Υποτροφίες και οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ - Κατάλογος μοριοδότησης και δικαιούχων (2020-21)


Φοιτητική Ζωή Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα

Σε συνέχεια της απόφασης του ΔΣ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, ημερ. 15/1/2021 και της σχετικής ανακοίνωσης που εκδόθηκε (εδώ), ανακοινώνεται ο συνολικός κατάλογος μοριοδότησης και οι δικαιούχοι φοιτητές των επώνυμων υποτροφιών και των οικονομικών βοηθημάτων για το 2020-21.

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό κατάλογο. 

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για τον τρόπο καταβολής των χρημάτων τις επόμενες μέρες με προσωπικό μήνυμα (email).

Σημειώνεται ότι στη μοριοδότηση όλων των αιτήσεων δεν περιλήφθηκαν στα εισοδήματα τα επιδόματα ΕΕΕ, Τέκνου και Μονογονιού και ΚΟΑΠ (που θα αύξαναν το κατά κεφαλής εισόδημα και θα μείωναν την μοριoδότηση). Παράλληλα, δεν δόθηκαν μόρια κοινωνικής κατάστασης σε λήπτες ΕΕΕ. Η ρύθμιση αυτή έγινε για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των αιτήσεων, καθώς για τους νεοεισερχόμενοι φοιτητές δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τα σχετικά στοιχεία επιδομάτων από το κράτος και έτσι ήμασταν αναγκασμένοι να μην τα περιλάβουμε στην μοριοδότηση.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Σε συνέχεια της απόφασης του ΔΣ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, ημερ. 15/1/2021 και της σχετικής ανακοίνωσης που εκδόθηκε (εδώ), ανακοινώνεται ο συνολικός κατάλογος μοριοδότησης και οι δικαιούχοι φοιτητές των επώνυμων υποτροφιών και των οικονομικών βοηθημάτων για το 2020-21.

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό κατάλογο. 

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για τον τρόπο καταβολής των χρημάτων τις επόμενες μέρες με προσωπικό μήνυμα (email).

Σημειώνεται ότι στη μοριοδότηση όλων των αιτήσεων δεν περιλήφθηκαν στα εισοδήματα τα επιδόματα ΕΕΕ, Τέκνου και Μονογονιού και ΚΟΑΠ (που θα αύξαναν το κατά κεφαλής εισόδημα και θα μείωναν την μοριoδότηση). Παράλληλα, δεν δόθηκαν μόρια κοινωνικής κατάστασης σε λήπτες ΕΕΕ. Η ρύθμιση αυτή έγινε για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των αιτήσεων, καθώς για τους νεοεισερχόμενοι φοιτητές δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τα σχετικά στοιχεία επιδομάτων από το κράτος και έτσι ήμασταν αναγκασμένοι να μην τα περιλάβουμε στην μοριοδότηση.