Ανακοίνωση κατανομής μεταπτυχιακών υποτροφιών με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)


Φοιτητικά Νέα Σπουδές Στήριξη Φοιτητών

Στην καθορισμένη προθεσμία υποβλήθηκαν 37 αιτήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού, οι οποίες αξιολογήθηκαν και μοριοδοτήθηκαν. 

Έπειτα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, το Πανεπιστήμιο προχωρά στην παραχώρηση 17 πλήρων υποτροφιών (αντιστοιχεί σε πλήρη απαλλαγή διδάκτρων) σε αιτήσεις που έλαβαν 20-37 μόρια και στην παραχώρηση 3 μερικών υποτροφιών (αντιστοιχεί στην απαλλαγή του 50% των διδάκτρων) σε αιτήσεις που έλαβαν από 15 μέχρι και 19 μόρια.

Στην κατανομή των μεταπτυχιακών υποτροφιών λήφθηκε υπόψη η πρόνοια του Κανόνα η οποία προβλέπει ότι οι θέσεις υποτροφιών  μεταξύ  Κυπρίων  και  ξένων  φοιτητών/τριών  καθορίζονται  κάθε  χρόνο  κατ΄  αναλογία  του  αριθμού Κυπρίων και ξένων φοιτητών/τριών (Μάστερ και Διδακτορικού).

Οι υπότροφοι θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα για τα περαιτέρω.

Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει την αναλυτική κατάταξη μοριοδότησης και την αξιολόγηση.

A/A  ΑΠΤ  ΑΜΦ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1 937397 7286 ΜΑΣΤΕΡ 35 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
2 916149 6918 ΜΑΣΤΕΡ 34 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 913493 6388 ΜΑΣΤΕΡ 30 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
4 ΑΙ 951634 22688 ΜΑΣΤΕΡ 29 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
5 ΑΕ205950 22016 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  29 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
6 914725 7540 ΜΑΣΤΕΡ 27 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
7 AH981062 22155 ΜΑΣΤΕΡ 27 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
8 918392 12590 ΜΑΣΤΕΡ 26 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
9 919234 6610 ΜΑΣΤΕΡ 26 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
10 ΑΗ487875 3436 ΜΑΣΤΕΡ 26 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
11 937883 4088 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  25 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
12 995468 12740 ΜΑΣΤΕΡ 24 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
13 912549 7267 ΜΑΣΤΕΡ 23 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
14 937356 7490 ΜΑΣΤΕΡ 22 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
15 1060230 21550 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  21 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
16 906896 13109 ΜΑΣΤΕΡ 21 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
17 917311 12488 ΜΑΣΤΕΡ 20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
18 914983 21675 ΜΑΣΤΕΡ 19 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 50% ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ- ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
19 920507 4455 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  19 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 50%  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
20 928146 22121 ΜΑΣΤΕΡ 17 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 50% ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ- ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
21 932333 4193 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  13 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
22 923489 12119 ΜΑΣΤΕΡ 13 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
23 1006428 12298 ΜΑΣΤΕΡ 13 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
24 919596 6404 ΜΑΣΤΕΡ 12 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
25 931597 5004 ΜΑΣΤΕΡ 11 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
26 908055 12177 ΜΑΣΤΕΡ 7 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
27 ΑΖ905077 21847 ΜΑΣΤΕΡ 5 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
28 ΑΟ233522 22079 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  5 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
29 908766 11967 ΜΑΣΤΕΡ 3 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
30 909226 11939 ΜΑΣΤΕΡ 3 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
31 ΑΗ726972 21880 ΜΑΣΤΕΡ 25 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 
32 ΑΕ079279 19318 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  23 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 
33 ΑΗ382933 22135 ΜΑΣΤΕΡ 21 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 
34 ΑΖ135393 22044 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  - ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
35 ΑΚ401400 21774 ΜΑΣΤΕΡ - ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
36 998358 18898 ΜΑΣΤΕΡ - ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
37 817857 5385 ΜΑΣΤΕΡ - ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Στην καθορισμένη προθεσμία υποβλήθηκαν 37 αιτήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού, οι οποίες αξιολογήθηκαν και μοριοδοτήθηκαν. 

Έπειτα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, το Πανεπιστήμιο προχωρά στην παραχώρηση 17 πλήρων υποτροφιών (αντιστοιχεί σε πλήρη απαλλαγή διδάκτρων) σε αιτήσεις που έλαβαν 20-37 μόρια και στην παραχώρηση 3 μερικών υποτροφιών (αντιστοιχεί στην απαλλαγή του 50% των διδάκτρων) σε αιτήσεις που έλαβαν από 15 μέχρι και 19 μόρια.

Στην κατανομή των μεταπτυχιακών υποτροφιών λήφθηκε υπόψη η πρόνοια του Κανόνα η οποία προβλέπει ότι οι θέσεις υποτροφιών  μεταξύ  Κυπρίων  και  ξένων  φοιτητών/τριών  καθορίζονται  κάθε  χρόνο  κατ΄  αναλογία  του  αριθμού Κυπρίων και ξένων φοιτητών/τριών (Μάστερ και Διδακτορικού).

Οι υπότροφοι θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα για τα περαιτέρω.

Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει την αναλυτική κατάταξη μοριοδότησης και την αξιολόγηση.

A/A  ΑΠΤ  ΑΜΦ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1 937397 7286 ΜΑΣΤΕΡ 35 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
2 916149 6918 ΜΑΣΤΕΡ 34 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 913493 6388 ΜΑΣΤΕΡ 30 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
4 ΑΙ 951634 22688 ΜΑΣΤΕΡ 29 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
5 ΑΕ205950 22016 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  29 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
6 914725 7540 ΜΑΣΤΕΡ 27 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
7 AH981062 22155 ΜΑΣΤΕΡ 27 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
8 918392 12590 ΜΑΣΤΕΡ 26 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
9 919234 6610 ΜΑΣΤΕΡ 26 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
10 ΑΗ487875 3436 ΜΑΣΤΕΡ 26 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
11 937883 4088 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  25 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
12 995468 12740 ΜΑΣΤΕΡ 24 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
13 912549 7267 ΜΑΣΤΕΡ 23 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
14 937356 7490 ΜΑΣΤΕΡ 22 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
15 1060230 21550 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  21 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
16 906896 13109 ΜΑΣΤΕΡ 21 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
17 917311 12488 ΜΑΣΤΕΡ 20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
18 914983 21675 ΜΑΣΤΕΡ 19 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 50% ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ- ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
19 920507 4455 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  19 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 50%  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ - ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
20 928146 22121 ΜΑΣΤΕΡ 17 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 50% ΜΑΣΤΕΡ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ- ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
21 932333 4193 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  13 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
22 923489 12119 ΜΑΣΤΕΡ 13 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
23 1006428 12298 ΜΑΣΤΕΡ 13 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
24 919596 6404 ΜΑΣΤΕΡ 12 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
25 931597 5004 ΜΑΣΤΕΡ 11 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
26 908055 12177 ΜΑΣΤΕΡ 7 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
27 ΑΖ905077 21847 ΜΑΣΤΕΡ 5 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
28 ΑΟ233522 22079 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  5 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
29 908766 11967 ΜΑΣΤΕΡ 3 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
30 909226 11939 ΜΑΣΤΕΡ 3 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
31 ΑΗ726972 21880 ΜΑΣΤΕΡ 25 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 
32 ΑΕ079279 19318 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  23 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 
33 ΑΗ382933 22135 ΜΑΣΤΕΡ 21 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 
34 ΑΖ135393 22044 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  - ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
35 ΑΚ401400 21774 ΜΑΣΤΕΡ - ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
36 998358 18898 ΜΑΣΤΕΡ - ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
37 817857 5385 ΜΑΣΤΕΡ - ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗ