περίοδο 25-26 Ιουλίου 2019 από φοιτητές που εισήλθαν με τη β΄ κατανομή και τις ειδικές κατηγορίες, βρίσκονται στο τελικό στάδιο της εξέτασης. Η μοριοδότηση αυτών των αιτήσεων, που είναι και οι τελευταίες, θα ανακοινωθεί μέχρι τις 9 Αυγούστου 2019.

Η κατανομή των διαθέσιμων δωματίων και των διαθέσιμων πόρων για επίδομα ενοικίου, θα ανακοινωθεί μέχρι τις 9 Αυγούστου 2019, στη βάση ενιαίου πίνακα μοριοδότησης που θα περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή επίδομα ενοικίου.