Υποβολή αιτήσεων από υφιστάμενους φοιτητές για δωμάτια στις εστίες ή επίδομα ενοικίου (2020-21)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου, καθώς επίσης από στρατιώτες που έχουν εξασφαλίσει θέση και αναμένεται να φοιτήσουν το Σεπτέμβρη, για διαμονή στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Φοιτητικές Εστίες) ή/και για επίδομα ενοικίου που ενδέχεται να παραχωρηθεί, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-21. 

Τα δωμάτια κατανέμονται με βάση τα καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε αίτηση (εδώ οι σχετικοί Κανόνες). Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις χρεώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, αφού διαβάσουν τους κανόνες επιλογής ενοίκων (εδώ) και τους κανόνες διαμονής (εδώ), να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έντυπα, μέχρι την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020.

Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, μαζί με τα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Λόγω των μέτρων αποστασιοποίησης που έχουν ληφθεί εξαιτίας της πανδημίας, δεν θα γίνονται δεκτές έντυπες αιτήσεις. Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζονται πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους. Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης με αρμόδιους/ες λειτουργούς, θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, στα τηλέφωνα 25 002412 ή 25 002380 και στο housing@cut.ac.cy

Με δεδομένο ότι ο Φόρος Εισοδήματος δεν έχει ανοίξει ακόμη το taxisnet για το 2019, για την τεκμηρίωση των εισοδημάτων θα επισυνάπτεται στην αίτηση μόνο η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (Κοινωνικές Ασφαλίσεις) για το 2019 (πατήστε εδώ για να δείτε δείγμα). 

Υπενθυμίζουμε, ακόμη, ότι είναι αναγκαίο να επισυναφθεί η δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή/τριας (και μελών της οικογένειάς του/της) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. Πατήστε εδώ για το έντυπο αυτό.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης – Κατανομή διαμερισμάτων

Η ΥΣΦΜ θα εργαστεί προκειμένου η μοριοδότηση να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί μέχρι την πρώτη βδομάδα Ιουλίου. Η κατανομή των διαμερισμάτων θα γίνει αμέσως μετά, στο πλαίσιο της ποσόστωσης που έχει καθοριστεί από την αρμόδια συγκλητική Επιτροπή βάσει των Κανόνων:

  • 60% για φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών (2ου- 6ου έτους) από Κύπρο
  • 5% για φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών (2ου – 6ου έτους) από Ελλάδα
  • 35% για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου από Κύπρο

Διαδικασία Ενστάσεων

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την μοριοδότηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει στο housing@cut.ac.cy, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.

Για πληροφορίες

Πέραν της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο housing@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002412 (Χριστίνα Βασιλείου), 25 002534 (Άννα Κωνσταντίνου) και 25 002380 (Έλλη Κωνσταντίνου)

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου, καθώς επίσης από στρατιώτες που έχουν εξασφαλίσει θέση και αναμένεται να φοιτήσουν το Σεπτέμβρη, για διαμονή στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Φοιτητικές Εστίες) ή/και για επίδομα ενοικίου που ενδέχεται να παραχωρηθεί, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-21. 

Τα δωμάτια κατανέμονται με βάση τα καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε αίτηση (εδώ οι σχετικοί Κανόνες). Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις χρεώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, αφού διαβάσουν τους κανόνες επιλογής ενοίκων (εδώ) και τους κανόνες διαμονής (εδώ), να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έντυπα, μέχρι την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020.

Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, μαζί με τα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Λόγω των μέτρων αποστασιοποίησης που έχουν ληφθεί εξαιτίας της πανδημίας, δεν θα γίνονται δεκτές έντυπες αιτήσεις. Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζονται πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους. Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης με αρμόδιους/ες λειτουργούς, θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, στα τηλέφωνα 25 002412 ή 25 002380 και στο housing@cut.ac.cy

Με δεδομένο ότι ο Φόρος Εισοδήματος δεν έχει ανοίξει ακόμη το taxisnet για το 2019, για την τεκμηρίωση των εισοδημάτων θα επισυνάπτεται στην αίτηση μόνο η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (Κοινωνικές Ασφαλίσεις) για το 2019 (πατήστε εδώ για να δείτε δείγμα). 

Υπενθυμίζουμε, ακόμη, ότι είναι αναγκαίο να επισυναφθεί η δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή/τριας (και μελών της οικογένειάς του/της) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. Πατήστε εδώ για το έντυπο αυτό.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης – Κατανομή διαμερισμάτων

Η ΥΣΦΜ θα εργαστεί προκειμένου η μοριοδότηση να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί μέχρι την πρώτη βδομάδα Ιουλίου. Η κατανομή των διαμερισμάτων θα γίνει αμέσως μετά, στο πλαίσιο της ποσόστωσης που έχει καθοριστεί από την αρμόδια συγκλητική Επιτροπή βάσει των Κανόνων:

  • 60% για φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών (2ου- 6ου έτους) από Κύπρο
  • 5% για φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών (2ου – 6ου έτους) από Ελλάδα
  • 35% για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου από Κύπρο

Διαδικασία Ενστάσεων

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την μοριοδότηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει στο housing@cut.ac.cy, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.

Για πληροφορίες

Πέραν της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο housing@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002412 (Χριστίνα Βασιλείου), 25 002534 (Άννα Κωνσταντίνου) και 25 002380 (Έλλη Κωνσταντίνου)