Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας ενημερώνω ότι η Σύγκλητος στη σημερινή της συνεδρία (12/1/22), μετά από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη τα διατάγματα του κράτους, την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας που επέτρεψε την επαναλειτουργία όλων των σχολείων, τις προηγούμενες αποφάσεις της και την εμπειρία που αποκτήθηκε τα προηγούμενα εξάμηνα, αποφάσισε όπως το Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 προσφερθεί (με έναρξη εξαμήνου από τη Δευτέρα 17/1/2022) με βάση το πρωτόκολλο που καθορίστηκε και εφαρμόστηκε κατά το περασμένο εξάμηνο (https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=452570), με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1) Φυσική παρουσία στο σύνολο των μαθημάτων δικαιούνται άτομα με:

1.1 Πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού προγράμματος, δηλαδή ενισχυτική/3η δόση εμβολίου στην περίπτωση διδοσικών εμβολίων ή 2η δόση στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, και πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 72 ωρών ή εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών, ή

1.2  Πιστοποιητικό δύο δόσεων εμβολίων ή μίας για μονοδοσικά εμβόλια με ισχύ 7 μηνών, και πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 48 ωρών ή εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών, ή

1.3 Πιστοποιητικό ανάρρωσης με ισχύ 3 μηνών, και πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 48 ωρών ή εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών, ή

1.4 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Υγείας για άτομα που για ιατρικούς λόγους δεν δύνανται να εμβολιαστούν, και πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 48 ωρών, ή εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών.

Λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο προστίθεται ως υποχρεωτική και η τακτική υποβολή από ΟΛΟΥΣ πιστοποιητικού εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test), ή εργαστηριακής εξέτασης PCR, όπως αναφέρεται πιο πάνω για κάθε περίπτωση.

Στο χώρο του Πανεπιστημίου θα λειτουργεί καθημερινά εξεταστικό κέντρο του Υπ.Υγείας που πραγματοποιεί rapid test δωρεάν για τους δικαιούχους (όλοι οι πιο πάνω).

Περαιτέρω απαιτείται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP2 - KN95 και θα υπάρξει μέριμνα για καλύτερο εξαερισμό αιθουσών.

2) Ενίσχυση των διαθέσιμων εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης και διασφάλιση, με ευθύνη κάθε Τμήματος και κάθε διδάσκοντα/ουσας, ότι θα χρησιμοποιούνται συστηματικά σε κάθε μάθημα (π.χ. μεγαλύτερη έμφαση στη σύγχρονη όπου είναι εφικτό και χρήσιμο για το συγκεκριμένο μάθημα ή/και ασύγχρονη παρακολούθηση του μαθήματος, ανάρτηση σημειώσεων κάθε μαθήματος στο moodle, διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους φοιτητές κατά τις ώρες γραφείου για συζήτηση / επίλυση αποριών, κ.ά.)

Είναι αναμενόμενο μεγαλύτερος αριθμός ακαδημαϊκών και φοιτητών/ριών να νοσήσει και να χρειαστεί να αυτοπεριοριστεί για ένα διάστημα (10 ημερών ή όπως αλλιώς ορίζουν οι οδηγίες του κράτους), συνεπώς θα πρέπει για το διάστημα αυτό η μαθησιακή διαδικασία να μπορεί να εξελίσσεται εξ αποστάσεως απρόσκοπτα.

Η διαχείριση των κρουσμάτων και στενών επαφών γίνεται με βάση τις εκάστοτε οδηγίες του Υπ.Υγείας και Υπ.Παιδείας, με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας που όρισε το Πανεπιστήμιο.

3) Τα εργαστηριακά μαθήματα που απαιτούν φυσική παρουσία, με ευθύνη κάθε Τμήματος θα προσδιοριστούν και θα δοθεί η δυνατότητα και στους φοιτητές/ριες που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/ανάρρωσης (και άρα φοιτούν εξ αποστάσεως) να έχουν πρόσβαση με φυσική παρουσία*, σε χωριστές ομάδες, χωρίς συγχρωτισμό με φοιτητές/ριες που έχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού/ανάρρωσης, στη βάση των ακόλουθων επιλογών που θα λάβει το κάθε Τμήμα/Σχολή:

3.1 Σε υπάρχουσα εργαστηριακή ομάδα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (π.χ. η 4η ομάδα στο Τμήμα Νοσηλευτικής), χωρίς να απαιτείται αλλαγή ωρολογίου.

3.2 Σε εργαστηριακές συναντήσεις που θα οργανωθούν και θα προσφερθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε μέρα/ώρα που δεν δημιουργείται συγχρωτισμός, περιλαμβανομένου Σαββάτου ή/και Κυριακής. Με ενημέρωση της ΥΣΦΕ για σκοπούς καλύτερης υποστήριξης.

3.3 Σε εργαστηριακές συναντήσεις που θα οργανωθούν και θα προσφερθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου, κατά τον Ιούνιο 2022. Με ενημέρωση της ΥΣΦΕ για σκοπούς καλύτερης υποστήριξης.

4) Επιτρέπεται η φυσική πρόσβαση* μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες των φοιτητών/ριών που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/ανάρρωσης σε εργαστηριακούς χώρους για σκοπούς ασκήσεων, μετρήσεων κλπ., βάσει προγράμματος που θα καταρτίσει το κάθε Τμήμα και σε χρόνο που δεν θα υπάρχει συγχρωτισμός με εμβολιασμένους/νοσήσαντες φοιτητές/ριες.

* Η φυσική παρουσία μη εμβολιασμένων/νοσήσαντων ατόμων στις περιπτώσεις 3) και 4) πιο πάνω, υπόκειται στο όριο του 66% της χωρητικότητας του εργαστηρίου/αίθουσας, όπως ορίζει το διάταγμα του κράτους, και σε υποβολή πιστοποιητικού εργαστηριακής εξέτασης ταχεία ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 48 ωρών, ή πιστοποιητικού εργαστηριακής εξέτασης PCR (72 ωρών).

5) Η υποβολή και ο έλεγχος των αναγκαίων πιστοποιητικών από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει πρόσφατα σχεδιαστεί από την ΥΣΠΤ και επιτρέπει αξιόπιστο έλεγχο του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού και αυτοματοποιημένη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο.  Σχετικές πληροφορίες ετοιμάζονται και θα σταλούν από την ΥΣΦΕ.

Νοείται ότι εφαρμόζονται όλες οι άλλες πρόνοιες του πρωτοκόλλου που εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο (https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=452570). 

Θα ακολουθήσει ενημέρωση από την ΥΣΦΕ.

Παναγιώτης Ζαφείρης

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

http://www.cut.ac.cy/

https://www.facebook.com/CUTRector/

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας ενημερώνω ότι η Σύγκλητος στη σημερινή της συνεδρία (12/1/22), μετά από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη τα διατάγματα του κράτους, την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας που επέτρεψε την επαναλειτουργία όλων των σχολείων, τις προηγούμενες αποφάσεις της και την εμπειρία που αποκτήθηκε τα προηγούμενα εξάμηνα, αποφάσισε όπως το Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 προσφερθεί (με έναρξη εξαμήνου από τη Δευτέρα 17/1/2022) με βάση το πρωτόκολλο που καθορίστηκε και εφαρμόστηκε κατά το περασμένο εξάμηνο (https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=452570), με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1) Φυσική παρουσία στο σύνολο των μαθημάτων δικαιούνται άτομα με:

1.1 Πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού προγράμματος, δηλαδή ενισχυτική/3η δόση εμβολίου στην περίπτωση διδοσικών εμβολίων ή 2η δόση στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, και πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 72 ωρών ή εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών, ή

1.2  Πιστοποιητικό δύο δόσεων εμβολίων ή μίας για μονοδοσικά εμβόλια με ισχύ 7 μηνών, και πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 48 ωρών ή εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών, ή

1.3 Πιστοποιητικό ανάρρωσης με ισχύ 3 μηνών, και πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 48 ωρών ή εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών, ή

1.4 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Υγείας για άτομα που για ιατρικούς λόγους δεν δύνανται να εμβολιαστούν, και πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 48 ωρών, ή εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών.

Λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο προστίθεται ως υποχρεωτική και η τακτική υποβολή από ΟΛΟΥΣ πιστοποιητικού εργαστηριακής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test), ή εργαστηριακής εξέτασης PCR, όπως αναφέρεται πιο πάνω για κάθε περίπτωση.

Στο χώρο του Πανεπιστημίου θα λειτουργεί καθημερινά εξεταστικό κέντρο του Υπ.Υγείας που πραγματοποιεί rapid test δωρεάν για τους δικαιούχους (όλοι οι πιο πάνω).

Περαιτέρω απαιτείται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP2 - KN95 και θα υπάρξει μέριμνα για καλύτερο εξαερισμό αιθουσών.

2) Ενίσχυση των διαθέσιμων εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης και διασφάλιση, με ευθύνη κάθε Τμήματος και κάθε διδάσκοντα/ουσας, ότι θα χρησιμοποιούνται συστηματικά σε κάθε μάθημα (π.χ. μεγαλύτερη έμφαση στη σύγχρονη όπου είναι εφικτό και χρήσιμο για το συγκεκριμένο μάθημα ή/και ασύγχρονη παρακολούθηση του μαθήματος, ανάρτηση σημειώσεων κάθε μαθήματος στο moodle, διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους φοιτητές κατά τις ώρες γραφείου για συζήτηση / επίλυση αποριών, κ.ά.)

Είναι αναμενόμενο μεγαλύτερος αριθμός ακαδημαϊκών και φοιτητών/ριών να νοσήσει και να χρειαστεί να αυτοπεριοριστεί για ένα διάστημα (10 ημερών ή όπως αλλιώς ορίζουν οι οδηγίες του κράτους), συνεπώς θα πρέπει για το διάστημα αυτό η μαθησιακή διαδικασία να μπορεί να εξελίσσεται εξ αποστάσεως απρόσκοπτα.

Η διαχείριση των κρουσμάτων και στενών επαφών γίνεται με βάση τις εκάστοτε οδηγίες του Υπ.Υγείας και Υπ.Παιδείας, με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας που όρισε το Πανεπιστήμιο.

3) Τα εργαστηριακά μαθήματα που απαιτούν φυσική παρουσία, με ευθύνη κάθε Τμήματος θα προσδιοριστούν και θα δοθεί η δυνατότητα και στους φοιτητές/ριες που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/ανάρρωσης (και άρα φοιτούν εξ αποστάσεως) να έχουν πρόσβαση με φυσική παρουσία*, σε χωριστές ομάδες, χωρίς συγχρωτισμό με φοιτητές/ριες που έχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού/ανάρρωσης, στη βάση των ακόλουθων επιλογών που θα λάβει το κάθε Τμήμα/Σχολή:

3.1 Σε υπάρχουσα εργαστηριακή ομάδα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (π.χ. η 4η ομάδα στο Τμήμα Νοσηλευτικής), χωρίς να απαιτείται αλλαγή ωρολογίου.

3.2 Σε εργαστηριακές συναντήσεις που θα οργανωθούν και θα προσφερθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε μέρα/ώρα που δεν δημιουργείται συγχρωτισμός, περιλαμβανομένου Σαββάτου ή/και Κυριακής. Με ενημέρωση της ΥΣΦΕ για σκοπούς καλύτερης υποστήριξης.

3.3 Σε εργαστηριακές συναντήσεις που θα οργανωθούν και θα προσφερθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου, κατά τον Ιούνιο 2022. Με ενημέρωση της ΥΣΦΕ για σκοπούς καλύτερης υποστήριξης.

4) Επιτρέπεται η φυσική πρόσβαση* μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες των φοιτητών/ριών που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/ανάρρωσης σε εργαστηριακούς χώρους για σκοπούς ασκήσεων, μετρήσεων κλπ., βάσει προγράμματος που θα καταρτίσει το κάθε Τμήμα και σε χρόνο που δεν θα υπάρχει συγχρωτισμός με εμβολιασμένους/νοσήσαντες φοιτητές/ριες.

* Η φυσική παρουσία μη εμβολιασμένων/νοσήσαντων ατόμων στις περιπτώσεις 3) και 4) πιο πάνω, υπόκειται στο όριο του 66% της χωρητικότητας του εργαστηρίου/αίθουσας, όπως ορίζει το διάταγμα του κράτους, και σε υποβολή πιστοποιητικού εργαστηριακής εξέτασης ταχεία ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 48 ωρών, ή πιστοποιητικού εργαστηριακής εξέτασης PCR (72 ωρών).

5) Η υποβολή και ο έλεγχος των αναγκαίων πιστοποιητικών από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει πρόσφατα σχεδιαστεί από την ΥΣΠΤ και επιτρέπει αξιόπιστο έλεγχο του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού και αυτοματοποιημένη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο.  Σχετικές πληροφορίες ετοιμάζονται και θα σταλούν από την ΥΣΦΕ.

Νοείται ότι εφαρμόζονται όλες οι άλλες πρόνοιες του πρωτοκόλλου που εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο (https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=452570). 

Θα ακολουθήσει ενημέρωση από την ΥΣΦΕ.

Παναγιώτης Ζαφείρης

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

http://www.cut.ac.cy/

https://www.facebook.com/CUTRector/