Μοριοδότηση αιτήσεων που λήφθηκαν την περίοδο 25-26 Ιουλίου 2019


Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους φοιτητές που εισήχθηκαν με β΄ κατανομή και ειδικές κατηγορίες, κατά τις ημερομηνίες 25 και 26 Ιουλίου 2019, για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20). 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης.

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

Μέχρι το τέλος της βδομάδας θα ανακοινωθεί ο συνολικός πίνακας μοριοδότησης μαζί με την κατανομή των διαθέσιμων δωματίων και των διαθέσιμων πόρων για επίδομα ενοικίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους φοιτητές που εισήχθηκαν με β΄ κατανομή και ειδικές κατηγορίες, κατά τις ημερομηνίες 25 και 26 Ιουλίου 2019, για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20). 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης.

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

Μέχρι το τέλος της βδομάδας θα ανακοινωθεί ο συνολικός πίνακας μοριοδότησης μαζί με την κατανομή των διαθέσιμων δωματίων και των διαθέσιμων πόρων για επίδομα ενοικίου.